Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Történetek a régi Kínából: Zhang Guolao hátrafelé lovagolt a szamáron

  Zhang Guolao, akit Zhang Guo-nak is neveztek, egyike a „nyolc Istenségnek” a Taoista iskolában. „Tang Shu” (A Tang dinasztia könyve) szerint Zhang Guolao valóban létezett; Zhong Tiao Shan-ban élt, Shanxi tartományban. Ő maga azt állította, hogy birtokában van az útnak, mely szerint az ember elérheti a halhatatlanságot. Tang Gaosong császár újra és újra meghívta magához, azonban mindig udvariasan visszautasította őt. Wu Zetian császárnő is megpróbálta rávenni, hogy meglátogassa.
 • Kínai mondás: Ha egyetlen teli kosár föld is hiányzik, az egész építmény kudarcba fullad

  Létezik egy régi kínai mondás, miszerint, ha egyetlen teli kosár föld is hiányzik, akkor az építmény kudarcba fullad. Szó szerint: a fáradozások egy 3 Ren magas hegyhez. A Ren egy mértékegység a régi Kínából. Ez körülbelül hét lábat jelent = 2,33 m. A kosár pedig egy bambusz tartóedény, melyet a régi kínaiak a föld szállításához használtak a rövidebb távokon.
 • Vers: A leghidegebb falak mögött

  A leghidegebb falak mögött Milliókat börtönöztek be, kínoztak meg, nem hagytak aludni törvénytelenül. A kényszer-munkatáborokban,agymosó központokban és börtönökbenKína ártatlan foglyai.A leglezártabb ajtók mögötthangok, melyeket elhallgattatnak.Sokan elvesztették életüket,a sötétség halotti leplei, mint soha azelőtt.Nemsoká eljön a nap, mikor mindannyian felszabadulnak,és senki nem lesz bezárva a leghidegebb falak mögé.
 • Történetek a régi Kínából: A nagy ember Liu Yi

  Liu Yi, aki szintén ismert Liu Zixiang néven a keleti Han Dinasztia idejében élt Yingyinben. Egy olyan ember volt, akinek a szíve az igazságért és az összefogásért dobogott. A családja generációkon át jómódú volt és így gyakran segített rászoruló embereken, anélkül, hogy ellenszolgáltatásra vágyott volna. Egy alkalommal Liu úr Runan-ban utazgatott, amikor találkozott Zhang Jili-vel, aki egy távoli helyen tartott halotti torra igyekezett éppen. Amikor váratlanul fagyos viszonyok közé került, a kocsija összeroskadt és így elakadt. Amikor ezt Liu úr meglátta, azonnal leszállt a kocsijáról és odaadta a kocsit Zhang úrnak. Lóra pattant és még a nevét sem mondta meg.
 • "Egy magasabb igazságért" kiállítás képei

 • Vers: Lótusz-Békeút-Vers

  A Fá-val a szívünkbenutazunk városról városrasegítünk az embereknek felismerni az igazságot,békét hozunk az embereknekA Zhen Shan Ren által,folyamatosan kinövekszünk a mocsokból,így haladunk együttesen előre.
 • Történetek a régi Kínából: Egy történet a búzáról

  „Egyszer sok idővel ez előtt öt búzakalász volt egy búzaszáron. Egy Istenség, aki közelebbről foglalkozott az emberi élet megfigyelésével egy koldus alakját öltötte magára, és leereszkedett az embervilágba. Elment egy családi ház ajtajáig, és a háziúrtól enni valót kért. Pont ekkor akart a ház asszonya fánkot készíteni. Amikor a nő meglátta a koldust, ahogy az élelmet kér, azonnal eldugta a fánkokat a gyereke hátsója alá, aki éppen a konyhában játszott, majd elkergette a koldust." ...
 • Karikatúra: A gonosz kezeit megsemmisíteni

 • A kínai gyógynövény és a Fálun Dáfá története

  A kínai gyógynövények eredete Shen Nong-hoz fűződik, akit a kínai történelemben „Medicin Buddha”-ként ismertek. A régi időkben nem tudták az emberek Kínában, hogy hogyan kezeljék a betegségeiket, amikor megbetegedtek. Shen Nong magához ragadott egy isteni pálcát, hogy több száz fűhalmot különféle gyógynövényekké változtasson. Megtanította az embereknek, hogy hogyan tudják ezeket használni, és besorolta őket ízük és jellemvonásaik alapján.
 • Történetek az orvostanról: Gyógyítható a rák?

  Az orvostudománnyal nem lehet látni az igazi okokat, amíg az emberek nézetei és felfogása meg nem változnak. Ha ezekre a dolgokra vallásos spirituális módon néz az ember, melynél az ok és okozat a jó vagy rossz cselekedetből keletkezik, akkor látni csak a rák gyökerét.
 • Történetek a régi Kínából: A nyolc erény

  A nyolc erény tartalmazza azokat a kritériumokat, melyeket Konfucius hátrahagyott az emberiség számára, hogy azok követhessék ezeket. A nyolc erény a következő: a szülők tisztelete, a testvérek tisztelete, hűség, az ígéretek megtartása, udvariasság, igazságosság, megvesztegethetetlenség és szégyenérzet. Abban az esetben, ha egy embernek e nyolc erény terén hiányosságai voltak, vagy szem elől tévesztette őket, akkor ezt az embert nem tekintették emberi lénynek, mert elfelejtette azokat az értékeket, amik megadják egy embernek a méltóságát.
 • Történetek a régi Kínából: Lao-ce indulása

  Lao-ce nem törődött a kitüntetésekkel és tiszteletadásokkal, hanem művelését helyezte előtérbe. Miután oly sokáig időzött a Zhou dinasztiában és látta bukását, idejét találta eltávozni. Miután a Hanguguan szoroshoz ért, egy keleti hivatalnok ezt kérdezte tőle: „Elhagysz minket, nem hagysz hátra valamit nekünk?” Lao-ce két cikkelyt írt összesen 5000 szóval, melyben az emberi morálról írt. Utána sietve eltávozott és senki nem tudta, hol van.
 • Vihar a réten

  Fúj a szél és eső jön, vihar közeledik a hegy mögül. A napot sötétség takarja el de a világ mégis fényben úszik. Millió arany lótuszvirág, csöndesen figyel, fényük ereje egyre csak növekszik, s köröttük a réten minden sötétet elnyel. Villámok cikáznak a sötétség tetőzik a hegy kettéomlik a villámok erejétől. Szaladnak a lények, emberek, vagy ki tudja, észt vesztve homlokegyenest a viharba. Lelkükben már régen vihar dúl s már elpusztított mindent, mi értéket a szívük rejtett.
 • Rajz: Mennyei tünemények plakátot lengetnek

 • Rajz: A fény kardja