Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Kínai írásjel: Selyem (絲)

  A 絲 (sī) kínai írásjel a selyemre utal, ami olyan jó, mint a finom fonál és a fonálszerű tárgyak, mint a rostok, a drót vagy a zsinór. Az írásjelet arra is használták, hogy leírják a nagyon kis mennyiségű dolgokat.
 • Méz a szájban és tőr a torokban(口蜜腹劍)

  A „Méz a szájban, és tőr a torokban” szólást úgy lehetne lefordítani, hogy „A tőr eltakarása mosollyal”. Gyakran arra használják, hogy leírják azokat az embereket, akiknek édes nyelvük és epés szívük van.
 • Wen császár, aki etikus és udvarias uralkodója volt a Nyugati Han dinasztiának

  Wen császár (Kr.e. 202-157) volt a Han dinasztia ötödik császára. 23 évig uralkodott az országban. Ez alatt az idő alatt az emberek békében és jómódban éltek. Ez volt a fordulópont a Han dinasztia számára, hogy átalakítsa a háború sújtotta nemzetet egy virágzó gazdasággá.
 • Mi a klasszikus kínai tánc?

  2013. július 5-én Li Hongzhi Mester annak érdekében, hogy útmutatást nyújtson a Fei Tian College iskola diákjainak, megírta a következő cikket, melynek a címe: „Mi a klasszikus kínai tánc?”. Az alábbiakban újrakiadva közöljük az egész írást.
 • Egy öreg tudós közhelyei(老生常谈)

  Az „Egy öreg tudós közhelyei” szólás arra utal, amit gyakran mondunk vagy ami szokásos mondás egy öreg tudóstól. Arra utal, hogy ugyanazokat a szavakat ismételjük vagy ugyanazon a hangon játszunk újra és újra. A szólás a „Három Királyság rekordjai1” című történeten alapszik, mely egy kínai történelmi szöveg a Keleti Han dinasztia végéről és a Három Királyság időszakából.
 • Egy öreg tehén bolondul a borjáért(老牛舐犢)

  Az „Egy öreg tehén bolondul a borjáért” szólással a szülőknek a gyermekük iránti szeretetét fejezik ki. A szólás Yang Biao történetén alapszik a „Késői Han könyv”-ből, amely egy hivatalos kínai történelmi szöveg, amely a Han dinasztia történelmét tartalmazza Kr.u. 6-189-ig.
 • Az intelligencia és az okosság kínai írásjele: Cōng 聰

  A 聰 (cōng) kínai írásjel intelligenciát vagy okosságot jelent. Ez a hallás képességét is jelenti.Három részből áll: 耳 (ěr) a bal oldalon a fül, egy piktogram szimbolizálja a két szemet jobb oldalt felül; és a 心 (xīn) a szív írásjele a jobb alsó sarokban.
 • Zhang Liang, az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül

  Zhang Liang (kb. Kr.e. 196-ban halt meg) „A Han dinasztia három nagyszerű alakja”-ként ismert Han Xinnel és Xiao He-vel együtt. Jó minisztere és tanácsadója volt Liu Bangnak, a Han dinasztia császárának. Nagyon dicsérték a képessége miatt, miszerint „több ezer mérföldre lévő csatákat nyer anélkül, hogy kilépne a parancsnoki sátorból”. Eltekintve a nagyszerű tehetségétől a speciális katonai stratégiában és telepítésben, ismert volt a toleranciájáról és az idősek felé mutatott tiszteletéről is.
 • A jószerencse terjesztése

  Mikor megérkeztem az esküvői fogadásra, beszéltem a házigazdával, és elmondtam, hogy valaki, aki ismeri az igazságot a Fálun Dáfáról, annak nagy szerencséje lesz. Elvette a szórólapot, amit adtam neki, és magasra tartotta a levegőben, hangosan ismételte azt, amit mondtam. Harminc vagy negyven ember gyűlt körém, akiknek átadtam a Dáfával kapcsolatos DVD-ket és szórólapokat. Mindenki megköszönte, és minden jót kívántak.
 • A jó szerencse átadása

  2013 januárjában egy gyorsan közlekedő autó száguldott nekem, miközben hazafelé tekertem a biciklimmel. Leestem a földre és többször le kellett nyelnem a vért, ami felgyülemlett a torkomban. A sofőr nagyon megijedt, mikor meglátott engem az úton feküdni. Miután visszanyertem az erőmet, elmondtam neki, hogy ne aggódjon, és nem okolom azért, amiért belém rohant. Tisztáztam az igazságot is neki a Fálun Dáfáról. Nagyon hálás volt, és elment.
 • Egy veszteség által elkerülhetjük a szerencsétlenségeket (捨財消災)

  A kínai emberek a történelemben hittek abban, hogy erényt nyerhetünk a mások felé mutatott kedvességből, a szenvedésből, tartós kudarcból és veszteségekből. A karma a rossz cselekedetek és helytelen dolgok elkövetésével halmozódik fel, vagy más emberek zaklatásával vagy mások előnyeinek megszerzésével. A két összetevő át tud alakulni, és a veszteség és nyereség mindig kéz a kézben járnak.
 • Xiao He, az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül

  Xiao He a Qin dinasztia (Kr.e. 221-206) idején kezdett el dolgozni alacsony rangú hivatalnokként, és jó volt a hatósági ügyvitelben. A bonyolult ügyekkel mindig érthető és tisztességes módon foglalkozott, ezért előléptették. Fiatal kora óta ismerte Liu Bangot, mivel azonos szülővárosból származtak. Xiao He mindig nagylelkűen segített Liu Bangnek, aki akkor alacsonyabb hivatalnok volt.
 • Cui asszony csodálatos gyógyulása feldühíti a KKP tisztviselőit (műalkotással)

  Cu Shuang asszony, aki egy Hebei tartományban élő hímzőnő, 2011. október 7-én, egy héttel házassága előtt, hirtelen hepatitiszben megbetegedett. Az orvosok közölték vele, hogy nagyon kritikus az állapota, és csak hét napja van hátra. Cui asszony édesanyja kérésére ezt szavalta: „A Fálun Dáfá jó, az Őszinteség, Jóság és Tolerancia [elvek] jók“. Ezek után hihetetlenül gyorsan javulni kezdett Cui asszony állapota. Édesanyja megtanította neki a Fálun Gong, és néhány nap alatt teljesen egészséges lett. Csodával határos története megérintette a falusiakat.
 • A harmónia kínai írásjele: Hé 和

  A 和 (hé) írásjel jelentése: a természet és az emberiség közti harmónia hagyományos kínai ideálja. A 和 (hé) kínai írásjel jelentése a harmónia vagy a béke, és egyben egy kínai kötőszó is, ami egyenértékű a magyar „és“ szóval.
 • Népmese: A gonoszságot jósággal viszonozni

  Az ősi Kínában volt egy elbizakodott lovag, aki magas rangú hivatalnoknak tekintette magát. Öntelt volt és gyakran terrorizálta a szomszédjait. Az egyik szomszédja egy ősz szakállú öregember volt, aki három fiával élt együtt. Egyik nap az öregember azt mondta a fiainak: „Mindig vigyáztam a családra. Egész életemen át gyakran terrorizáltak, és mindegyikőtök szenvedett ezektől az inzultusoktól. Öregszem, és itt az ideje, hogy egyikőtök mostantól gondoskodjon a családról. Ma mindegyikőtöknek adok tíz tael ezüstöt (ősi kínai pénzegység). Menjetek, és vigyetek véghez egy erényes tettet. Aki a legjobb munkát végzi, az lesz felelős a családért.”