A féltékenység következményei

A kínaiak ismertek arról, hogy értékelik a kedvesség, a jóság és a tolerancia erényeit. Az emberek szégyellik a féltékenységet. Mikor egy jólelkű ember látja más érdemeit, gratulál az érdemeihez, és azon gondolkozik, miért nem sikerült neki, majd megpróbálja jobban végezni a dolgát. Csak azok lehetnek rövidlátásuk miatt féltékenyek mások teljesítményére, akik szűk látókörűek és önzőek. Aggódnak azok miatt, akik felülmúlják őket ma, és akiket el fognak veszíteni holnapra. Rosszul érzik magukat, mikor mások kiemelkedő egyéniségükkel tűnnek fel. Néhány kevésbé erényes ember odáig is elmegy, hogy hamisan megvádolja a jószívű embereket. Egy ideig talán be is válik ez a viselkedésmód, de a végén el fogják veszíteni támogatásukat, és megtorlással néznek majd szembe, mivel mindent a mennyei alapelvek irányítanak.


Shen Gongbao végül ott kötött ki, hogy a testével tömte be a lyukat az Északi-tengeren
Shen Gongbao egy alak az „Istenek beiktatása” című könyvben. Ő és Jiang Ziya a Mennyország Eredeti Istenének tanítványai voltak. Mikor Shen megtudta, hogy a mesterük Jiang Ziya-t küldte, hogy segítsen megalapítani a Zhou dinasztiát (amely felváltotta a Shang dinasztiát), és átadjon titulusokat különféle istenségeknek, Shen-en kitört a féltékenység. Nógatta Jiang-ot egy válaszért: „Melyik királyt kell megvédened?” Jiang válaszolt: „Zhou népének Wu királyát kell megvédenem, akinek olyan érdemei vannak, mint az ősi Yao, és Shun császároknak, és akinek a kedvessége összecseng a világegyetem tulajdonságaival, és akinek a felemelkedése tökéletesen megegyezik a mennyei változással. Zhou királynak a Shang dinasztiában hiányzik minden érdeme, már ott tart, hogy valószínűleg ő lesz a Shang dinasztia utolsó uralkodója.” Shen visszavágott: „Meg fogom védeni az ellenfeledet, és meghiúsítom a terveidet.” Jiang szigorúan azt mondta Shen-nek: „Hogy merészeled?! Senki sem sértheti meg mesterünk parancsát! Egyetlen ember sem fordíthatja meg a mennyei változásokat.” Shen dühösen visszavágott: „Jiang Ziya, te akarod megvédeni a Zhou népet? Milyen képességeid vannak? Csupán 40 éve tanulsz. Hogyan hasonlíthatod magad össze velem? Ha levágom a fejem, és földobom a levegőbe, visszaesik a nyakamra pont úgy, ahogy előtte volt. Hogyan merészelsz ellenkezni velem?” Jiang figyelmen kívül hagyta Shen-t, és Shen mérges maradt.


Shen elkezdte zavarni Jiang erőfeszítéseit. Felszólított különböző istenségeket, hogy öljék meg Jiang-ot. Egy napon elfogta a Mennyország Eredeti Istene, és ledobta őt egy hatalmas hegy alá. Shen könyörgött a mesterének, hogy bocsásson meg neki egy esküvel: „Ha továbbra is felszólítom az isteneket, hogy iktassák ki Jiang Ziya-t, hajlandó vagyok az Északi-tenger lyukát betömni a saját testemmel.” Erre szabadon engedték.


Azonban Shen nem is gondolt bűnbánatra. Folytatta a diszharmónia okozását. Megkérte egy kultusz vezetőjét, hogy állítson fel tízezer istenséget, ami nagy gondokat okozott Jiang Wu királyának. A Mennyország Eredeti Istene leütötte Shen-t, és megölte a tigrist, amelyen lovagolt. Azt mondta Shen-nek: „Megígérted, hogyha folytatod Jiang munkájának szabotálását, be fogod tömni a lyukat az Északi-tengeren. Itt az idő, hogy teljesítsd az ígéretedet.” Itt végezte be Shen, a tenger fenekén, ahonnan soha többé nem látta a napsugarat.


Hogyan csaphatja be valaki a mennyországot?
A „Természetfeletti képességek példái” című könyvben Su Dazhang, aki a birodalmi vizsgák első szintjénél volt, ott tartott, hogy részt vesz a második szint vizsgáiban. Su-t, aki a Song dinasztiában élt, jól ismerték a községben az I-Ching vagy a „Változások könyvének“ kiváló megértéséről. Egyik éjjel azt álmodta, hogy tizenegyediknek lett rangsorolva a következő vizsgán. Elmondta az álmát egy tanulótársának. Ez a diák, aki ugyanazt a vizsgát tette le, nagyon irigy volt, hogy neki nem volt ilyen szerencsés álma. Elment, hogy jelentse a vizsga hivatalos felügyeleténél, arra hivatkozva, hogy Su-nak meg kellett vesztegetnie egy hivatalnokot, aki felülvizsgálja a vizsgapapírokat, különben honnan tudná Su olyan biztosan, hogy a tizenegyedik helyen fog végezni?


Miután az összes tanuló papírját leosztályozták, a hivatalos megbízott kihúzta azt a papírt a többi közül, amelyik a 11. volt a rangsorban. Ahogy abban az időben az egyezmény volt, a diákok nevét betakarták a papíron. A hivatalos megbízott elolvasta a papírt, és mérges lett. A papír az I-Chinget tárgyalta, amely Su specialitása volt. Kihallgatta a tisztviselőket, akik osztályozták a papírokat: „Most hogy magyarázzátok ezt meg? Valamelyikőtöknek kenőpénzt adott Su, az I-Ching szakértő, aki annyira biztos volt benne, hogy végül a 11. helyen fog végezni?” A hivatalnokok erre elég idegesek lettek. Ki kellett dolgozniuk egy másik papírt a fennmaradó jelölteknek.


Végül, azon a napon, mikor bejelentették az eredményeket, minden jelölt nevét felfedték. A hivatalos megbízott meglepetésére az újonnan kiválasztott papír, amit most rangsoroltak a 11. helyre, Su-é volt, míg a féltékeny tanuló, aki hazudott és Su-t vesztegetéssel vádolta, kiesett az eredeti rangsor 11. helyéről. Ennek eredményeként Su letette az birodalmi vizsgák második szintjét. A következő évben Su letette a harmadik és a végső szintjét is a birodalmi vizsgáknak, míg a diáktársa, aki hamis vádat hozott fel ellene, végül megalázott lett és elhagyta az iskolát.


A féltékenység egy negatív érzelem, melyet azon tény elutasítása okoz, hogy mások meghaladhatnak minket a jellemük, a készségeik, az eredményeik vagy a helyzetük minőségében. Mikor valaki rosszat beszél másokról vagy azért tesz dolgokat, hogy megsértse a másikat féltékenységből, ez a jóság hiányát mutatja valakinek a szívében. Karmát okoz, amely megtorlást eredményez. Egy alapvető elv, hogy tiszteletteljesek és együttérzők legyünk. Ha mások érdemeket érnek el, örülünk nekik. Ha felülmúlják érdemeinket, tanulunk belőle. Ha másoknak segítségre van szükségük, a legjobb tudásunk szerint segítünk. Ahhoz, hogy valóban kedvesek legyünk másokhoz, hogy érezzék is őszinteségünket, nagylelkűnek kell lennünk, ami pont a féltékenység ellentéte.


Angol változat: Consequences of Jealousy