Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Kínai szólás: Rávezeti, hogy belépjen egy gyönyörű helyre (引人入勝)

  Wang Chen nagyon csalódott volt a korrupt uralkodás miatt, és nem volt semmihez sem ambíciója. Belemerült az ivászatba és mindig részeg volt. Guo Chengzhi novelláskötetében, a Guo Zi-ben (Kr. u. 403 körül) ezt a viselkedést úgy írta le, hogy Wang Chen-t addig juttatta az alkoholfogyasztás, hogy belépett egy csodálatos helyre vagy államba. A „rávezeti, hogy belépjen egy csodálatos helyre” kifejezést a „Szándékosság és kényeztetés” című fejezetből vették „A világ meséinek egy új beszámolója” című könyvből* melyet a Déli és Északi dinasztiák (Kr. u. 420-589) idejében írtak.
 • Fang Xuanling, a kancellárok elismert példaképe a Tang dinasztiában

  Fang Xuanling harminckét évig szolgálta Taizong császárt, és elkötelezte magát a birodalomért. Az erényük és a tehetségük szerint válogatta ki az embereket, létrehozott törvényeket és alapelveket a Tang dinasztia számára. Nem élt vissza a helyzetéből adódó nagy hatalmával, szerény és megfontolt magatartást tartott fenn egész életén át. A későbbi generációk úgy tisztelték őt, mint a kancellárok egy kiváló példaképét.
 • Taizong császár uralkodása a Tang dinasztiában szembeállítva a mai kommunista rezsimmel

  Li Shimin után a Tang dinasztiából Qin herceg került a trónra császárként. Az emberek, akik neki dolgoztak panaszkodtak, hogy sok éven keresztül szolgálták Qin herceget, de nem léptette elő őket. Taizong császár ezt mondta nekik: „A császárnak önzetlenül kell vezetnie és uralkodnia. Az emberekért dolgozunk. Meg kell vizsgálnunk, hogyan nyerhetnek az emberek, mikor felállítjuk a közigazgatást, és nekünk ezért alkalmas és erényes embereket kell választanunk, hogy a hivatalt vezessék. Hogyan támogathatnánk a beosztottakat azon meggyőződés nélkül, hogy alkalmasak-e és megfelelnek-e a követelményeknek?” Azok, akik panaszkodtak, megérintődtek Taizong császár szavaitól, és a legnagyobb erőfeszítéseikkel folytatták a szolgálatát.
 • Kínai szólás: Behívni a farkast a házba (引狼入室)

  Egyik nap a fiúnak be kellett mennie a városba, így megkérte a farkast, hogy őrizze a juhokat, amíg elvan. A farkas nagyon boldogan elfogadta a felkérést, és megígérte, hogy gondosan vigyázni fog a juhokra, amíg a fiú távol lesz. A pásztorfiú aztán elindult a városba. Mikor a farkas biztos volt benne, hogy a fiú elment, lecsapott a juhokra. Miután ilyen hosszú ideig éhezet, a farkas jól belakmározott a juhokból.
 • Kínai szólás: A klasszikus vagy hiteles munkák idézése (引經據典)

  A引經據典 (yǐn jīng jù diǎn) szólás később alakult ki Xun Shuang történetéből, amelyet a „Késői Han könyvében” jegyeztek le. A szólás szó szerinti fordítása „idézni a klasszikusokat, hivatkozni az utalásokra”, és azt jelenti, hogy bőségesen szükséges idézni a mérvadó munkákat.
 • Qin Shubao, a Tang dinasztia bátor és vad harcosa

  A sereg, ahol szolgált, egyszer megütközött egy nála ötször nagyobb lázadó erővel. Hogy nyerjen a csatában, a hadsereg tábornoka úgy döntött, hogy csapdát állít fel egy hamis visszavonulással, és aztán egy kis elit csapat elindít egy vad meglepetés támadást az ellenség bázisa felé, miközben a fő lázadó csapatokat az üldözésre csábították. Az elit csapat vezetésének kritikus és veszélyes feladatára Qin Shubao volt az egyik az összesen két önkéntes közül, aki jelentkezett. A terv működött: mikor Qin Shubao csapata elfoglalta a bázist, felgyújtotta azt véres és vad küzdelem után.
 • Kínai szólás: Szünet nélkül folytatni a végéig一鼓作氣

  Szó szerinti fordítása a szálásnak: „az első dobnál a legmagasabb a tartás (harci szellem).” Úgy fordítják, hogy „szünet nélkül folytatni a végéig” vagy „intenzív erőfeszítéssel tenni valamit”.
 • Wei Zheng, Taizong császár pártatlan, de nyers tanácsadója

  „Réz tükröt használok, hogy az öltözetem rendben legyen, a történelmet is egy tükörként használom, hogy lássam az irányt, és tükrözze a döntéseimet, valamint egy úriembert is tükörként használva kijavítom a saját hibáimat. Most, hogy Wei Zheng elment, elvesztettem az egyik tükrömet!”
 • Kínai szólás: Úgy tesz, mintha szeretné azt, amitől igazából nagyon fél (葉公好龍)

  Mikor a mennyei sárkány hallott a herceg szenvedélyéről, ez mélyen megindította. Eldöntötte, meglátogatja a herceget, hogy köszönetet mondjon neki. Mikor a sárkány feltűnt Ye herceg előtt, a férfi annyira megrémült a teremtmény látványától, hogy azonnal segítségért kiáltott.
 • Zhangsun, a gondoskodó, toleráns és bölcs császárné

  A halálos ágyán az utolsó szavait Taizong császárhoz intézte: „Néhányan a Zhangsun családból nem bizonyítottak eléggé, de kiváltságokat élveznek csupán a mi házasságunkból eredően. A család hírnevének megőrzése érdekében őszintén esedezem, hogy ne adj nekik hatalmi pozíciót. Mint a feleséged, nem járultam hozzá a nemzeti ügyekhez, így kérlek, ne pazarold a császári kincset a síromra. Temess el egy domb alá, csak téglát vagy faanyagokat használj a síromhoz, és kérlek, ne tegyél bele kincseket. Egy egyszerű és jellegtelen sír az utolsó kívánságom.”
 • Ha teret engedünk vágyainknak, veszteséget szenvedünk – ha ellenállunk a kísértésnek, jutalmat kapunk (2. rész)

  „Ne nézd azt, ami nem felel meg a hagyományoknak. Ne hallgasd azt, ami nem felel meg a hagyományoknak. Ne beszélj arról, ami nincs összhangban a hagyományokkal. Ne cselekedj olyat, amely nem felel meg a hagyományoknak”.
 • Ha teret engedünk vágyainknak, veszteséget szenvedünk – ha ellenállunk a kísértésnek, jutalmat kapunk (1. rész)

  Az ókori Kínában a vágyra úgy tekintettek, mint komoly vétekre, mint a legnagyobb bűnre, mert az olyan szexuális kapcsolat, amely nem házastársak között jött létre, megsértette az ég törvényét és az emberi társadalom erkölcsi rendjét. Egy hajadon nő, aki ilyet tett, felszámolta a tisztaságát és a szülei jó hírét. Egy férjezett nő ezzel szintén megalázta a férje családját. Egy férfinek is a jó hírének, áldásainak elvesztésével járt egy ilyen tett, valamint élettartamának rövidülésével és a családjára való kárhozattal.
 • A Tang dinasztia Taizong császára a legnagyrabecsültebb uralkodó Kínában

  23 éves uralkodása alatt Kína elérte politikai, gazdasági és kulturális csúcspontját, valamint békés és virágzó időszakát, mely úgy volt ismert a kínai történelemben, mint az Aranyló Uralkodás Időszaka. A császárra úgy emlékeznek, mint aki nagy empátiával volt a népe felé; egy erős és határozott vezető, aki mégis pozitívan válaszol a korlátozás nélküli és merész tanácsokra vagy intésekre a tanácsadóitól és segédeitől. Kezdetben konfuciánus moralista volt, támogatta a buddhizmus jelentős terjedését Kína egész területén.
 • Kínai szólás: Felemelni a sakkbábut, de hezitálni a lépésen 舉棋不定

  A 舉棋不定 (jǔ qí bù ding) kínai szólást fordítják úgy is, mint „felemelni egy sakkbábut, és hezitálni a lépésen”: Szó szerinti jelentése az, hogy nem képes dönteni vagy hideget és meleget is mond egy ügyben. A szólás egy történetből ered, melyet a Zuo Zhuan könyvben jegyeztek le.
 • [A Fálun Dáfá Világnap megünneplése] Ukrán művészet: Egy lótusz harangjáték

  Akármerről is fúj a szél, a harang mindig megszólal – egy gyakorló szellemét semmi nem rendítheti meg. A konfliktusok és az ellentmondások közepette emlékeznünk kell az Őszinteségre, a Jóságra és a Toleranciára. A Dáfá elvek követésével azon fáradozunk, hogy jobbak legyünk.