Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Történetek a régi Kínából: Ha egy ember őszinte, a többiek követni fogják

  Li Guang a hadsereget már akkor vezette a csatában, mikor még egészen fiatal volt. Negyven éven keresztül szolgált katonaként és a jövedelme 2.400 egység volt (Egy egység, a szárított gabona mértéke, 100 liternek felel meg). Nem lehetett megvesztegetni és a jövedelmét minden egyes alkalommal megosztotta az alattvalóival. Enni is mindig a katonáival egy asztalnál szokott. Nem volt fontoskodó és nem törődött a vagyonnal. Li nem szerette a sekélyes fecsegéseket, és amikor másokkal együtt volt, akkor is inkább harctechnikákról beszélt, vagy az íjászat rejtelmeiről diskurált. Amikor a csatában kevés volt a víz és az élelem mindig megvárta, amíg a katonái isznak előbb, és enni is csak akkor evett, amikor a katonái már jóllaktak. Az emberek készek voltak követni őt és fáradozni miatta, mert mindig nagyon elnéző és jóságos volt.
 • Történetek a régi Kínából: Mennydörgés Istenség

  Wang Tianqing egy taoista mester volt Jianchangban (a mai Nancheng járásban), Jiangxi tartományban. Tanítványa Zheng, akit az emberek Taoista Zhengként emlegettek, éveken keresztül követte Wang Tianqinget, és megtanulta tőle a módját, hogy hogyan kell Mennydörgés Istenséget megidézni, hogy az esőt fakasszon, vagy elűzze a démonokat. Mennydörgés Istenség minden alkalommal eleget tett ennek a kérésnek.
 • Történetek a régi Kínából: Az elnézés könyörületességet vált ki másokban

  Zhang Jin a Ming Dinasztiában (1368-1644) született a régi Kínában. Feleségül vett egy Liu nevű asszonyt, aki gazdag családból származott. Zhang Jin édesanyja rendkívül uralkodó és irigy jellemű volt. Három korábbi menyét mind elüldözte, mert azok egyszerűen képtelenek voltak elviselni, ahogy az asszony bánt velük. Li volt a negyedik menye. Akit miután beköltözött Zhang családjába, mindenki csodálkozására nagyon megszeretett az asszony.
 • Kinevetni

  Ha egy embert nevetni lát, kinevetiHa azt mondja boldog, kinevetiHa azt mondja szeret, kinevetiSemmi dolgok ezek őnekiHa egy embert lát örülni, kinevetiHogy tényleg jó mindez, nem hisziS hogy ki az ki őket csak nevetségesnek látja?Mennyei tízezer birodalom királya
 • Régi korok történetei: Egy olyan uralkodó befolyása, aki a templomban műveli magát, több ezer mérföldnyire kihat

  Lexi Song föld miniszterelnöke volt a tavaszi és őszi időszakban. Zi-ként is ismerték, úgymint Zhilan-ként is. Sicheng egy hivatalnoka volt, mindenkihez barátságos, nagylelkű és azt a célt követte, hogy a erkölcsi jellemét nemesebbé tegye. Chu földjéről Shi Yunchi-t küldték követként Song földre. Zihan a házában üdvözölte érkezésekor. A követ Shi Yinchi arra lett figyelmes, hogy a kerítés déli oldala kipúposodik, és hogy a nyugati oldalon lakó szomszédoktól a víz Zihan udvarán keresztül folyik el.
 • Voltam-lettem

  Hogy mi lesz belőlem nem tudom,Hogy ki voltam tudni nem hagyom,Múltam homályba vész, nincs többé.A lényem érthetetlen, senkié. ...
 • Történetek régi időkből: Az erkölcs és az erényes emberek nagyra becsülése távol tartja az ellenségeket

  A harcoló birodalmak idején (475-221 Kr.e.) élt egy férfi, akit Duan Ganmu-nak hívtak. A Jin királyságból származott, a későbbiek során pedig a Wie királyságba vándorolt. Nagy erényű ember volt, így a népek mind tisztelték. Mikor a Wei királyság akkori császára hintójával a Duan család ajtaja előtt elhaladt, a császár tisztelegni kezdett.
 • Régi korok történetei: Elfogulatlanul és önzetlenül

  Qi Xi, akit Qi Huangyang-ként is ismernek egy tudós volt a Jin királyságban a tavaszi és őszi időszak idejében. Később kinevezték első hadnagynak. Ő elfogulatlan és őszinte ember volt, aki az ország jólétét helyezte az első helyre. Soha sem vette figyelembe, hogy az emberek hálásak, avagy haragosak voltak-e.
 • Történetek a régi Kínából: A tradicionális értékek tartalmazzák a spirituális tanító tiszteletét

  Kína teljes és hosszas történelmében a spirituális tanító tisztelete mindig is egy csodálatos és erényes hagyomány volt. A régi Kínában odafigyeltek az emberek arra, hogy kifejezzék a tiszteletüket a spirituális tanító felé, megbecsülték a művelést és az erényt. Kiváló példát mutattak az elkövetkező generációknak. Yan Hui a Kínai császárság egy részében lakott, mely Lu nemzetségeként volt ismert a tavasz és az ősz időszakában (Kr.e. 8. század második fele – Kr.e. 5. század első fele.). Konfucius egy tanítványa volt, aki egész életét Konfucius tanításainak tanulmányozásával töltötte, és híres volt az erényéről.
 • Egy kínai mondás: Örülj annak, ha valaki rámutat a hibáidra

  „Zi Lu, Konfucius egyik tanítványa minden alkalommal nagyon örült, amikor valaki közvetlenül rámutatott a hibáira. A legendás kínai császár Yu minden embernek őszintén köszönetet mondott, aki kritizálta. A legrendkívülibb dolog, amit a legendás kínai császárról, Da Sun-ról tudni, hogy soha nem ragaszkodott makacs módon a saját véleményéhez, és mindig boldog volt, mikor másoktól tanulhatott. Ezért válhatott egyszerű földmunkásból császár belőle.” (Meng Zi, konfucianista bölcs és filozófus)
 • Történetek a régi Kínából: Mindenki szerencséje előre meghatározott, nem kellene az embernek a pénzt tisztességtelen módon elsajátítani

  He Ruchong, egy férfi Tongchengből a Ming Dinasztiában élt (1368-1644), a régi Kínában. Volt egy idősebb testvére (bátyja), akit, He Rushen-nek hívtak. 1573-ban, Wanli császár uralkodásának második évében mindketten első helyet értek el a kerületi közigazgatási vizsgán. He Ruchong később egy magas rangú hivatalnok lett a királyi törvényszéknél, idősebb testvére, He Rushen pedig kincstárnok lett Zhejiang provinciában.
 • Történetek a régi Kínából: Élet és reinkarnáció

  Su Shi (élt: 1037-1101-ig) ismert volt Su Dongpo-ként is. A legtöbb kínai tudja, hogy egy kíváló irodalmár, festő és kalligráfus volt az északi Song Dinasztiában és egyben ő volt a népszokások minisztériumának titkára is. Amit azonban nem tudnak, az az, hogy ő az előző életeiben egy szerzetes volt. Pontosabban mondva ő többször megemlítette a verseiben és a cikkeiben az előző életeit. Így írt: „Eredetileg én egy művelő voltam, és három életen keresztül műveltem magam lelkiismeretesen. Egyszer azonban tévútra terelődtek a gondolataim, és emiatt száz évig kellett kárhozatban élnem.“ („Nanhua Templom“)
 • Festmény: A hosszú élet után való vágy

 • Festmény: Lótuszvirág-gyertyák

 • Rajz: Esőben