Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Su Shi, a „haofang” (a heroikus lemondás) írásiskola nagyszerű alapítója a Song-dinasztiában

  Su Shi kiemelkedő eredményeket ért el a prózában, a kalligráfiában és s festészetben is. Több mint 2 700 verse maradt fenn, legtöbb az élet megfigyeléséről vagy a városnézésről szól. A verseiben nagyszerűség, képzelet vagy szabadidő és egyszerűség egyaránt található. Gyakran használt élénk hasonlatokat természeti jelenetek vagy a filozófia leírására. Különösen a hosszú versei tartalmaznak sok metaforát, a határtalan képzeletnek adva az olvasót. Jól használta a humoros szavakat is, amellyel friss perspektívát adott az életről az olvasóknak. A versei a Song-dinasztia költészet fontos példái voltak, amelyet az okfejtés és a strukturált érvelés jellemez.
 • Zhang Zeduan és „A folyó mentén a Qingming fesztivál idején” című festménye a Song-dinasztiában

  Zhang Zeduan (Kr. u. 1085–1145) az északi Song-dinasztia korában élt híres festő. A jiehua-ra (vonalfestés, egy különleges ecsetet és egyenes élt használva az épületek vonalainak pontos megrajzolásáért) szakosodott, beleértve a szállítóeszközöket, városi hidakat, utakat és járdákat, stb. Ezen kívül jelentős szerepe volt a kínai tájfestés művészeti stílusának kialakításában, amit úgy ismerünk, mint Shan Shui (vagyis hegyek és folyók).
 • Cheng Hao, az neokonfucianizmus megalapítója a Song-dinasztiában

  Cheng Hao (1032–1085) a Song-dinasztia korában élt és neokonfuciánus filozófusként tevékenykedett. Az eredményei azonban nem korlátozódtak az elméletekre, hanem fontosabbak voltak az erkölcsben, a kormányzásban, a tanulásban és a viselkedésben egyaránt. Az alapelvei közé tartozik az alapvető erő és az egyetemes törvény követése, minden érző lény szeretete, valamint a szentek erényeinek támogatása.
 • Shen Kuo, a legnagyobb tudós az általa írt „Álom tavacska esszék”-kel

  Yoshio Mikami, egy japán matematikus megjegyezte, hogy Shen Kuo az egész matematikai történelemben különleges volt távol-keleten, míg a brit sinológus és biokémikus Joseph Needham azt állította róla: „az egyik legnagyszerűbb tudós elme a kínai történelemben”. Shen Kuo eredményeinek emlékére az Aszteroida 2027-et róla nevezte el a kínai tudományos akadémia Bíbor Hegy Csillagvizsgálója 1979-ben.
 • Kínai szólás: Tévelyegni egy komplikált helyzetben (歧路亡羊)

  A „tévelyegni egy komplikált helyzetben” szólás egy ősi kínai történetből származik, amely egy elveszett bárány kereséséről szól.A történet központi alakja Yangzi, a híres filozófus és tudós, aki Wei államban élt a Hadviselő államok időszakában (Kr. e. 475–221). Egyik nap Yangzi szomszédja elvesztett egy bárányt, és mozgósította az egész családját, valamint a közösség számos tagját is, hogy segítsenek megkeresni az állatot. Elment Yangzihoz segítségért, és Yangzi elküldte az összes tanítványát és szolgáját, hogy segítsenek megkeresni a bárányt.
 • Wang Anshi: a Song-dinasztia ellentmondásos kormányzati reformere és az irodalom mestere

  Wang Anshi (Kr. u. 1021–1086) a Song-dinasztia idején élt kormányzati reformer, filozófus és irodalmár. A soha nem látott kormányzati reformja az „Új politikák” vagy „Új törvények” kivitelezése miatt ellentmondásos egyéniséggé tették Kína történelmében, egészen napjainkig. Aktívan részt vett az irodalmi reformmozgalomban rendkívüli prózáival és verseivel, ami azt a megbecsülést hozta neki, hogy a„Tang- és a Song-dinasztia nyolc nagymesterének” egyikeként tisztelték, annak ellenére, hogy az idealisztikus politikai reformja az irodalmár társait ellenfeleivé tette.
 • Kínai szólás: Beszéde olyan, mint a hömpölygő folyó (口若懸河)

  A “口若懸河” (kǒu ruò xuán hé) szólás, mely szó szerint azt jelenti, hogy „beszéde olyan, mint a hömpölygő folyó” az „Esszék és kritikák”* című könyvből származik, melyet Liu Yiqing írt a Déli Song-dinasztiából. A kifejezést arra használják, hogy leírjanak egy nagyon ékesszóló személyt, akinek a beszéde olyan, mint a folyó folyása.
 • Ouyang Xiu: az Északi Song-dinasztia irodalmi reformmozgalmának a vezetője

  Ouyang Xiu a kínai irodalomtörténetnek fontos szereplője. Különösen a prózájáról volt ismert, ahol előnyben részesítette a természeti stílust, folyékonyságát és simaságát, ellentétként mutatva be azokkal a fényes, díszes és homályos stílusokkal, amelyek abban az időben divatosak voltak. Ouyang Xiu egész életén át, több mint ötszáz gyönyörű esszéjében támogatta ezt a stílust, ezért úgy tekintettek rá, mint ennek az új irodalmi irányzatnak a vezetőjére.
 • Kínai szólás: Béka a kút alján (井底之蛙)

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy béka, aki az egész életét egy kútban töltötte. Minden alkalommal, amikor a kút nyílásán keresztül az égre nézett, azt gondolta: „Milyen kicsi az ég!” Egyik nap jött egy tengeri teknős. Látta, hogy a béka a kút fenekén ül. A béka látta, hogy a teknős kíváncsian méregeti, ezért nem tudott várni, és azt mondta a teknősnek „Igazán örömteli az életem a kútban! Mikor kiugrok a kútból, felmászom a külső korlátra. Mikor visszajövök, a kút valamely repedésében megpihenek.”
 • Végetért a Shen Yun európai turnéja 2015-ben

  „Igazán megtisztelve éreztem magam, hogy a közönség soraiban ültem és néztem a műsort. Érezni lehetett, hogy ez olyan valami, amit szívvel csinálnak” – mondta Svetlan Stoev, svédországi bolgár nagykövet.
 • Shao Yong: a nagyszerű filozófus és kozmológus

  Egyes tudósok Shao Yonget tartották a legjobb előrelátónak és visszatekintőnek, mikrokozmikusan és makrokozmikusan egyaránt. Úgy gondolta, hogy minden dolog elrendelt, és megérthető különböző elemek számokra való felosztásával. A Britannica Enciklopédia kijelenti: „Shao Yong matematikai ötletei is hatással voltak a 18. századi európai filozófusra, Gottfried Wilhelm Leibniz-re, a bináris aritmetikai számrendszer fejlesztőjére – amely csupán két számjegyen alapszik [kettes számrendszer].”
 • Bao Zheng: az igazságosság és pártatlanság megtestesítője

  Bao Zheng (Kr. u. 999–1062) az Északi Song-dinasztia korában élt jól ismert hivatalnok és bíró. Munkája során erőteljesen harcolt a korrupció ellen, megoldott számos nehéz esetet, megbüntette a megvesztegethető kormányzókat, a magas rangú hivatalnokok rokonainak a visszaéléseit és a ravasz kereskedőket. Nagy tiszteletnek örvendett, és népszerű volt azokon a területeken, ahol szolgált. Becsületessége, önzetlensége és pártatlan ítéletei miatt a „Bao bíró, az azúrkék ég” (Bao bíró, Qingtuan) becenévvel illették.
 • Kínai szólás: Egészben lenyelni a datolyát (囫圇吞棗)

  Egy nap egy fiatalember élvezettel falatozta a körtéjét a körtefa árnyékéban, amikor a kínai orvoslás egy idős doktora haladt el mellette. Mivel aggódott a fiatalember egészségért, az orvos ezt mondta neki: „Nem fogsz jól aludni, ha túl sok körtét eszel egyszerre. A körte jó a fogaknak, de káros a lépnek és a gyomornak.” Látva, hogy az öregember nagyon komoly és őszinte, a fiatalember néhány szem friss datolyát vett ki a zsebéből, és megkérdezte: „Káros az egészségemnek, ha megeszem ezeket a datolyákat?”
 • A Song-dinasztia korában élt történész: Sima Guang, aki összeállította Kína történelmének nagyszabású krónikáját

  Sima Guang (Kr. u. 1019–1086) a Song-dinasztia korában élt híres gondolkodó és történész. Megszerkesztette az első kínai kronológiai történelmi könyvet, a „Zizhi Tongjian”-t (Átfogó tükör a kormányzás támogatásáért). Javasolta a „Tartsuk meg őszinte szívünket és erényt műveljünk” alapelvet, és a konfucianizmus példaképe vált: a hűség, gyermeki áhítat, igazság és tisztesség bemutatásával.
 • A Shen Yun életre keltette a hagyományos értékeket az Amerikai Egyesült Államok 15 államában

  „Azt sejtettem, hogy elégedett leszek az előadással, de bőven túl tett az elvárásaimon – ez káprázatos!” – mondta Larry Rayburn, az Orlando Balett produkciós igazgatója, miután látta a Shen Yun előadást március 27-én Orlandoban, Florida államban.