Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Wang Wei, a „Buddha költő”

  Wang Wei tehetsége nemcsak a költészetben nyilvánult meg, hanem a zenében, a kalligráfia írásban és a festészetben is. Számos különböző témájú kiváló költeményt írt, és a tájversei utalásokat tartalmaznak a festményekre és zenére. A későbbi generációk úgy írják le Wang Weit, mint a költőt, aki „festett a költészetben és verset írt a festészetben”.
 • A Tang-dinasztia kiváló költője: Meng Haoran

  A Tang-dinasztiában élt Meng Haoran (Kr. u. 689-740) a pásztorköltészet kiemelkedő költőjeként tartják számon. A költeményei a visszavonult, vidéki életet jelenítik, és büszkélkednek a tiszta gondolkodással, a friss és természetes stílussal, amely inkább a saját hozzáállását tükrözi vissza, mint sem az irodalmi szakértelmet.
 • 2015-ös kínai újév: a Kecske éve

  Ebben az évben február 19-e a Kecske évének a kezdete, amelytől be fogunk lépni az új kínai évbe. A Kínai Újév a legfontosabb fesztivál a kínai embereknek a világ minden részén. A nap újévhez hasonlóan, ez jelenti a mérlegelés, az állásfoglalások és az új remények idejét az elkövetkező évvel kapcsolatban.
 • A tea bölcse: Lu Yu

  Lu Yu számára a tea szimbolizálta a harmóniát és a világegyetem titokzatos egységét. A teaművészettel töltötte az egész életét, és sok tekintetben hozzájárult a teakultúra fejlődéséhez. Megírta a „Cha Jing” című könyvet – egy enciklopédiát, amelyet úgy fordítottak le, mint a tea klasszikusát. A könyv lefedi a teaművészet összes szempontját, beleértve a tea eredetét, a szedés és elkészítés eszközeit és módszereit, az elkészítéshez használatos edényeket, a vízforralás módját, a művészet megbecsülését, a tea történeteit, teatermesztő területeket, egyszerűsített módokat és képeket a tea készítésének eljárásáról. Ez a világ legelső tanulmány kötete a teáról.
 • A Shen Yun hagyományos kínai kultúrát bemutató színpompás előadása inspirálta a New York-i közönséget

  „Azt hiszem a Shen Yun attól olyan egyedülálló, hogy egy előadásban foglalja magába a különböző etnikai népcsoportok táncait. A gazdag választék mindenki számára lehetővé teszi, hogy megtalálja a maga számára a legélvezetesebbet.”
 • Kína bölcs festője: Wu Daozi

  Wu Daozi természetéből fakadóan egyenes ember volt, akinek a festményei lenyűgözően könnyed ecsetvonásokkal készültek, inkább a belső spirituális erővel, mint a jelentéktelen részletekkel a központban. Wu Daozi legtöbb festménye és freskója egyetlen munkamenet alkalmával készültek. Úgy tartják, hogy amikor egy freskón Wu Daozi a Buddha feje köré a glóriát rajzolta, azonnal a végső ecsetvonásokat végezte el anélkül, hogy először felvázolta volna a méreteket.
 • Ősi kínai történetek a vágy kivédésére (5/5. rész)

  „A mostani, fővárosba való utazásom előtt megálltam egy buddhista templomnál, hogy felkészüljek a vizsgára. Egy idősebb szerzetes ellátott néhány tanáccsal. Azt mondta: ’Rád nézve – el kell mondanom, hogy magasra vezet az utad. De nem szabad engednek a bujaságnak és a vágynak, mert tönkreteheti a jövődet.’ És én teljes szívemmel követtem a szavait.”
 • Kínai szólás: Mintha minden bokor ellenséges katonává változott volna (草木皆兵)

  Fu Jian állt a városfalon a fivérével, és lenézett, hogy személyesen vizsgálja meg a Jin sereget. Látta, hogy a soraik rendben voltak és magas a moráljuk. Aztán a hegyre nézett észak felé: minden szikla, bokor és fa úgy nézett ki, mintha ellenséges katonák lettek volna. Nagyon meglepődött attól, amit látott, és azt mondta a fivérének: „Micsoda erős ellenség a Jin! Miért mondták, hogy a Jin hadseregben türelmetlen emberek vannak?”
 • Az öreg taoista Zhang Guo, aki háttal ülte meg szamarát

  Az öreg Zhang Guo a hangszerével körbeutazta az országot – a haldobbal, amellyel gyakran ábrázolják a festményeken, mint egy bambusz hengert két vasrúddal vagy kalapácsokkal a végén – és énekelte a taoista filozófiáról szóló dalokat. A szövegek elmondják, hogy az emberek elvesztek a világban: a nyereséget, hírnevet, érzéseket és vágyakat keresve, és az ilyen viselkedések a „visszatérés az eredeti, igaz önmagunkhoz” alapelv ellen vannak. Ennélfogva az „előrefelé” sok ember véleménye szerint valójában hátrafelé mozgás. Úgy hitték, azért lovagolt háttal a szamáron, hogy erre emlékeztesse az embereket.
 • Vers: Út a jövő felé (illusztrációval)

  Képillusztráció: az apuka és a lánya egy Fálun Gong gyakorlót hallgatnak, aki elmagyarázza a Kínai Kommunista Párt (KKP) szervezeteiből való kilépés elgondolásának fontosságát egy jobb jövőért. A gyakorló a táblára mutat, amelyen a következő szavak olvashatók: „A mennyországok megáldják Kínát”, „Kilépés a KKP szervezeteiből” és a „KKP összeomlik a mennyország parancsára”.
 • Ősi kínai történetek a vágy kivédésére (4/5. rész)

  Xu visszament, de ismét azonnal el akarta hagyni a szobát, ahogy meglátta a csúnya fiatal asszonyt, ezért a lány megragadta. Ahogy küzdött, hogy kiszabaduljon, megkérdezte tőle: „Az asszonyoknak ’négy erényük’ van. Neked hány van?” A fiatal asszony így felelt: „A szépséget kivéve mindhárommal rendelkezem. A tudósoknak van ’száz követni való tette’. Mennyit tudhatsz ebből a magadénak?”
 • Kínai szólás: A tehetség nyolc deciliterje (才高八斗)

  Cao Pi a „testvériesség” témáját jelölte meg, de kikötötte, hogy a vers egyetlen szava sem lehet kapcsolatban a „fivér” kínai írásjelével. Cao Zhinek nem volt más választása, mint hogy kövesse a parancsot. Elkezdett sétálni és gondolkodni a költeményen. Mikor Cao Zhi a hatodik lépéshez ért, befejezte a verset, amely később a „Hét lépés négysoros verse” néven vált ismertté.
 • Ősi kínai történetek a vágy kivédésére (3/5. rész)

  „Egy tizenhat éves szépségnek lágy teste van. A belehabarodott férfiak meggyilkolásért egy kard a derekán. Habár nem látod a fejed levágását, titokban kiszárítja a csontvelődet.”
 • Li Mo, a Tang-dinasztia fuvolamestere

  Li Mo a Tang-dinasztia kínai fuvalomestere. Fuvolán gyermekkora óta játszott, tehetségét felülmúlhatatlannak tartották. Továbbá nagyon okos és nagyon tanulékony volt, így miközben hallotta a zenét, már a dallamot is képes volt rögzíteni.
 • Kínai szólás: Fejszével való tudását fitogtatja Lu Ban előtt (班門弄斧)

  A 班門弄斧 (bān mén nòng fǔ) szólás ebből a versből ered, és utalt a korábbi Lu Banra. Szó szerint egy közönséges iparosra hivatkozik, aki tudását egy baltával fitogtatja Lu Ban ácsmester kapuja előtt.