Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Cseréld le a pajzsokat és a fejszéket jádéra és selyemre (化干戈為玉帛) (illusztráció)

  A „cseréld le a pajzsokat és a fejszéket jádéra és selyemre” szólás egy metafora, amely azt jelenti, hogy a háborúból békébe fordulni vagy ellenségeskedésből barátságba. Arra is használják ezt a kifejezést, ha azt akarják kifejezni, hogy valami rossz jóra fordul.
 • Ming császár, az aranykor megteremtője a Nyugati Hanban (illusztráció)

  A konfuciánus kultúra nevében elindította azt a hagyományt, hogy a császárok tisztelik a tanítóikat. Miután elfoglalta a trónt, még mindig nagy tisztelettel kezelte azokat, akik akkor tanították őt, mikor még herceg volt. Amikor egyszer meglátogatta egyik beteg tanárát, Ming császár úgy döntött, hogy azt a protokollt követi, mintha még mindig egy diák lenne, ahelyett, hogy a császári protokollt részesítené előnyben. Mikor a tanára elhunyt, Ming császár személyesen vett részt a temetésén, és tovább gondoskodott a tanár családjáról, hogy ezzel háláját fejezze ki az elhunyt felé.
 • Rajzolj egy palacsintát, hogy elűzze az éhséget (畫餅充饑) (illusztráció)

  A „rajzolj egy palacsintát, hogy elűzze az éhséget” szólás egy történeten alapul, amely Lu Yu-ról szól a Wei könyvében a „Három királyság feljegyzéseiben” (三國志). 10-ben Lu Yu árva volt a Három királyság időszakában (Kr.u. 220-280) zajló sok háború miatt. Két idősebb bátyja volt, akik szintén meghaltak azokban a viharos időkben, így a megözvegyült sógornője viselte gondjukat kötelességtudóan.
 • Liu Xiu, egy meghatározó, de nagy kegyelmű császár

  Liu Xiu, Guangwu császár (poszthumusz név, mely „Ragyogó Harcművészetű Császár”-t jelent) alapította meg a Keleti Han dinasztiát, miután újraegyesítette Kínát. Nemcsak a katonai stratégiákra szakosodott, hanem úgy is ismert volt, mint egy nyitott, őszinte, a jutalmazást és a büntetést tisztességes és átlátható módon gyakorló uralkodó.
 • Kínai írásjel: Tehetség és képesség – Cái (才)

  A 才 (cái) kínai írásjel egy piktogram, amely egy csírázó növényt ábrázol. Főnévként és melléknévként is használják, az írásjel képességre, tehetségre vagy adottságra utal.
 • Kínai írásjel: hold (月) – Yuè

  A hold kínai írásjel, 月 (yuè), egy piktogram, amely a félholdat ábrázolja. A holdat gyakran használják leíró jellegű kifejezésként 月亮 (yuè liàng), ahol a 亮 (liàng) írásjel ragyogót vagy fényeset jelent, hangsúlyozva a mennyei test fényerejét.
 • A róka kihasználja a tigris hatalmát (狐假虎威)

  „A róka kihasználja a tigris hatalmát” kifejezés egy történetből származik, melyet a „Hadviselő államok cselszövései”* (戰國策)című ősi könyvben jegyeztek le. A Hadviselő államok időszakában (Kr. e. 475-221) Zhao Xixu a Chu állam derék tábornoka volt. Chu királya felügyelte az ország északi határán lakókat. Hírneve elterjedt, és a hadurak északról mind rettegtek tőle.
 • Utolsó ecsetvonás egy sárkány lerajzolásához (畫龍點睛)

  A „Lerajzolni egy kígyót, aztán lábakat adni neki” szólással ellentétes jelentésű az „Utolsó ecsetvonás egy sárkány lerajzolásához” szólás, melyet a lényeg megszerzésének vagy egy rész kiemelésének kifejezésére használnak. Ez szó szerint azt jelenti, hogy lerajzolni egy sárkányt, majd szemgolyókat rajzolni a szemeibe.
 • Wang Zhaojun, a békés szépség

  Zhaojun elhagyta a szülővárosát, és Xiongnu területén élte le egész életét. Meggyőzte Xiongnu uralkodóját, hogy tartson békét a Nyugati Han birodalommal. Ezenkívül megmutatta a kínai kultúrát Xiongnu-ban. Az uralkodó halála után úgy döntött, hogy követi a Xiongnu hagyományt, és újraházasodott az uralkodó volt feleségétől származó legidősebb fiúval. Ez ellentmond a Han erkölcsnek, de azért tette, hogy fenntartsa a békét és a barátságot a két ország között, ami 50 évig tartott. Halála után egy emlékművet építettek neki, amit Xiongnu generációi, és a Han kínai emberek egyaránt tiszteletben tartottak és megőriztek.
 • Kínai írásjel: Tanulás (學) - Xué

  A 學 (xué) írásjel, amely azt jelenti, hogy „tanulni“, a korai jósló csontírásból származik, ami nagyrészt képírás. Az írásjel korai összetétele 學 jelezte az eredeti jelentését – egy „tanoda“ vagy hely, ahol a gyermekek tanulnak.
 • Sima Qian – Kína első teljes történelmi lejegyzésének az atyja

  Annak érdekében, hogy tárgyilagosan és pártatlanul jegyezze fel a történelmi személyiségeket és eseményeket, sok időt szentelt a történelmi adatok gyűjtésének hatékonyságára és a következetesség ellenőrzésére, nem számított neki, hogy mennyire nehéz volt ez a munka. Megpróbálta a lehető legjobban biztosítani, hogy a feljegyzések teljes körűek és tárgyilagosak legyenek. Az egyik kihívás, amivel szembe kellett néznie az volt, hogyan rögzítse a császár és az édesapja cselekedeteit. Sima Qian végül úgy döntött, hogy mindent feljegyez, mind a jó és a rossz cselekedeteket is, ezzel felbosszantva Wu császárt ...
 • Lerajzolni egy kígyót, aztán lábakat adni neki(畫蛇添足)

  A szólást: „Lerajzolni egy kígyót, aztán lábakat adni neki” arra használjuk, hogy szükségtelen többletmunkát végezni azután, hogy valaki már kielégítően befejezett egy feladatot, mert ezzel tönkre teheti a munka hatását. Abban a helyzetben használjuk, mikor valaki extra leírást ad ahhoz, amit egy másvalaki már tisztán elmagyarázott.
 • Su Wu – a Han dinasztia hűséges diplomatája

  Mikor Su-t elvitték Xiongnu király elé, azt mondták neki, hogy mentességet kap, ha a Han egyik vezető dimplomatájaként megadja magát Xiongnu-nak. Su elutasította, és elmondta, hogy bár nem tud semmit a cselszövésről, úgy érzi, felelős az asszisztense viselkedéséért. Továbbá azt is mondta, hogy hajlandó meghalni, ha ez a módja a büntetésnek, de megadni nem fogja magát.
 • Kínai írásjel: Álom (夢) - Mèng

  A 夢 (mèng), „álom” jelentésű kínai írásjel négy részből áll, és képírás is. A két felső rész (艹) és ( 罒 ), együtt hasonlítanak a szemöldök alakjára az ember szeme fölött. A középső rész ( 冖 ) értelmezhető „ágy“-nak vagy „háztető“-nek is; és az alsó rész 夕 a xī írásjel, mely „este“-t jelent. Egészében véve az írásjel azt sugallja, hogy egy személy aludni fog este, és az álomra utal, amely azután következik.
 • Kínai írásjel: Káosz (亂) – Luàn

  Az írásjel bal oldala mutatja a jelentését – „selyemszálak tekeredése a szövőszéken“. Később a jobb oldalt – a szótő乚 (yǐ), jelentése „második“ vagy „kétszer több“ – adták hozzá az írásjelhez jelezve, hogy még több kusza selyemszál legyen a jobb ábrázolásért, így még nagyobb hangsúlyt fektetve a káoszra.