Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Guo Ziyi, a nagyszerű tábornok, aki egymaga mentette meg a Tang-dinasztiát

  Egyszer az egyik lázadó sereg elfoglalt egy hegyet és magaslatot tartott, így a Tang hadsereg hátrányos helyzetbe kényszerült. Guo Ziyi elküldött négyezer lovas katonát a hegy hátsó részére, és megparancsolta a Tang seregnek, hogy vonuljon vissza a fronton. Ezzel az ellenséget elcsalták, hogy hagyja el az előnyös pozícióját. Abban a pillanatban, ahogy az ellenség elhagyta a hegyet, a Tang lovasság elfoglalta azt, és kicserélte a zászlókat. Aztán a Tang hadsereg megfordult és támadásba lendült, amellyel azonnal legyőzte az ellenséget.
 • Kínai szólás: Teljesen tisztességesen és elfogulatlanul (大公無私)

  A 大公無私 (dà gōng wú sī) kifejezés, melynek jelentése: „teljesen tisztességesnek és elfogulatlannak lenni”, Konfuciusztól eredeztetik, és később szólássá vált. Arra használják, hogy leírjanak egy személyt vagy egy tettet, amely kifogástalanul tisztességes és elfogulatlan.
 • Kína bölcs költője: Du Fu

  Du Fu (Kr. u. 712–770) a Tang-dinasztiában élt kiemelkedő kínai költő. Többnyire jobbára elszegényedett életet élt, miközben elárasztották a feszültségek és a rossz egészségi állapota. Azonban az egész életét gyönyörű költemények írásának szentelte, amelyekből több mint ezernégyszázat mind a mai napig szavalnak.
 • A Tang-dinasztia taoista miniszterelnöke: Li Mi

  Amikor a herceg trónra került, az állam bajban volt a kiterjedt lázadások miatt. Néhány kevés megbízható köztisztviselő és katonatiszt együttesen hivatták Li Mit, hogy segítsen a császárnak. Felajánlották neki, hogy a császár mellett üljön az udvarban a nemzeti ügyekkel foglalkozva, de ő még mindig remeteruhákat viselt. Li Mi segítségével a lázadást elfojtották, és a császár nagyon elégedett volt. Li Mi ezután eldöntötte, hogy elhagyja az udvari életet, és visszatér a taoista remete életéhez a császártól való ajánlat és kérelem ellenére. Megköszönte a császár bizalmát, és visszatért a remeteségébe.
 • A Tang-dinasztia legjobb lovakat festő művésze: Han Gan

  Fiatal korában borok eladásából élt. Egyszer a költő, Wang Wei házához ment, hogy beszedje a borért járó pénzt. Mivel Wang Wei nem tartózkodott otthon, leült és várt. Miközben várt, alakokat és lovakat rajzolt a földre. Mikor Wang Wei hazaért, és meglátta a rajzokat, egy csapásra lenyűgözte Han Gan tehetsége, és felajánlotta, hogy fizeti a taníttatását. Tíz évvel később Han Gan befejezte a rajztanulását és híres művésszé vált.
 • A Kecske évében született híres emberek

  Akár a vadonban élelem és víz nélkül is, a kecske kitartóan követi a pásztort. Gyengédnek és szelídnek tűnnek, mégis nagyon erősek. Ez az egyik közös jellemvonása azoknak, akik a Kecske évében születtek. A Kecske évében született emberek általában szépek, elbűvölőek, kedvesek, segítőkészek és szimpatikusak. Vannak közöttük kiváló császárok, valamint számos híres kreatív és újító ember.
 • Kanada: A kínai közönséget megérintette az autentikus kínai kultúra felélesztése

  „Olyan gyönyörű! Ez életem első előadása, amely minden politikai elemtől mentes. Elmondhatatlanul nagyszerű! A művészi készségük is kimagasló! Sok érzelem van bennem. Ilyen professzionális előadást még nem láttam Kínában. Ez az igaz művészet!”
 • Kínai szólás: Hallani az utcán és terjeszteni az úton (道聽塗說)

  Később a mondás: 道聽塗說 (dào tīng tú shuō), amelyet így lehet fordítani: „hallani az utcán és terjeszteni az úton” egy szólássá vált. Arra használják, hogy jellemezzenek egy olyan felelőtlen viselkedést, mint a szóbeszéd, híresztelés vagy pletyka terjesztése.
 • Ahogy a kínaiak látják a Kecske évében született embereket

  A kecske évében született emberek általában nagyon szeretik a természetet és nyugodt emberek. Élvezik az életet, és az életüket a maguk csendes módján élik. Legtöbbször nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget mások róluk alkotott véleményének. Az emberek ezzel a jeggyel általában segítőkésznek, elbűvölőnek és jó neveltnek tűnnek. Jószívűek és gyakran kellemes, harmonikus a megjelenésük, ezáltal sok barátra és tisztelőre tesznek szert.
 • Wang Wei, a „Buddha költő”

  Wang Wei tehetsége nemcsak a költészetben nyilvánult meg, hanem a zenében, a kalligráfia írásban és a festészetben is. Számos különböző témájú kiváló költeményt írt, és a tájversei utalásokat tartalmaznak a festményekre és zenére. A későbbi generációk úgy írják le Wang Weit, mint a költőt, aki „festett a költészetben és verset írt a festészetben”.
 • A Tang-dinasztia kiváló költője: Meng Haoran

  A Tang-dinasztiában élt Meng Haoran (Kr. u. 689-740) a pásztorköltészet kiemelkedő költőjeként tartják számon. A költeményei a visszavonult, vidéki életet jelenítik, és büszkélkednek a tiszta gondolkodással, a friss és természetes stílussal, amely inkább a saját hozzáállását tükrözi vissza, mint sem az irodalmi szakértelmet.
 • 2015-ös kínai újév: a Kecske éve

  Ebben az évben február 19-e a Kecske évének a kezdete, amelytől be fogunk lépni az új kínai évbe. A Kínai Újév a legfontosabb fesztivál a kínai embereknek a világ minden részén. A nap újévhez hasonlóan, ez jelenti a mérlegelés, az állásfoglalások és az új remények idejét az elkövetkező évvel kapcsolatban.
 • A tea bölcse: Lu Yu

  Lu Yu számára a tea szimbolizálta a harmóniát és a világegyetem titokzatos egységét. A teaművészettel töltötte az egész életét, és sok tekintetben hozzájárult a teakultúra fejlődéséhez. Megírta a „Cha Jing” című könyvet – egy enciklopédiát, amelyet úgy fordítottak le, mint a tea klasszikusát. A könyv lefedi a teaművészet összes szempontját, beleértve a tea eredetét, a szedés és elkészítés eszközeit és módszereit, az elkészítéshez használatos edényeket, a vízforralás módját, a művészet megbecsülését, a tea történeteit, teatermesztő területeket, egyszerűsített módokat és képeket a tea készítésének eljárásáról. Ez a világ legelső tanulmány kötete a teáról.
 • A Shen Yun hagyományos kínai kultúrát bemutató színpompás előadása inspirálta a New York-i közönséget

  „Azt hiszem a Shen Yun attól olyan egyedülálló, hogy egy előadásban foglalja magába a különböző etnikai népcsoportok táncait. A gazdag választék mindenki számára lehetővé teszi, hogy megtalálja a maga számára a legélvezetesebbet.”
 • Kína bölcs festője: Wu Daozi

  Wu Daozi természetéből fakadóan egyenes ember volt, akinek a festményei lenyűgözően könnyed ecsetvonásokkal készültek, inkább a belső spirituális erővel, mint a jelentéktelen részletekkel a központban. Wu Daozi legtöbb festménye és freskója egyetlen munkamenet alkalmával készültek. Úgy tartják, hogy amikor egy freskón Wu Daozi a Buddha feje köré a glóriát rajzolta, azonnal a végső ecsetvonásokat végezte el anélkül, hogy először felvázolta volna a méreteket.