Mulan legendája

Hua Mulan háborúba megy – olaj, selyem. (a Wikimedia Commons jóvoltából)

Nincs még egy asszony a kínai történelemben, aki több csodálatot váltott volna ki az emberekből, mint Mulan, aki a megtestesült hűség és a gyermeki jámborság példaképeként tekinthető. Mulan ősi kínai története – mi szerint besorozták a hadseregbe az öregedő apja helyett – Kína egyik legértékesebb legendája, és minden kínai tankönyv tartalmazza ezt a történetet. A történet Kínán kívül is meglehetősen ismertté vált egy Disney rajzfilmen keresztül, mely népszerűsítette a híres kínai hősnőt.

Mulan egy valóságos személy volt. A vezetékneve Hua volt. Egy kicsi, vidéki faluban született Észak-Kínában, és Kr.u. 581-618 között élt a Sui-dinasztia uralkodása alatt, habár más nyilvántartások Kr.u. 386 és 534 közé helyezik, az Északi Wei-dinasztia uralkodására. Míg a dátumok vitatottak lehetnek, a története félreérthetetlen.

Mulan édesapja katona volt, és Mulan úgy nőtt föl, mint egy fiú. Nemcsak a szövést és a hímzést tanulta meg az édesanyjától, hanem harcművészeteket is gyakorolt, megtanulta a műlovaglást, íjászatot, vívást is az apjával. Szabadidejében szerette olvasni édesapja katonai stratégiákról szóló kézikönyvét.

Ezekben az években az északi nomád törzsek gyakran megtámadták a déli részt, fosztogattak és megöltek bárkit, aki az útjukba került, még az asszonyokat és a gyermekeket is. Ezért az uralkodó kiadott egy rendeletet, hogy alkossanak egy hadsereget, és tervezzék meg a toborzást az egész ország területéről, hogy véget vessenek az viszálynak az északi határokon. A rendelet értelmében minden felnőtt férfi fel volt jegyezve, és ebbe beletartozott Mulan idős, betegeskedő édesapja is.

Ahogy Mulan elképzelte, hogy az apja elmegy a háborúba, tudta, hogy valószínűleg meg fog halni, és hiábavalóan hal meg. De ha megtagadja, hogy elmenjen, megbélyegzik, hogy hazafiatlan. Mulan öccse még túl fiatal volt, hogy besorozzák, így Mulannak az jutott az eszébe, hogy férfinak álcázza magát, és elfoglalja apja helyét a seregben.

Először Mulan szülei ellenezték a tervét, de Mulan kitartott mellette. Nemzeti érdekek forogtak kockán, és az országhoz való hűség a gyermeki jámborság egy magasabb rendű megnyilvánulásának tekinthető.

Mikor Mulan lóháton elindult a határba, a családja elküldte őt a falujuk szélére. Annak érdekében, hogy ne fedezzék fel a valós kilétét, Mulannak egész idő alatt nagyon kellett vigyáznia. Biztosnak kellett lennie abban, hogy nem marad le a csapattól a nap folyamán, és éjjel a ruhájában aludt. Mulan nagyon keményen edzett, lemondva minden nőies minőségéről és szükségletéről, így senkinek nem volt kérdéses a neme. Mulan 12 évet szolgált a hadseregben, és számos elismerést kapott.

Miután a háborúnak vége lett, az uralkodó hivatalos állást akart neki adni, de ő elutasította, és ahelyett egy jó lovat kért, valamint azt, hogy visszatérhessen a családjához. Teljesítették a kívánságát, és az uralkodó egy követet is küldött, hogy kísérje őt haza.

A szülei boldogok voltak, mikor megtudták, hogy a lányuk visszatér és elébe mentek, hogy üdvözöljék őt. De mikor megláttak egy lenyűgöző hadvezért lovagolni feléjük, nem ismerték fel, hogy az ő saját, rég várt lányuk.

Mulan öccse egy nagy ünnepséget rendezett a tiszteletére. Miután Mulan megtisztálkodott és női viseletet öltött, a kíséret megdöbbent, mikor kiderült, hogy a legyőzhetetlen harcos, akivel 12 évig vállvetve küzdöttek, valójában egy nő.