Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Az igazságosság kínai írásjele: Yì (義) (illusztrációval)

  Az igazságosság kínai írásjele széles belső jelentést tartalmaz, beleértve az erkölcsi értékeket, mint az igazságszolgáltatás, az őszinteség, a hűség és a megbízhatóság. A regény a feudális urak, és más történelmi alakok életét és történeteit dramatizálja, a késői Han dinasztia viharos korszakában, a Három Királyság időszakának (Kr.u. 169-280) végén.
 • Ban Chao, egy híres katonai tábornok és diplomata (illusztrációval)

  Ban Chao (Kr. u.32-102) másolóként kezdett pénzt keresni, miután eljött a fővárosba Kr. u. 62-ben, a Keleti Han dinasztia Ming császárának uralkodása alatt. Inspirálta, hogy megtisztíthatja a Xiongnu elleni csata vére és tűze, ezért eldobta az íróecsetét, és csatlakozott a hadsereghez. Jó taktikával és bátran harcolt, így nagyon gyorsan előléptették a hadseregben. Később követnek választották, hogy szövetségre lépjen más törzsekkel a közeli Közép-Ázsiában, hogy ott ellenálljon a Xiongnu-tól jövő támadásoknak.
 • Kínai írásjelek: Katonai(武) – Wǔ (illusztráció)

  A 武 (wǔ) írásjel a jósló csontírásból fejlődött, és egy összetett írásjel, amely minden része közvetíti az értelmét. Az írásjel jobb oldala a 戈 (gē), ami egy baltaszerű fegyver volt az ősi időkben. A bal oldali írásjel a 止 (zhǐ), vagy láb, amely ugyanazt a jelentést hordozza, mint a 腳 (jiǎo), és a menetelést képviseli. Együtt alkotják a 武 írásjelet, mely megmutatja az eredeti jelentését: fegyvereket hordozni, és a csatába menetelni. A szónak egy másik jelentése is van: katonai.
 • Légy ott csak azért, hogy meglegyen a létszám (濫竽充數) (illusztrációval)

  A 濫竽充數 (làn yú chōng shù) kínai szólást, mely szó szerint: „a yu-n [egy ősi kínai hangszer] való játszást tettetni annak érdekében, hogy meg legyen a zenekar létszáma”, gyakran úgy fordítják, hogy „légy ott csak azért, hogy meglegyen a létszám.”
 • Egy eltűnt álom (黃粱一夢) (illusztráció)

  Egy élénk álomban a fiatal tudós végül letette a legmagasabb császári vizsgákat! Aztán kormányzati hivatalnokká vált, meg volt áldva gazdagsággal, és több gyönyörű felesége is volt. A karrierje csúcsán hirtelen korrupcióval vádolták, majd halálra ítélték. Egy drámai jelenetben, a császár orvosolta az igazságtalan vádakat, és megkímélte az életét. Ahogy teltek az évek, a tudós híres lett a polgári és katonai tehetségéről, és a családja a hírnév és a szerencse biztonságát élvezte. 81 éves korában halt meg, súlyos betegségben.
 • Zhang Heng, a nagy kínai feltaláló (illusztrációval)

  Zhang Heng (Kr. u. 78-139) feltaláló, csillagász, matematikus, festő és irodalmár volt a Keleti Han dinasztiában. A találmányai között voltak többek között az „égi világ” és a „szeizmográf”, amik lehetővé tették az embereknek, hogy kidolgozzák az asztrológiai térképet, és hogy észleljék a földrengéseket.
 • Festmény: Egy lecke

  Ahhoz, hogy jobb művésszé váljak, magamat kell fejlesztenem. Hogy megértsem, mi a magasabb szintű szépség, még több szépségnek kell bennem lennie.
 • Kínai írásjelek: Jin és jang (陰, 陽) (illusztráció)

  Főnévként gyakran használják arra, hogy hivatkozzanak a jin és jang hagyományos kínai elméletre, ahol a jang (陽) a férfit vagy a pozitív energiát mutatja, a jin (陰) pedig a női vagy negatív energiát mutatja, valamint a természetes világot.
 • A Shen Yun Szimfonikus Zenekar lenyűgöző volt Washingtonban

  „Mesés volt és megindító. Mint ahogy az egyik kollégám fogalmazott: itt találkozik a kelet a nyugattal. És a hangszerek és a hangjegyek kombinációja, az ének, a különböző zenekari vezetők – csodálatos volt! Hatalmas energiájú, mégis időnként csöndes. Ez egy csodálatos kombináció… a zenészek közti tehetségek voltak rám a legnagyobb hatással. A generációnk tele van fiatal tehetségekkel, akiknek elég energiájuk van, különösen itt látni ezt: az énekesek és a különböző kultúrák találkozásánál. Teljesen megindító volt [az előadás]. Inspiráló volt számomra."
 • Cseréld le a pajzsokat és a fejszéket jádéra és selyemre (化干戈為玉帛) (illusztráció)

  A „cseréld le a pajzsokat és a fejszéket jádéra és selyemre” szólás egy metafora, amely azt jelenti, hogy a háborúból békébe fordulni vagy ellenségeskedésből barátságba. Arra is használják ezt a kifejezést, ha azt akarják kifejezni, hogy valami rossz jóra fordul.
 • Ming császár, az aranykor megteremtője a Nyugati Hanban (illusztráció)

  A konfuciánus kultúra nevében elindította azt a hagyományt, hogy a császárok tisztelik a tanítóikat. Miután elfoglalta a trónt, még mindig nagy tisztelettel kezelte azokat, akik akkor tanították őt, mikor még herceg volt. Amikor egyszer meglátogatta egyik beteg tanárát, Ming császár úgy döntött, hogy azt a protokollt követi, mintha még mindig egy diák lenne, ahelyett, hogy a császári protokollt részesítené előnyben. Mikor a tanára elhunyt, Ming császár személyesen vett részt a temetésén, és tovább gondoskodott a tanár családjáról, hogy ezzel háláját fejezze ki az elhunyt felé.
 • Rajzolj egy palacsintát, hogy elűzze az éhséget (畫餅充饑) (illusztráció)

  A „rajzolj egy palacsintát, hogy elűzze az éhséget” szólás egy történeten alapul, amely Lu Yu-ról szól a Wei könyvében a „Három királyság feljegyzéseiben” (三國志). 10-ben Lu Yu árva volt a Három királyság időszakában (Kr.u. 220-280) zajló sok háború miatt. Két idősebb bátyja volt, akik szintén meghaltak azokban a viharos időkben, így a megözvegyült sógornője viselte gondjukat kötelességtudóan.
 • Liu Xiu, egy meghatározó, de nagy kegyelmű császár

  Liu Xiu, Guangwu császár (poszthumusz név, mely „Ragyogó Harcművészetű Császár”-t jelent) alapította meg a Keleti Han dinasztiát, miután újraegyesítette Kínát. Nemcsak a katonai stratégiákra szakosodott, hanem úgy is ismert volt, mint egy nyitott, őszinte, a jutalmazást és a büntetést tisztességes és átlátható módon gyakorló uralkodó.
 • Kínai írásjel: Tehetség és képesség – Cái (才)

  A 才 (cái) kínai írásjel egy piktogram, amely egy csírázó növényt ábrázol. Főnévként és melléknévként is használják, az írásjel képességre, tehetségre vagy adottságra utal.
 • Kínai írásjel: hold (月) – Yuè

  A hold kínai írásjel, 月 (yuè), egy piktogram, amely a félholdat ábrázolja. A holdat gyakran használják leíró jellegű kifejezésként 月亮 (yuè liàng), ahol a 亮 (liàng) írásjel ragyogót vagy fényeset jelent, hangsúlyozva a mennyei test fényerejét.