Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Kínai szólás: Beszéde olyan, mint a hömpölygő folyó (口若懸河)

  A “口若懸河” (kǒu ruò xuán hé) szólás, mely szó szerint azt jelenti, hogy „beszéde olyan, mint a hömpölygő folyó” az „Esszék és kritikák”* című könyvből származik, melyet Liu Yiqing írt a Déli Song-dinasztiából. A kifejezést arra használják, hogy leírjanak egy nagyon ékesszóló személyt, akinek a beszéde olyan, mint a folyó folyása.
 • Ouyang Xiu: az Északi Song-dinasztia irodalmi reformmozgalmának a vezetője

  Ouyang Xiu a kínai irodalomtörténetnek fontos szereplője. Különösen a prózájáról volt ismert, ahol előnyben részesítette a természeti stílust, folyékonyságát és simaságát, ellentétként mutatva be azokkal a fényes, díszes és homályos stílusokkal, amelyek abban az időben divatosak voltak. Ouyang Xiu egész életén át, több mint ötszáz gyönyörű esszéjében támogatta ezt a stílust, ezért úgy tekintettek rá, mint ennek az új irodalmi irányzatnak a vezetőjére.
 • Kínai szólás: Béka a kút alján (井底之蛙)

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy béka, aki az egész életét egy kútban töltötte. Minden alkalommal, amikor a kút nyílásán keresztül az égre nézett, azt gondolta: „Milyen kicsi az ég!” Egyik nap jött egy tengeri teknős. Látta, hogy a béka a kút fenekén ül. A béka látta, hogy a teknős kíváncsian méregeti, ezért nem tudott várni, és azt mondta a teknősnek „Igazán örömteli az életem a kútban! Mikor kiugrok a kútból, felmászom a külső korlátra. Mikor visszajövök, a kút valamely repedésében megpihenek.”
 • Végetért a Shen Yun európai turnéja 2015-ben

  „Igazán megtisztelve éreztem magam, hogy a közönség soraiban ültem és néztem a műsort. Érezni lehetett, hogy ez olyan valami, amit szívvel csinálnak” – mondta Svetlan Stoev, svédországi bolgár nagykövet.
 • Shao Yong: a nagyszerű filozófus és kozmológus

  Egyes tudósok Shao Yonget tartották a legjobb előrelátónak és visszatekintőnek, mikrokozmikusan és makrokozmikusan egyaránt. Úgy gondolta, hogy minden dolog elrendelt, és megérthető különböző elemek számokra való felosztásával. A Britannica Enciklopédia kijelenti: „Shao Yong matematikai ötletei is hatással voltak a 18. századi európai filozófusra, Gottfried Wilhelm Leibniz-re, a bináris aritmetikai számrendszer fejlesztőjére – amely csupán két számjegyen alapszik [kettes számrendszer].”
 • Bao Zheng: az igazságosság és pártatlanság megtestesítője

  Bao Zheng (Kr. u. 999–1062) az Északi Song-dinasztia korában élt jól ismert hivatalnok és bíró. Munkája során erőteljesen harcolt a korrupció ellen, megoldott számos nehéz esetet, megbüntette a megvesztegethető kormányzókat, a magas rangú hivatalnokok rokonainak a visszaéléseit és a ravasz kereskedőket. Nagy tiszteletnek örvendett, és népszerű volt azokon a területeken, ahol szolgált. Becsületessége, önzetlensége és pártatlan ítéletei miatt a „Bao bíró, az azúrkék ég” (Bao bíró, Qingtuan) becenévvel illették.
 • Kínai szólás: Egészben lenyelni a datolyát (囫圇吞棗)

  Egy nap egy fiatalember élvezettel falatozta a körtéjét a körtefa árnyékéban, amikor a kínai orvoslás egy idős doktora haladt el mellette. Mivel aggódott a fiatalember egészségért, az orvos ezt mondta neki: „Nem fogsz jól aludni, ha túl sok körtét eszel egyszerre. A körte jó a fogaknak, de káros a lépnek és a gyomornak.” Látva, hogy az öregember nagyon komoly és őszinte, a fiatalember néhány szem friss datolyát vett ki a zsebéből, és megkérdezte: „Káros az egészségemnek, ha megeszem ezeket a datolyákat?”
 • A Song-dinasztia korában élt történész: Sima Guang, aki összeállította Kína történelmének nagyszabású krónikáját

  Sima Guang (Kr. u. 1019–1086) a Song-dinasztia korában élt híres gondolkodó és történész. Megszerkesztette az első kínai kronológiai történelmi könyvet, a „Zizhi Tongjian”-t (Átfogó tükör a kormányzás támogatásáért). Javasolta a „Tartsuk meg őszinte szívünket és erényt műveljünk” alapelvet, és a konfucianizmus példaképe vált: a hűség, gyermeki áhítat, igazság és tisztesség bemutatásával.
 • A Shen Yun életre keltette a hagyományos értékeket az Amerikai Egyesült Államok 15 államában

  „Azt sejtettem, hogy elégedett leszek az előadással, de bőven túl tett az elvárásaimon – ez káprázatos!” – mondta Larry Rayburn, az Orlando Balett produkciós igazgatója, miután látta a Shen Yun előadást március 27-én Orlandoban, Florida államban.
 • Kínai szólás: A későn érkezők felülmúlják a régieket (後來居上)

  A történet a „Nagy történész feljegyzései” című könyvből származik. Későbbi generációk a 後來居上 (hòu lái jū shàng) kifejezést szólásként használták, ezt magyarul így mondhatjuk: „a későn érkezők felülmúlják a régieket”. Arra használják, hogy kifejezzék, az utódok túltehetnek az elődeiken, amely jelentés teljesen más, mint a Ji Antól származó eredeti jelentés a későn érkezőkről, akik felülmúlják a veteránokat.
 • Kou Zhun, a hatalmas kancellár, akinek még háza sem volt a vidéken, ahol kormányzott

  Habár Kou Zhun tekintélyes és erőteljes volt, mégis egyszerű életet élt az udvarban eltöltött évtizedek alatt. Az egyik jó barátja, Wei Ye úgy jellemezte az egyik versében, mint egy erős kancellárt, akinek még háza sincs azon a földön, ahol kormányoz. A vers olyannyira elterjedt, hogy még az északi törzsből is kérdezett erről egy hírnök, amikor meglátogatta Song fővárosát.
 • Bi Sheng: a mozgatható nyomelemes nyomtatási technológia feltalálója

  Az Északi Song-dinasztia népmeséi szerint Bi Shenget felvette kalligráfia írónak egy nyomdabolt tulajdonosa. Ahhoz, hogy az örökbefogadó apja életéről szóló kéziratot kinyomtassa magának, Bi Sheng elkezdte megtanulni a fadúcos nyomtatást a kollégájától, egy jól ismert, rangidős rézmetszőtől. A rangidős rézmetsző viszont visszautasította őt a munkában töltött évek alatt megromlott látása miatt. Ez az eset annyira bántotta Bi Shenget, hogy elhatározta, megújítja a nyomtatási technológiát. Bi Sheng nagyon keményen dolgozott felesége teljes támogatása mellett, végül feltalált egy új nyomtatási technológiát, és néhány iparossal együtt megnyitotta „a Bi mozgatható nyomelemes nyomtató bolt”-ot.
 • Fan Zhongyan: „Légy az első, aki törődik a nemzet sorsával, és az utolsó, aki a kényelmet élvezi”

  Fan megpróbált harcolni a korrupció és a nepotizmus ellen, amíg miniszterként dolgozott a hivatalában, több különböző politikát is javasolt, hogy megújítsa a köztisztviselői vizsgát, javítsa a katonai erőt és a földjuttatásokat. Az értelmiségiek kiválasztását az adminisztratív pozíciókba gazdasági tudásuk szerint rangsorolta, hogy fejlessze a mezőgazdaságot. Ugyanakkor egy évnél tovább nem tudtak fennmaradni ezek az irányelvek a régi konzervatív erők nyomása miatt, akik attól féltek, hogy elvesztik a hatalmukat és az érdekeltségüket ezen reformok következtében. Fan kénytelen volt elhagyni a fővárost is egy helyi hivatalnoki állásért cserébe.
 • Kínai szólás: A ló, amelyik elrontja a ménest (害群之馬)
  Hài Qún Zhī Mǎ

  A 害群之馬 (hài qún zhī mǎ) kínai szólást a fiú a Sárga császárnak adott válaszából vették. Szó szerinti jelentése: ló, amelyik elrontja vagy kárt okoz a ménesnek. Arra használják a szólást, hogy leírjanak valakit, aki rossz hatást gyakorol, vagy rossz fényt vet a csoportjára vagy a fajtájára. Néhány hasonló magyar kifejezés: „a család fekete báránya” vagy „egy rohadt alma elrontja a hordót”.
 • „Páratlanul tökéletes” – az európai vezetők a Shen Yun szépségét és kulturális mélységét hangsúlyozták

  „A Shen Yun mindenben tökéletes: a táncban, az dalokban, a zenében. Az előadók közötti harmónia igazán kimagasló.”