Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Kínai írásjel: Könyv – Shū (書)

  A 書 írásjel két részből áll. A felső rész 聿 (yù), az íróeszköznek az írásjele, mint a toll vagy ecset. Ez egy piktogram, amely egy ecsetet tartó kezet mutat. Az alsó 曰 (yuē), az írásjele a „mondani”, „beszélni” vagy „kimondani” igének. Ez egy képírás, amely a beszédet képviseli egy száj képén keresztül, amelynek a belsejében egy jelölés látható, mely a beszéd forrására utal.
 • A túláradó öröm bánatot szül (樂極生悲)

  „Ha fenségeddel iszom a miniszterek társaságában, és az őrök néznek, nagyon félek, hogy részeggé válok egy liter bortól. Ha a falumbeliekkel iszom a szüreti ünnepen, boldognak érzem magam, és képes lennék nyolc liter bort is meginni, mielőtt lerészegedem.”
 • Cao Cao – egy hozzáértő, de mindig ellentmondásos miniszter a káosz időszakában

  35 éves korában Cao Cao létrehozott egy kicsi, családi szövetségen, barátokon és helyi erőforrásokon alapuló hadsereget. Habár sok vereséget szenvedett a korai csatákban – főleg a merész lépései miatt – sikerült megmintáznia a szigorú fegyelem egy növekvő hadseregét a kivételes vezetői képességeinek köszönhetően. Páratlanul bánt a beosztottjaival, és kikényszerítette mindenki fegyelmezését. Közben számos pozitív intézkedést fogadott el, hogy letelepedjenek a parasztok, akik elhagyni kényszerültek a földjeiket a háború miatt, és megvédte őket, a csapatának pedig megparancsolta, hogy segítsen a mezőgazdaságban.
 • Életre kelteni a halottat (起死回生)

  A hír, hogy Bian Que felélesztette a herceget, és vissza tudta hozni a haldoklót az életbe, nagyon gyorsan elterjedt. Amikor meghallotta ezt, Bian Que ezt mondta: „Nem vagyok képes a haldoklót visszahozni az életbe. Csak azért tudtam megmenteni a herceg életét, mert nem volt igazán halott.”
 • Xuan Zang könyörülete legyőzte a kegyetlen banditákat

  Xuan Zang együttérzése megindította a mennyei lényeket, és az időjárás hirtelen megváltozott. Az ég besötétedett, erős szél kerekedett, és a rablók hajója majdnem felborult. A változástól megdöbbenve a rablók térdre ereszkedtek, és kérdezték a helyi lakosokat, hogy ki is ez a Xuan Zang. Miután megtudták, hogy hosszú utat tett meg a Han területről Indiába Buddha tanításaiért, a rablók alázatosan mélyen meghajoltak, és bocsánatot kértek tőle.
 • Kínai írásjel: Bölcsesség – Zhì (智)

  A konfuciánus gondolatban a 智 az egyik legalapvetőbb minden erény közül, és ez az ideális emberi jellem egyik legfontosabb tulajdonsága. A 智 (zhì) a „bölcsesség”-nek, „intelligenciá”-nak és a „tudás”-nak a kínai írásjele. Az írásjel három részből áll. A bal felső sarokban a 矢 (shǐ) a radikális/írásjele a „nyíl”-nak vagy „dárdá”-nak, és utal az „eskü”-re vagy „fogadalom”-ra is. A jobb felső sarokban a 口 (kǒu) a „száj” radikális/írásjele. Együtt kiadják a 知 (zhī) írásjelet, ami azt jelenti, hogy „tudni”.
 • A törött tükör újra eggyévált (破鏡重圓)

  Átvitt értelemben a férj és feleség újraegyesülését jelenti, miután azok kényszerből szétváltak. A szólás általában egy pár újraegyesülését vagy megbékélését is jelenti, miután azok elveszítették a kapcsolatot egymással vagy szakítottak.
 • Zhang Zhongjing, a kínai orvostudomány bölcse

  Zhang ideje alatt sok polgár szenvedett különböző betegségekben, különösen a járványoktól, amit a polgárháborúk miatti nehéz élet okozott. Úgy mondják, hogy több mint 200 falusi a falujában meghalt, és több mint kétharmaduk tífuszban, beleértve a családtagjait is. E miatt a szomorúság miatt az élete legnagyobb részét gyógyszerek kutatásával töltötte, és a betegségek kezelésével. Megfigyelte a fizikai jeleket, tüneteket, a betegség lefolyását, és gondosan feljegyezte minden gyógyszer hatását, melyeket előírt.
 • Xu Shen, az első kínai szótár megalkotója

  Xu Shen-nek több mint 21 évébe telt, mire befejezte a „Shuōwén Jiězì"-t, amely összesen 9.353 kínai írásjel bejegyzést, és 540 radikálisat tartalmaz. A „Shuōwén Jiězì" a legelső professzionális szótár, amely megosztott összetevők szerint rendszerezi az írásjeleket, és amely a leginkább elfogadott szótár a későbbi generációk számára is.
 • Kínai írásjel: Bátorság (膽)

  A 膽 (dǎn) kínai írásjel az epehólyagra utal, és kapcsolatban áll a bátorsággal és a kurázsival a hagyományos kínai kultúrában. A 膽 egy piktofonetikus írásjel, a kínai írásjelek egy fajtája, amely két részből áll: egy piktogramból, amely az írásjel általános jelentését sugallja, és egy fonetikus összetevőből, amely a kiejtést mutatja.
 • A szamár kimerítette a trükkjeit (黔驴技穷)

  A „szamár kimerítette a trükkjeit” szólás ebből a meséből ered. Ma az emberek ezt a szólást arra használják, hogy egy olyan valakit írjanak le, aki az esze végén jár vagy egy olyan helyzetet, amelyben valaki kimerítette a képességeit.
 • Kínai írásjel: Nő (婦)

  Az írásjel jobb oldala a jósló csontírásból fejlődött 帚 (zhǒu), amely egy „söprésre való eszköz” vagy „seprű”. A bal oldala a 女 (nǚ), a „nő” írásjel. Együtt következik az írásjel eredeti jelentése, ami a „női söprő“ vagy „takarító nő“.
 • Cai Lun, a papírkészítés feltalálója

  A papír feltalálása előtt köveket, leveleket, kérgeket, állati bőröket, csontokat és textíliákat használtak írási felületnek. Ezek nem voltak ideálisak a különböző korlátaik miatt. A papírkészítés lehetővé tette Kínában a civilizáció fejlődését. A papírkészítés leginkább Cai Lunnak tulajdonítható, aki híres volt a papírkészítés feltalálásáról az ősi Kínában.
 • Nem teheti azt, amit szeretne (力不從心)

  Ban Chao nagyban hozzájárult a fő nemzeti ellenség megsemmisítéséhez, és elhozta a békét több mint 50 szomszédos országnak. Újranyitotta és biztonságossá tette a kereskedelmi utakat nyugat felé. Ahogy múlt az idő, Kr. u. 88-ban a Keleti Han dinasztia negyedik uralkodója került a trónra, és Ban Chao folytatta munkáját, mint a nyugati régió kormányzója. A császár és a miniszterek úgy vélték, hogy pótolhatatlan.
 • Ban Zhao, az első női kínai történész

  Ban Zhao-nak később engedélyezték, hogy utasításokat adjon, és hogy elmagyarázza a könyvet a tudósoknak a császári könyvtárban. Az alapos ismeretei miatt jogosult volt „a tehetséges” névre az udvarban. Özvegyként nagy benyomást tett az akkori császárnéra a tudása és az erkölcse, és gyakran kérte meg őt, hogy tanítsa a királyi család hölgyeit.