Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Kínai szólás: Teljes szívből jövő odaadás (專心致志)

  Habár ugyanazt a leckét kapta meg, mint Ah diák, nem figyelt Qiu tanítására, és hagyta az elméjét kóborolni más dolgok körül. Ah diák használta a technikákat, amiket a mestertől tanult, és nagyon jól játszott, míg Bi diák küzdött, hogy védekezzen, míg végül elvesztette a játszmát.
 • Yu Shinan, a Tang dinasztia szorgalmas és becsületes kalligráfusa

  Taizong császár szerint Yu öt kiemelkedő érdemmel rendelkezett: tiszta erkölcs, hűséges- és igazlelkűség, tájékozottság, jó irodalomár, kiváló író- és kalligráfus. Ez a felsorolás valóban egy jómodorú, együttérző, hűséges úriembert tükröz. Ezért sorolták a Tang Dinasztia huszonnégy nagyszerű megalapítója közé.
 • Kínai szólás: A lándzsája ellen a pajzsát használja (自相矛盾)

  „Az alapján, amit épp az előbb mondtál, semmi sem hasonló a lándzsád élességéhez, mivel átszúrja a világ legerősebb pajzsát is. És a pajzsod is a világon a legerősebb, és meg tud állítani bármilyen lándzsát. Mi lenne, ha kipróbálnád a lándzsádat a pajzsod ellen?” A kereskedő elnémult. Nem tudott erre mit felelni. Zavartan és sietve összepakolta a lándzsáját és a pajzsát, majd elment.
 • Li Jing, a Tang dinasztia egyik legkiválóbb tábornoka

  A katonai eredményei mellett Li Jing emlékezetes jellemei közé tartozott, hogy szinte elrejtőzött az udvarban. Nagyon ritkán esedezett saját maga számára – még akkor is, amikor hamisan vádolták; egyszerűen és csendben végezte a dolgát. Taizong császár értékelte a személyiségét és egész életében megbízott benne.
 • Kínai szólás: Három hajnalban és négy alkonyatkor (朝三暮四)

  A Tavaszi és őszi időszak alatt (Kr. e. 770-476) élt egy öregember a Song államban. Nagyon szerette a majmokat, és többet az otthonában is tartott. Tudott kommunikálni a majmokkal, és azok is megértették őt. Az öregember minden nap nyolc gesztenyével etette a majmokat: néggyel hajnalban és néggyel alkonyatkor.
 • Ouyang Xun, a Tang dinasztia „szabályos kézírás” vezető kalligráfusa

  Jól megértette az irodalmat és a történelmet, valamint jól ismert volt a kalligráfiával kapcsolatos megszállottságáról. Kalligráfiája jó hírnévnek örvendett, azonban sosem hagyta abba a tökéletesség keresését. Azt beszélték, hogy egyszer észrevette, hogy kalligráfia írás volt egy sírkövön a gazban az út szélén, és annyira lenyűgözte őt az írás, hogy a következő három napot a kalligráfia tanulmányozásával és másolásával töltötte.
 • Kínai szólás: A jó tanács sérti a fület (忠言逆耳)

  "A jó tanács sérti a fület, még akkor is, ha előnyösen változtatja meg az ember viselkedését; a hatékony gyógyszer íze keserű, még ha jó a gyógyhatása az ember betegségére. Amit a tábornok mondott neked, egy jó tanács volt.”
 • [A Fálun Dáfá Világnap megünneplése] Számítógépes illusztráció: Csodálatos jelenet a Fálun Gong gyakorlatok végzése közben

  Csodálatos jelenet a Fálun Gong gyakorlatok végzése közben
 • Du Ruhui meghatározó személyiség, a két leghíresebb kancellár egyike a Tang dinasztiában

  Miután Li Shimin herceg trónra került, egy sor reformba kezdett, amivel javította az állami ügyintézést. Fang Xuanling és Du Ruhui volt a két legfontosabb ember, akik részt vettek a reformokban. Du Ruhui benne volt minden katonai és politikai ügy döntéshozó folyamatában, valamint segített Taizong császárnak kiépíteni a közigazgatási rendszert, a hivatalnok-válogató rendszert és a jogalkotó rendszert. Miután a Sui dinasztia bukásából megtanulta a leckét, Du Ruhui és Fang Xuanling hozzásegítette Taizong császárt, hogy nagy jelentőséget tulajdonítson a nép igényeinek. Hármuktól jött a híres analóg: „A nép olyan, mint a víz és a császár, mint a hajó. A víz, amelyen a hajó úszik, ugyanaz a víz, amely a hajót elnyeli.”
 • Kínai szólás: Rávezeti, hogy belépjen egy gyönyörű helyre (引人入勝)

  Wang Chen nagyon csalódott volt a korrupt uralkodás miatt, és nem volt semmihez sem ambíciója. Belemerült az ivászatba és mindig részeg volt. Guo Chengzhi novelláskötetében, a Guo Zi-ben (Kr. u. 403 körül) ezt a viselkedést úgy írta le, hogy Wang Chen-t addig juttatta az alkoholfogyasztás, hogy belépett egy csodálatos helyre vagy államba. A „rávezeti, hogy belépjen egy csodálatos helyre” kifejezést a „Szándékosság és kényeztetés” című fejezetből vették „A világ meséinek egy új beszámolója” című könyvből* melyet a Déli és Északi dinasztiák (Kr. u. 420-589) idejében írtak.
 • Fang Xuanling, a kancellárok elismert példaképe a Tang dinasztiában

  Fang Xuanling harminckét évig szolgálta Taizong császárt, és elkötelezte magát a birodalomért. Az erényük és a tehetségük szerint válogatta ki az embereket, létrehozott törvényeket és alapelveket a Tang dinasztia számára. Nem élt vissza a helyzetéből adódó nagy hatalmával, szerény és megfontolt magatartást tartott fenn egész életén át. A későbbi generációk úgy tisztelték őt, mint a kancellárok egy kiváló példaképét.
 • Taizong császár uralkodása a Tang dinasztiában szembeállítva a mai kommunista rezsimmel

  Li Shimin után a Tang dinasztiából Qin herceg került a trónra császárként. Az emberek, akik neki dolgoztak panaszkodtak, hogy sok éven keresztül szolgálták Qin herceget, de nem léptette elő őket. Taizong császár ezt mondta nekik: „A császárnak önzetlenül kell vezetnie és uralkodnia. Az emberekért dolgozunk. Meg kell vizsgálnunk, hogyan nyerhetnek az emberek, mikor felállítjuk a közigazgatást, és nekünk ezért alkalmas és erényes embereket kell választanunk, hogy a hivatalt vezessék. Hogyan támogathatnánk a beosztottakat azon meggyőződés nélkül, hogy alkalmasak-e és megfelelnek-e a követelményeknek?” Azok, akik panaszkodtak, megérintődtek Taizong császár szavaitól, és a legnagyobb erőfeszítéseikkel folytatták a szolgálatát.
 • Kínai szólás: Behívni a farkast a házba (引狼入室)

  Egyik nap a fiúnak be kellett mennie a városba, így megkérte a farkast, hogy őrizze a juhokat, amíg elvan. A farkas nagyon boldogan elfogadta a felkérést, és megígérte, hogy gondosan vigyázni fog a juhokra, amíg a fiú távol lesz. A pásztorfiú aztán elindult a városba. Mikor a farkas biztos volt benne, hogy a fiú elment, lecsapott a juhokra. Miután ilyen hosszú ideig éhezet, a farkas jól belakmározott a juhokból.
 • Kínai szólás: A klasszikus vagy hiteles munkák idézése (引經據典)

  A引經據典 (yǐn jīng jù diǎn) szólás később alakult ki Xun Shuang történetéből, amelyet a „Késői Han könyvében” jegyeztek le. A szólás szó szerinti fordítása „idézni a klasszikusokat, hivatkozni az utalásokra”, és azt jelenti, hogy bőségesen szükséges idézni a mérvadó munkákat.
 • Qin Shubao, a Tang dinasztia bátor és vad harcosa

  A sereg, ahol szolgált, egyszer megütközött egy nála ötször nagyobb lázadó erővel. Hogy nyerjen a csatában, a hadsereg tábornoka úgy döntött, hogy csapdát állít fel egy hamis visszavonulással, és aztán egy kis elit csapat elindít egy vad meglepetés támadást az ellenség bázisa felé, miközben a fő lázadó csapatokat az üldözésre csábították. Az elit csapat vezetésének kritikus és veszélyes feladatára Qin Shubao volt az egyik az összesen két önkéntes közül, aki jelentkezett. A terv működött: mikor Qin Shubao csapata elfoglalta a bázist, felgyújtotta azt véres és vad küzdelem után.