Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Történetek a régi Kínából: A nyolc erény

  A nyolc erény tartalmazza azokat a kritériumokat, melyeket Konfucius hátrahagyott az emberiség számára, hogy azok követhessék ezeket. A nyolc erény a következő: a szülők tisztelete, a testvérek tisztelete, hűség, az ígéretek megtartása, udvariasság, igazságosság, megvesztegethetetlenség és szégyenérzet. Abban az esetben, ha egy embernek e nyolc erény terén hiányosságai voltak, vagy szem elől tévesztette őket, akkor ezt az embert nem tekintették emberi lénynek, mert elfelejtette azokat az értékeket, amik megadják egy embernek a méltóságát.
 • Történetek a régi Kínából: Lao-ce indulása

  Lao-ce nem törődött a kitüntetésekkel és tiszteletadásokkal, hanem művelését helyezte előtérbe. Miután oly sokáig időzött a Zhou dinasztiában és látta bukását, idejét találta eltávozni. Miután a Hanguguan szoroshoz ért, egy keleti hivatalnok ezt kérdezte tőle: „Elhagysz minket, nem hagysz hátra valamit nekünk?” Lao-ce két cikkelyt írt összesen 5000 szóval, melyben az emberi morálról írt. Utána sietve eltávozott és senki nem tudta, hol van.
 • Vihar a réten

  Fúj a szél és eső jön, vihar közeledik a hegy mögül. A napot sötétség takarja el de a világ mégis fényben úszik. Millió arany lótuszvirág, csöndesen figyel, fényük ereje egyre csak növekszik, s köröttük a réten minden sötétet elnyel. Villámok cikáznak a sötétség tetőzik a hegy kettéomlik a villámok erejétől. Szaladnak a lények, emberek, vagy ki tudja, észt vesztve homlokegyenest a viharba. Lelkükben már régen vihar dúl s már elpusztított mindent, mi értéket a szívük rejtett.
 • Rajz: Mennyei tünemények plakátot lengetnek

 • Rajz: A fény kardja

 • Történetek a régi Kínából: A javaslatokat és a kritikát hálával fogadni

  Wei királya egy alkalommal egy helytelen tervet dolgozott ki, azonban mindegyik minisztere helyeselt neki. Zisi, Konfucius egy tanítványa felismerte ezt, és azt mondta: „Látom, hogy Wei államában a király nem olyan, mint egy király és a miniszterek sem olyanok, mint a miniszterek.” Gongqiu Yizi azt kérdezte: „Mi visz téged arra, hogy ilyet mondjál?”
 • Festmény: Egy árva könnyei

  A Kínai Kommunista Párt (KKP) által irányított üldöztetés okozta, hogy számtalan Fálun Gong-gyakorló családja tönkrement és tagjaik szétszéledtek. A képen egy árva kisgyermeket látunk, aki szülei hamvait hordja kezében, akiket a KKP üldöztetése ölt meg, könnyeit visszaszorítva. Tele van szenvedéssel és fájdalommal - nem tudja hova, merre.
 • Történetek régi időkből: Emlékezz mások érdemeire és felejtsd el a gyengeségeiket

  Kínában létezik egy legenda egy emberről, akit Ning Qi-nek neveznek. A Wei birodalom egy lakosa volt a tavaszi és őszi időszak kezdetén (Kr.e.: 722- Kr.e.:481). Wei egész földjén nem volt egyetlen egy olyan ember sem, akinél érdemeivel megkereshette volna a megélhetésére valót. Így elhatározta, hogy Huan Grófjához fog fordulni, a szomszédos birodalom, Qi urához. Ahhoz, hogy Qi földjére jusson szegénységének megfelelően egy egyszerű kereskedőnek kellett öltöznie, és egy ökrösszekeret kellett vezetnie. Ezen a módon elérte Qi fővárosát, és megpihent Guo külvárosában.
 • Festmény: Fiam

  Egy megtört anya szemei néznek szemünkbe, mintha azt kérdeznék: „Miért?” Karjaiban szeretett fiának holttestét tartja. Kezével egy orvosi elbocsátó írásért nyúl, melyet a fiát politikai fogolyként fogva tartó börtön állított ki. Meghalni küldték haza, mint több ezer Fálun Gong-gyakorlót egész Kínában.
 • Történet az életből: A tűrés története

  A régi időkben egy bölcs, aki egy színtársulat vezetője volt, tehetséges tanítványaival, vándorolni ment a világba, hogy a zene és a tánc segitségével sorskapcsolattal rendelkező embereket találjon. Egy nap, egy a kína központi síkságainál fekvő városhoz értek, és úgy döntöttek ott maradnak egy ideig.
 • Illusztráció és vers: Érted jöttem

  Érted jöttem,szememmel mondom meg neki,hogy miért teszem ezt,és hogy miért vagyok itt.Számmal suttogom neki,a Fálun DáfáértNem kell félnem semmitől.
 • Vers: Falaid mögött

  Falaid mögött Falaid mögött,a falakat vér fedia leghidegebb csendet fedik,embertelenség, brutalitás ésminden bíróság álszent. Hazugságaid mögött,hazugságok és árulásfigyelmetlen szív fortyogletartóztatás, megfélemlítés,a fény is sötétséggé sápad.
 • A révész

  Arcán veríték csillogmint vízen tükröződő csillagKopott szürke ruhája,mint szélben az út poraSuhan előre kis csónakjaMiként evezőjét hajtogatjaIgazat szól, jót tesz és elfogadja…mit kap érte…Névtelen Senki - ahogy mondja…az ő neve…
 • Festmény: Fogadalmak Teljesítése

  A különböző eredetű és kultúrájú isteni lények ezen a festményen útjukat járják az emberi világba történő leereszkedésben, azzal a céllal, hogy beteljesítsék fogadalmaikat, támogatva a Buddha Királyt a Fá helyreigazításban. A hatalmas Fálun forog a mennyei lények felett. Arcukon az ünnepélyesség és béke jelzi, hogy ők tudják, be fogják teljesíteni nagy ígéreteiket, támogatva a Buddha Királyt a példátlan Fá-helyreigazításban.
 • Történetek a régi Kínából: Yan Shu becsületessége

  A régi korok Kínájában a fő szempont a személyzet megválasztásánál minden egyes kormányzási szinten és a nagy és kis üzleti területeken is az ember magas szintű morálja volt. Hogyha valaki nagy tehetséggel és sok ismerettel rendelkezett, de a szíve nem volt becsületes, nem alkalmazták. Mivel Yan Shu igazán becsületes volt, a későbbiekben egy magas rangú hivatalnok lett belőle a császár kormányzása alatt.