Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • A róka kihasználja a tigris hatalmát (狐假虎威)

  „A róka kihasználja a tigris hatalmát” kifejezés egy történetből származik, melyet a „Hadviselő államok cselszövései”* (戰國策)című ősi könyvben jegyeztek le. A Hadviselő államok időszakában (Kr. e. 475-221) Zhao Xixu a Chu állam derék tábornoka volt. Chu királya felügyelte az ország északi határán lakókat. Hírneve elterjedt, és a hadurak északról mind rettegtek tőle.
 • Utolsó ecsetvonás egy sárkány lerajzolásához (畫龍點睛)

  A „Lerajzolni egy kígyót, aztán lábakat adni neki” szólással ellentétes jelentésű az „Utolsó ecsetvonás egy sárkány lerajzolásához” szólás, melyet a lényeg megszerzésének vagy egy rész kiemelésének kifejezésére használnak. Ez szó szerint azt jelenti, hogy lerajzolni egy sárkányt, majd szemgolyókat rajzolni a szemeibe.
 • Wang Zhaojun, a békés szépség

  Zhaojun elhagyta a szülővárosát, és Xiongnu területén élte le egész életét. Meggyőzte Xiongnu uralkodóját, hogy tartson békét a Nyugati Han birodalommal. Ezenkívül megmutatta a kínai kultúrát Xiongnu-ban. Az uralkodó halála után úgy döntött, hogy követi a Xiongnu hagyományt, és újraházasodott az uralkodó volt feleségétől származó legidősebb fiúval. Ez ellentmond a Han erkölcsnek, de azért tette, hogy fenntartsa a békét és a barátságot a két ország között, ami 50 évig tartott. Halála után egy emlékművet építettek neki, amit Xiongnu generációi, és a Han kínai emberek egyaránt tiszteletben tartottak és megőriztek.
 • Kínai írásjel: Tanulás (學) - Xué

  A 學 (xué) írásjel, amely azt jelenti, hogy „tanulni“, a korai jósló csontírásból származik, ami nagyrészt képírás. Az írásjel korai összetétele 學 jelezte az eredeti jelentését – egy „tanoda“ vagy hely, ahol a gyermekek tanulnak.
 • Sima Qian – Kína első teljes történelmi lejegyzésének az atyja

  Annak érdekében, hogy tárgyilagosan és pártatlanul jegyezze fel a történelmi személyiségeket és eseményeket, sok időt szentelt a történelmi adatok gyűjtésének hatékonyságára és a következetesség ellenőrzésére, nem számított neki, hogy mennyire nehéz volt ez a munka. Megpróbálta a lehető legjobban biztosítani, hogy a feljegyzések teljes körűek és tárgyilagosak legyenek. Az egyik kihívás, amivel szembe kellett néznie az volt, hogyan rögzítse a császár és az édesapja cselekedeteit. Sima Qian végül úgy döntött, hogy mindent feljegyez, mind a jó és a rossz cselekedeteket is, ezzel felbosszantva Wu császárt ...
 • Lerajzolni egy kígyót, aztán lábakat adni neki(畫蛇添足)

  A szólást: „Lerajzolni egy kígyót, aztán lábakat adni neki” arra használjuk, hogy szükségtelen többletmunkát végezni azután, hogy valaki már kielégítően befejezett egy feladatot, mert ezzel tönkre teheti a munka hatását. Abban a helyzetben használjuk, mikor valaki extra leírást ad ahhoz, amit egy másvalaki már tisztán elmagyarázott.
 • Su Wu – a Han dinasztia hűséges diplomatája

  Mikor Su-t elvitték Xiongnu király elé, azt mondták neki, hogy mentességet kap, ha a Han egyik vezető dimplomatájaként megadja magát Xiongnu-nak. Su elutasította, és elmondta, hogy bár nem tud semmit a cselszövésről, úgy érzi, felelős az asszisztense viselkedéséért. Továbbá azt is mondta, hogy hajlandó meghalni, ha ez a módja a büntetésnek, de megadni nem fogja magát.
 • Kínai írásjel: Álom (夢) - Mèng

  A 夢 (mèng), „álom” jelentésű kínai írásjel négy részből áll, és képírás is. A két felső rész (艹) és ( 罒 ), együtt hasonlítanak a szemöldök alakjára az ember szeme fölött. A középső rész ( 冖 ) értelmezhető „ágy“-nak vagy „háztető“-nek is; és az alsó rész 夕 a xī írásjel, mely „este“-t jelent. Egészében véve az írásjel azt sugallja, hogy egy személy aludni fog este, és az álomra utal, amely azután következik.
 • Kínai írásjel: Káosz (亂) – Luàn

  Az írásjel bal oldala mutatja a jelentését – „selyemszálak tekeredése a szövőszéken“. Később a jobb oldalt – a szótő乚 (yǐ), jelentése „második“ vagy „kétszer több“ – adták hozzá az írásjelhez jelezve, hogy még több kusza selyemszál legyen a jobb ábrázolásért, így még nagyobb hangsúlyt fektetve a káoszra.
 • Huo tábornok, aki a legdicsőségesebb katonai eredményeket érte el

  Habár ez volt az első háborúja, Huo nem mutatott semmi félelmet. Manőverezett és rajtaütött Xiongnu táborain, és meggyilkolt több mint kétezer Xiongnu katonát. Ebben a háborúban aratta a legnagyobb győzelmét. Wu császár megjutalmazta őt a „bajnoki herceg” címmel – neve pedig ismertté vált.
 • Félúton feladni (半途而廢)

  Ezt a szólást használjuk az olyan cselekvésre, amit a folyamat közepén abbahagyunk. Mindenkinek az erőfeszítése hiábavaló lesz, ha nem tart ki a végéig.
 • Kínai írásjel: Erős, hatalmas (雄) – Xióng

  Az írásjel bal oldala: 厷 (gōng) jelzi mind a kiejtést, és a jelentést is, amely „erős“ vagy „férfi“. A jobb oldalon van a szótő: 隹 (zhuī), amelynek jelentése „madarak“.
 • Új szemmel nézni egy személyre (刮目相看)

  A főparancsnok tett egy látogatást Lu Meng-nél. Borozás közben elkezdtek beszélgetni egy csatáról, amelyet Shu állammal vívtak. Lu Meng adott néhány tanácsot és ajánlott néhány stratégiát, hogy megnyerjék a háborút. A főparancsnok nagyon meglepődött a hatalmas fejlődésen, amin Lu Meng esett át.
 • Zhang Qian – az úttörő, aki felfedezte a nyugatra vezető utat (illusztráció)

  Az egyik nyugati ázsiai törzsi csoport királyát a Xiongnu gyilkolta meg. Wu császár úgy döntött, hogy követet küld a törzshöz, hogy katonai szövetségest keressen. Azonban veszélyes volt a törzshöz jutni, mivel át kellett haladni a Xiongnu területén. Zhang Qian önként vállalta a küldetést, mint a császár követe.
 • Kínai írásjel: Gyógyítani (治) – Zhì

  A 治 (zhì) írásjel Dayu (大禹) (Kr.e. 2200-2100) vagy Nagy Yu idejére vezethető vissza, és arra, hogyan sikerült úrrá lennie az ősi áradásokon.