Sun Quan, a tehetségek kiválasztásának mestere

Sun Quan a Keleti Wu-nak volt az alapítója a Három Királyság (Cao-Wei, Shu-Han és Keleti Wu királyság) ideje alatt a kínai történelem azon időszakában, mikor a hadurak állandó harcban álltak egymással a Keleti Han dinasztia utolsó éveiben. 18 éves korában Sun Quan bátyja területét örökölte, miután meghalt az apja, és a bátyját meggyilkolták. Mivel támogatta és felhatalmazta a tehetségeket, Sun Quan túlélt számos válságot, ezért szilárd egyéniségként jelent meg a Három Királyság időszakának káoszában.

Sun Quan, a tehetségek kiválasztásának mestere (Illusztrálta: Blue Hsiao, EpochTimes munkatárs)

Sun Quan a találékonyságuk érdemeként, előléptetett néhány kevésbé ismert embert jelentős posztokra, és a nagy kihívás számára az volt, hogy meggyőzze a magas rangú tábornokokat, hogy az új emberek alkalmasak is a fontos feladatokra. Volt egy történet Sun Quan-ról, melyben meggyőzte a magas rangú tábornokokat. Tartott egy lakomát az egyik újonnan kinevezett, szegény családi hátterű tábornokkal, és másik két magas rangú tábornokkal, akik az új tábornok helyettesei lettek. A lakoma alatt Sun Quan megkérte az új tábornokot, hogy vegye le a ruháját, ezzel felfedve a nagyszámú hegeket, melyek az egész testét beborították.

Aztán Sun megkérdezte az új tábornokot, hogy melyik csatában szerezte a sérüléseit, egyiket a másik után, és a tábornok csatatörténetei mindenkit lenyűgöztek a lakomán. Sun Quan elmondta, mennyire hálás volt, mikor a tábornok neki harcolt. Aztán elmondta azt is, hogy ez volt az oka annak, hogy őt jelölte ki tábornoknak, és emiatt bízott rá fontos feladatokat is. A két magas rangú tábornok meg volt róla győződve, hogy megérdemelte a posztot. Ahogy várható volt, az új tábornok nem okozott csalódást Sun Quannak. Cao Cao négyszázezer főnyi harcost vezetett, hogy megtámadja az országot, az új tábornok jól őrizte a vidéket, és Cao Cao-nak vissza kellett vonulnia.

Sun Quan híres verse: „Értékelni egy személyt érdemei szerint, és figyelmen kívül hagyni a hibáit” a Keleti Wu-t egy erős és virágzó állammá tette, jó nemzeti politikával. Néhány fiatal tehetségre, mint Zhou Yu-ra, Lu Mengre és Lu Xun-ra, a megfelelő időben ruházta rá a hatalmat, és nagy tisztelettel kezelte őket. A Vörös Sziklák csatában Zhou Yu szövetséget kötött Liu Bei-jel – aki később megalapította a Shu-Han királyságot –, hogy sikeresen legyőzze az erősebb csapatokat vezető Cao Cao-t, és ennek eredményeként tovább erősödött a Keleti Wu alapja. Lu Meng nemcsak sokszor kitűntette magát a csatákban, de együttműködött Lu Xun-nal, hogy legyőzzék Guan Xu-t, a Shu-Han királyság egyik leghíresebb tábornokát, és hogy bővítsék a Keleti Wu területét. Ahogy Lu Xun elsöprő győzelmet aratott a Shu-Han csapatok felett a Yiling csatában, és legyőzte Cao-Wei seregét több alkalommal, kulcsfontosságú figurává emelte magát a Keleti Wu-ban.

Uralkodásának utolsó húsz éve alatt a királysága viszonylag stabil volt, azonban a beosztottjaihoz való hozzáállása már nem volt olyan udvarias. Éppen ellenkezőleg, féltékennyé vált, és még szigorú felügyeleti intézkedéseket is hozott, hogy ellenőrizze az embereit vagy önkényesen meggyilkolja őket. Továbbá többször emelte az adókat is, ami a polgárok felkelését okozta több alkalommal. Ezek a kisebb felkelések – bár gyorsan elfojtották őket –, mutatták, hogy Sun Quan uralkodása alatt a későbbi éveiben nem volt már olyan népszerű ember, mint előtte.

Ezért Sun Quan uralkodását két külön szakaszra lehet osztani a szerint, hogyan bánt a népével. Az első harminc éves szakaszban Sun Quan szembenézett a belső és külső kihívásos helyzetekkel, ezért nagy erőfeszítéseket tett, és támogatta a tehetségeket. A második, húsz éves szakaszban viszont egy viszonylag stabil környezetben telepedett le, és megismételte azt a szokásos hibát, amit sok uralkodó már előtte is megtett – arrogánssá vált.