Egy üzleti modell az erkölcs alapján

(Minghui.org) Konfucius hitt abban, hogy habár az emberek gazdagok és/vagy híresek akarnak lenni, a jóindulat és a magas erkölcsi normák fontosabbak. Jelenlegi társadalmunkban sok üzleti modell létezik. Néhányan az újítást, a versenyzési módokat hangsúlyozzák, felhasználnak különböző csatornákat, tanulják az apró részleteket, a végrehajtás hatékonyságát, a gyorsaság kezelését, stb. Ezeknek a modelleknek a célja, hogy gyorsan gazdagságot építsenek a szoros verseny fényében. Ilyen környezetben lehetnek sikeresek a magas erkölcsi normákkal rendelkező emberek? A válasz: igen.

Van négy példaértékű gyáros Japánban. Egy közülük Kazuo Inamori, a Kyocera Csoport alapítója és a Japan Airlines jelenlegi vezérigazgatója. Inamori a semmiből indult, és megalapított két Fortune 500 vállalkozást – a Kyocera Csoportot és a második legnagyobb telekommunikációs céget Japánban, a KDDI-t. A megalapítása óta eltelt 47 évben a Kyocera Csoport sosem vesztett pénzt, ez egy elképesztő eredmény.

Mikor megkérdezték a sikerének titkáról, Inamori egy hihetetlenül egyszerű választ adott. Hisz abban, hogy a legfontosabb dolog az életben, hogy feltegyük a kérdést: „Miért vagyunk itt?” Az ő válasza ez: „Azért vagyunk itt, hogy fejlesszük a jellemünket. Erkölcsileg jobb emberek akarunk lenni, mint mikor megszülettünk, és nincs másik cél. Annak érdekében, hogy megértsük, miért vagyunk itt, meg kell keresnünk az őszinte utat.” Hiszi, hogy nincs különbség aközött, hogyan viselkedjünk a hétköznapi életben és hogyan viselkedjünk az üzletben.

Inamori ötlete a keleti hagyományos kultúrában gyökeredzik, különösen a Buddhista kultúrában. Bölcsessége alapjai Konfucius és Buddha filozófiai látásmódja. Hisz abban, hogy egy üzletet felépíteni egy ember által – ez olyan dolog, aminél az ember jelleme és erkölcsi normái nagyon fontosak. Ha egy ember nem rendelkezik magas erkölcsi normákkal, nem tud egy jó üzletet felépíteni. Ennélfogva javítani kell a jellemét annak érdekében, hogy az üzlete fejlődjön. Ezért a siker titka az, hogy javítsa az ember a jellemét.

Inamori 27 éves volt, mikor megalapította a Kyocera Csoportot. Nem volt semmilyen tapasztalata abban az időben, és nem tudta, hogyan haladjon. Eldöntötte, hogy követi a szülei és a tanárai tanácsait az becsületességről, alázatról, bizalomról, háláról, őszinteségről, toleranciáról, türelemről, tisztességről, igazságosságról, tiszteletről, figyelmességről, szorgalomról, takarékosságról, tartós nélkülözésről, arról hogy ne tartson haragot senkivel, ne legyen féltékeny senkire, emlékezve arra, hogy az előny hátránnyá is változhat, stb. Ezek a fogalmak mind az erkölcsi norma alapjai. Rájött, hogy minden probléma alapja, hogy valaki igazságos vagy rossz, jó vagy gonosz. Röviden, az ítélete teljes egészében a lelkiismeretén alapul. Sikerrel vezeti vállalatát az igaz utat járva.

Az ősök hittek abban, hogy az élet, halál, gazdagság és a társadalmi helyzet, amit valaki elérhet, a sorstól függ. Az élet alapja az igazság és az erkölcs. A megszerzett szerencse/vagyon valakinek az erkölcsi magatartását méri. A gazdagság felhalmozásának képessége a jó erkölcs eredménye. Amíg az igazságosság és az erkölcsösség nem tudja garantálni a gazdagságot az életében, az erkölcsileg rossz emberek viszont bevonzzák a szegénységet és a katasztrófát az életükbe.

A bölcsesség, a jó üzlethez a művelésből nyerhető

A Fálun Dáfá gyakorlók a hétköznapi társadalomban élnek, miközben követik az Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia alapelveit. Megvalósítják ezeket az alapelveket a mindennapi életükben, és bölcsességet nyernek a Fálun Dáfá-ból.

Egy gyakorló – aki arra kényszerült, hogy maradjon távol az otthonától, hogy elkerülje az üldözést – egyszer rendkívül szegény volt, és nem engedhetett meg magának új ruhákat egy egész éven keresztül. Télen éjszaka egy üres szoba padlóján kellett aludnia. Azonban a Fálun Dáfá-ban való hitével más gyakorlókkal együtt egy online boltot nyitott. A kezdeti indulás nehéz volt, miután nem volt sem tapasztalata sem tőkéje. Mivel ők mindannyian gyakorlók voltak, a problémáikat a xinxing emelésén keresztül oldották meg. Sosem vitatkoztak a vevőkkel, még akkor sem, ha az tévedett. Ez azt jelenti, hogy hittek a „Gazdagság erénnyel” (Esszenciális dolgok a további haladásra – I. rész) útban. A helyzetük fokozatosan javult.

A gazdasági helyzet és a vevők vásárlási pszichológiája alapján eltervezték, hogy beindítják a saját márkájukat. Lehetetlennek tűnt, mert nem volt tapasztalatuk, pénzügyi támogatásuk vagy technikai hátterük. Mindezek ellenére nem adták fel, és folytatták a mintatermékek gyártását, hogy szállítsák az ügyfeleknek. Fokozatosan kiérdemelték a vevők bizalmát, akik inkább őket részesítették előnyben, mint olcsó, jól bevált termékeket. Közben ezen a területen tanultak, és szilárdan haladtak előre. Az éves bevételük meghaladta az egymillió jüant, amely javított az emberek azon véleményén, hogy a Dáfá tanítványok szegények, így érvényesítve a Fá-t.

Egy másik gyakorló egy cég elnöke. Mivel gyakorolja a Fálun Dáfá-t, képes volt megmenteni egy céget, mely a bezárás peremén volt. A módszere egyszerű volt – befelé tekintés/belül keresés és kedvesség a munkavállalók és mások felé.

A Zhuán Fálun-ban a Mester azt mondja:

„Tehát mi is tulajdonképpen a Buddha Fá? A világegyetem alapvető tulajdonságai, Zhen, Shan, Ren, a legmagasabb fokú megtestesülései a Buddha Fá-nak. Ezek alkotják az alapvető Buddha Fá-t.” (Első fejezet)

Ez a gyakorló követte az Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia alapelveit, és úgy kezelte a munkahelyét, mint egy művelési környezetet. Az elmúlt néhány évben, mikor nehézsége volt, folyamatosan befelé nézett, és mindig emlékeztette magát, hogy figyelmes, türelmes és toleráns legyen.

Mikor a vállalata épített egy 3000 m2-es épületet, az építési cég ragaszkodott, hogy adjon neki pénzt, és még egy házat is akart neki adni ajándékba. Visszautasította, és elmondta, hogy mint gyakorló nem használhat ki másokat. Az építési vállalat tulajdonosa nagyon meghatódott, és azt mondta: „A nővérem is gyakorló, és én őszintén tisztellek benneteket. Évek óta az építőiparban dolgozom, és csak a Fálun Gong gyakorlók önzetlenek.”

Habár a vállalatnak csak körülbelül 300 munkavállalója van, nagyon bonyolult irányítani. Nagyon gyakran voltak munkavállalók, akik ki akarták használni a céget. Ez a gyakorló ismerte ezt a helyeztet, és a Fá alapján kezelte. Ahelyett, hogy mérgessé vált volna, könyörületesen beszélt a dolgozókkal, hogy elnyerje a megértésüket. A dolgozók elmondták neki: „Te gyakorló vagy, és mi mindannyian sokat köszönhetünk neked.” Ő felelős a vállalat pénzügyeiért, és sosem adott magának plusz pénzt az elmúlt több mint tíz évben.

A Fálun Dáfá gyakorlásán keresztül az erkölcsi szintje megemelkedett, és a vállalat mindig jobban működött. A termékminőség jobb, mint a versenytársaknál. A vásárlók tudják, hogy gyakorló, és tisztelik őt. Bíznak a munkájában, mert nekik nem kell aggódniuk semmi miatt. A munkája tiszteletet és díjakat szerzett neki. Mikor a média jött, hogy interjút készítsen vele, nemcsak a vállalatát és a munkáját mutatta be, hanem megemlítette, hogy amit véghezvitt, az a Fálun Dáfá gyakorlásának az eredménye.

Csak az erkölcsi normák követése eredményez jó hatású üzleti működést

Ha valaki az erkölcsi normák szerint teszi a dolgát, és mindig megpróbál egy jobb ember lenni, akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy anyagi vesztesége van abban a pillanatban. Azonban több ember fog részesülni ennek a hasznából, és ezt a személyt még meg is fogják jutalmazni. Mivel a gyakorlóknak őszinte hitük van, az elméjüket is emelni fogják, és emelkedni fognak ők is, így bölcsességet nyernek a mindennapi életükben. Ráadásul a gyakorlók őszinték és megbízhatók. Mindezek egy jó hatású üzleti működést fognak eredményezni.