Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Rajz: A Fálun Gong igaz tényeinek elmagyarázása tekintet nélkül az időjárás viszontagságaira

  Ezen az egyszerű rajzon illusztrált békés jelenet ábrázolja azt, ahogyan Kínában a gyakorlók csendesen és állhatatosan tisztázzák az igazságot, hogy honfitársaik átláthassanak a kommunista rezsim hazugságain, és megértsék a Fálun Dáfá szépségét.
 • A bécsi közönség lelkesedett a Shen Yunért

  „Teljes szívemből vágyok arra, hogy magam is képes legyek ilyen gyönyörűségeket alkotni, amelyek túlszárnyalják ezt a világot. Elviszem magammal az előadás gyönyörűségét, egy jó része még mindig rejtve van a fejemben. Úgy találom a múltbéli tapasztalataim alapján, hogy elviszem magammal, amit látok, de ilyenkor még nem tudom teljesen feldolgozni, viszont felszínre kerül, amikor szükség van rá.”
 • Európa: a Shen Yun turné három telt házas előadással vette kezdetét Genfben

  „Fokozatosan fejlődünk. Nyílt szívvel kell idejönnöd. A szíveddel kell megnézned az előadást, nem csak a szemeddel és az elméddel. Az egyik üzenet, amit kaptam az előadástól, hogy feltétlenül meg kell hallgatnunk mások szívének a kívánságát és nyílt szívvel megélni a mindennapjainkat. Úgy gondolom, hogy ha a világon mindenki szívvel élne, ez egy nagyszerű hely lenne. A többi másodlagos.”
 • A hűséges és becsületes kalligráfia író: Yan Zhenqing

  Yan Zhenqing (Kr. u. 709~785) a Tang-dinasztia élenjáró kínai kalligráfia írója, és hűséges kormányzó volt. Becsületességéről, erős igazságérzetéről és a császári udvarhoz való hűségéről ismerték. Sokan tisztelték, amiért nem szívlelte a hízelgőket, és bátran kimondta az igazságot.
 • A próza nagy mestere és a jóságos kormányzó: Liu Zongyuan

  Abban az időben, mikor Liut lefokozták, az egyik barátját is lefokozták és egy távolabbi elszigetelt, kopár és civilizálatlan területre helyezték a fővárosból. Mivel a barátjának az édesanyja túl idős volt ahhoz, hogy meglátogassa a fiát, és a fiú számára is rendkívül nehéz volt meglátogatni és vigyázni az anyjára a nagy távolság miatt. Ezt a helyzetet látva Liu levélben könyörgött a császárnál egy cseréért a barátjával, azzal magyarázva, hogy hajlandó a hivatalát áttenni egy még elszigeteltebb területre a barátjáért. Végül a császár úgy döntött, hogy egy jobb helyet jelöl ki a barátjának. Ezt a történetet nemcsak a történelmi dokumentumokban jegyezték le, hanem a Tang költészet, és más irodalmi munkák is tartalmazzák.
 • Kínai szólás: Megbolygatni a füvet és megijeszteni a kígyót (打草驚蛇)

  Ma a szólást arra használjuk, hogy leírjunk egy cselekedetet, amely nem tartja az ember tetteit titokban, ezzel lehetővé téve másoknak az óvintézkedést. Azt is jelenti, hogy elhamarkodottan cselekedni, és figyelmeztetni az ellenséget.
 • Guo Ziyi, a nagyszerű tábornok, aki egymaga mentette meg a Tang-dinasztiát

  Egyszer az egyik lázadó sereg elfoglalt egy hegyet és magaslatot tartott, így a Tang hadsereg hátrányos helyzetbe kényszerült. Guo Ziyi elküldött négyezer lovas katonát a hegy hátsó részére, és megparancsolta a Tang seregnek, hogy vonuljon vissza a fronton. Ezzel az ellenséget elcsalták, hogy hagyja el az előnyös pozícióját. Abban a pillanatban, ahogy az ellenség elhagyta a hegyet, a Tang lovasság elfoglalta azt, és kicserélte a zászlókat. Aztán a Tang hadsereg megfordult és támadásba lendült, amellyel azonnal legyőzte az ellenséget.
 • Kínai szólás: Teljesen tisztességesen és elfogulatlanul (大公無私)

  A 大公無私 (dà gōng wú sī) kifejezés, melynek jelentése: „teljesen tisztességesnek és elfogulatlannak lenni”, Konfuciusztól eredeztetik, és később szólássá vált. Arra használják, hogy leírjanak egy személyt vagy egy tettet, amely kifogástalanul tisztességes és elfogulatlan.
 • Kína bölcs költője: Du Fu

  Du Fu (Kr. u. 712–770) a Tang-dinasztiában élt kiemelkedő kínai költő. Többnyire jobbára elszegényedett életet élt, miközben elárasztották a feszültségek és a rossz egészségi állapota. Azonban az egész életét gyönyörű költemények írásának szentelte, amelyekből több mint ezernégyszázat mind a mai napig szavalnak.
 • A Tang-dinasztia taoista miniszterelnöke: Li Mi

  Amikor a herceg trónra került, az állam bajban volt a kiterjedt lázadások miatt. Néhány kevés megbízható köztisztviselő és katonatiszt együttesen hivatták Li Mit, hogy segítsen a császárnak. Felajánlották neki, hogy a császár mellett üljön az udvarban a nemzeti ügyekkel foglalkozva, de ő még mindig remeteruhákat viselt. Li Mi segítségével a lázadást elfojtották, és a császár nagyon elégedett volt. Li Mi ezután eldöntötte, hogy elhagyja az udvari életet, és visszatér a taoista remete életéhez a császártól való ajánlat és kérelem ellenére. Megköszönte a császár bizalmát, és visszatért a remeteségébe.
 • A Tang-dinasztia legjobb lovakat festő művésze: Han Gan

  Fiatal korában borok eladásából élt. Egyszer a költő, Wang Wei házához ment, hogy beszedje a borért járó pénzt. Mivel Wang Wei nem tartózkodott otthon, leült és várt. Miközben várt, alakokat és lovakat rajzolt a földre. Mikor Wang Wei hazaért, és meglátta a rajzokat, egy csapásra lenyűgözte Han Gan tehetsége, és felajánlotta, hogy fizeti a taníttatását. Tíz évvel később Han Gan befejezte a rajztanulását és híres művésszé vált.
 • A Kecske évében született híres emberek

  Akár a vadonban élelem és víz nélkül is, a kecske kitartóan követi a pásztort. Gyengédnek és szelídnek tűnnek, mégis nagyon erősek. Ez az egyik közös jellemvonása azoknak, akik a Kecske évében születtek. A Kecske évében született emberek általában szépek, elbűvölőek, kedvesek, segítőkészek és szimpatikusak. Vannak közöttük kiváló császárok, valamint számos híres kreatív és újító ember.
 • Kanada: A kínai közönséget megérintette az autentikus kínai kultúra felélesztése

  „Olyan gyönyörű! Ez életem első előadása, amely minden politikai elemtől mentes. Elmondhatatlanul nagyszerű! A művészi készségük is kimagasló! Sok érzelem van bennem. Ilyen professzionális előadást még nem láttam Kínában. Ez az igaz művészet!”
 • Kínai szólás: Hallani az utcán és terjeszteni az úton (道聽塗說)

  Később a mondás: 道聽塗說 (dào tīng tú shuō), amelyet így lehet fordítani: „hallani az utcán és terjeszteni az úton” egy szólássá vált. Arra használják, hogy jellemezzenek egy olyan felelőtlen viselkedést, mint a szóbeszéd, híresztelés vagy pletyka terjesztése.
 • Ahogy a kínaiak látják a Kecske évében született embereket

  A kecske évében született emberek általában nagyon szeretik a természetet és nyugodt emberek. Élvezik az életet, és az életüket a maguk csendes módján élik. Legtöbbször nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget mások róluk alkotott véleményének. Az emberek ezzel a jeggyel általában segítőkésznek, elbűvölőnek és jó neveltnek tűnnek. Jószívűek és gyakran kellemes, harmonikus a megjelenésük, ezáltal sok barátra és tisztelőre tesznek szert.