Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Az intelligencia és az okosság kínai írásjele: Cōng 聰

  A 聰 (cōng) kínai írásjel intelligenciát vagy okosságot jelent. Ez a hallás képességét is jelenti.Három részből áll: 耳 (ěr) a bal oldalon a fül, egy piktogram szimbolizálja a két szemet jobb oldalt felül; és a 心 (xīn) a szív írásjele a jobb alsó sarokban.
 • Zhang Liang, az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül

  Zhang Liang (kb. Kr.e. 196-ban halt meg) „A Han dinasztia három nagyszerű alakja”-ként ismert Han Xinnel és Xiao He-vel együtt. Jó minisztere és tanácsadója volt Liu Bangnak, a Han dinasztia császárának. Nagyon dicsérték a képessége miatt, miszerint „több ezer mérföldre lévő csatákat nyer anélkül, hogy kilépne a parancsnoki sátorból”. Eltekintve a nagyszerű tehetségétől a speciális katonai stratégiában és telepítésben, ismert volt a toleranciájáról és az idősek felé mutatott tiszteletéről is.
 • A jószerencse terjesztése

  Mikor megérkeztem az esküvői fogadásra, beszéltem a házigazdával, és elmondtam, hogy valaki, aki ismeri az igazságot a Fálun Dáfáról, annak nagy szerencséje lesz. Elvette a szórólapot, amit adtam neki, és magasra tartotta a levegőben, hangosan ismételte azt, amit mondtam. Harminc vagy negyven ember gyűlt körém, akiknek átadtam a Dáfával kapcsolatos DVD-ket és szórólapokat. Mindenki megköszönte, és minden jót kívántak.
 • A jó szerencse átadása

  2013 januárjában egy gyorsan közlekedő autó száguldott nekem, miközben hazafelé tekertem a biciklimmel. Leestem a földre és többször le kellett nyelnem a vért, ami felgyülemlett a torkomban. A sofőr nagyon megijedt, mikor meglátott engem az úton feküdni. Miután visszanyertem az erőmet, elmondtam neki, hogy ne aggódjon, és nem okolom azért, amiért belém rohant. Tisztáztam az igazságot is neki a Fálun Dáfáról. Nagyon hálás volt, és elment.
 • Egy veszteség által elkerülhetjük a szerencsétlenségeket (捨財消災)

  A kínai emberek a történelemben hittek abban, hogy erényt nyerhetünk a mások felé mutatott kedvességből, a szenvedésből, tartós kudarcból és veszteségekből. A karma a rossz cselekedetek és helytelen dolgok elkövetésével halmozódik fel, vagy más emberek zaklatásával vagy mások előnyeinek megszerzésével. A két összetevő át tud alakulni, és a veszteség és nyereség mindig kéz a kézben járnak.
 • Xiao He, az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül

  Xiao He a Qin dinasztia (Kr.e. 221-206) idején kezdett el dolgozni alacsony rangú hivatalnokként, és jó volt a hatósági ügyvitelben. A bonyolult ügyekkel mindig érthető és tisztességes módon foglalkozott, ezért előléptették. Fiatal kora óta ismerte Liu Bangot, mivel azonos szülővárosból származtak. Xiao He mindig nagylelkűen segített Liu Bangnek, aki akkor alacsonyabb hivatalnok volt.
 • Cui asszony csodálatos gyógyulása feldühíti a KKP tisztviselőit (műalkotással)

  Cu Shuang asszony, aki egy Hebei tartományban élő hímzőnő, 2011. október 7-én, egy héttel házassága előtt, hirtelen hepatitiszben megbetegedett. Az orvosok közölték vele, hogy nagyon kritikus az állapota, és csak hét napja van hátra. Cui asszony édesanyja kérésére ezt szavalta: „A Fálun Dáfá jó, az Őszinteség, Jóság és Tolerancia [elvek] jók“. Ezek után hihetetlenül gyorsan javulni kezdett Cui asszony állapota. Édesanyja megtanította neki a Fálun Gong, és néhány nap alatt teljesen egészséges lett. Csodával határos története megérintette a falusiakat.
 • A harmónia kínai írásjele: Hé 和

  A 和 (hé) írásjel jelentése: a természet és az emberiség közti harmónia hagyományos kínai ideálja. A 和 (hé) kínai írásjel jelentése a harmónia vagy a béke, és egyben egy kínai kötőszó is, ami egyenértékű a magyar „és“ szóval.
 • Népmese: A gonoszságot jósággal viszonozni

  Az ősi Kínában volt egy elbizakodott lovag, aki magas rangú hivatalnoknak tekintette magát. Öntelt volt és gyakran terrorizálta a szomszédjait. Az egyik szomszédja egy ősz szakállú öregember volt, aki három fiával élt együtt. Egyik nap az öregember azt mondta a fiainak: „Mindig vigyáztam a családra. Egész életemen át gyakran terrorizáltak, és mindegyikőtök szenvedett ezektől az inzultusoktól. Öregszem, és itt az ideje, hogy egyikőtök mostantól gondoskodjon a családról. Ma mindegyikőtöknek adok tíz tael ezüstöt (ősi kínai pénzegység). Menjetek, és vigyetek véghez egy erényes tettet. Aki a legjobb munkát végzi, az lesz felelős a családért.”
 • Han Xin az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül

  Han Xin egy nagyon híres militarista volt, aki nagyban hozzájárult a Han dinasztia megalapításához, és egy ritka briliáns stratéga is volt, aki szegény családi háttérrel rendelkezett, és úgy rangsorolták, mint az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül. Han Xin nagyon szegény volt, és mindkét szülője meghalt fiatalkorában. Szegényes családi háttere ellenére nagyon szorgalmasan tanult katonai stratégiát és taktikát azzal a nagy törekvéssel, hogy egy nap fontos emberré válik.
 • Az öregember a határon elvesztette a lovát (塞翁失马)

  A kínai szólás, „Az öregember a határon elvesztette a lovát” azt jelenti, hogy a rossz szerencse néha jóra fordul. és a jószerencse néha rosszá változik. A történet az „Emberiség leckéi” című könyvből származik, amelyet Anshi Liu írt a Nyugati Han dinasztiából (i.e. 206-i.sz. 23).
 • A „törvény” kínai írásjele: Fǎ 法

  A kínai 法 (fǎ) jelentése törvény vagy módszer. Két részből áll: 氵 (shuǐ) és去 (qù). 氵egy változata a 水 (shuǐ)–nak, a víznek , míg a 去 azt jelenti, hogy menni, eltávolítani vagy megszűntetni. Az eredeti írásjele a 法–nak ez volt: 灋, amelynek ugyanaz a kiejtése, de három részből áll: 氵, 廌 (zhì), és 去. A legenda szerint 廌 egy isteni lény, akit az istenek ajándékoztak a Sárga császárnak az ősi Kínában. 廌 ismert 獬豸 (xiè zhì)–ként is, egy nagyon erkölcsös és őszinte teremtményként, akinek egy szarva van, és tisztán meg tudja különböztetni a jót a rossztól.
 • Tian Dan egyetlen városból állította helyre a nemzetet

  Tian Dan Qi állam kezdő kormányzati hivatalnoka volt az ősi Kínában a Hadviselő Államok időszakában. Mindazonáltal helyreállította az országát a katasztrófa széléről, és ezzel legendás karakterré vált a kínai történelemben. Abban az időben Yan állam Yue Yi tábornoka vezetett egy öt államból álló koalíciós hadsereget, hogy megtámadják Qi államot. Qi olyan sok csatát vesztett, hogy Qi hercege és minisztere más államokba menekült.
 • Magas hegy és folyóvíz (高山流水 知音难觅)

  Barátja haláláról hallva, Boya nagyon elszomorodott. Követte az öreget a favágó sírjához, és eljátszott egy zeneművet drága, halott barátja emlékére. Azt mondják, összetörte a hangszerét a sírkövön, miután befejezte a zenélést, és eldöntötte, hogy soha többé nem játszik. Ez a történet eredetileg „A Lie Zi munkái” című könyvben található meg a Tavaszi és Őszi Időszakból. Később a „Magas hegyek és folyóvíz” kifejezést arra használták, hogy a megértő és méltányoló barátokra utaljanak vagy az igaz barátokra, akik megértik egymást.
 • Yue Yi, a tábornokok példaképe

  Yue Yi nemcsak a Yan állam tábornoka volt a Hadviselő Államok időszakában, hanem a toll és a kard mestere is egyben. Ebben az időben Qi állama erős volt, és hatalmas területekkel rendelkezett, de Qi hercege brutális volt, és gyakran kizsákmányolta a szomszédos államokat. Yue Yi a politikai tehetségét és diplomáciai készségét használva segített Yan hercegének, hogy létrehozzon egy szövetséget öt másik állammal (Zhao, Chu, Han, Wei, Qin) Qi államával szemben, és a legmagasabb parancsokká jelölték ki, hogy vezesse mind a hat állam közös erőit Qi megtámadására.