Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • A könyörületes Tang megalapította a Shang dinasztiát

  „Nézd, a kívánságod szerint megölnéd az összes állatot!” Visszavont három hálót, és kérte az embert, hogy változtassa meg az imáját így: „Állatok, ha jobbra vagy balra akartok menni, akkor csak fussatok. Azok, akik arra vannak szánva, hogy a csapdámba essenek, jöjjenek a csapdámba.”
 • 5.000 év civilizáció alapjaként terjedt el a Dáfá az emberi világban (2. rész)

  Az Isten létében való hit átjárja az emberi történelmet. A nyugati és a keleti civilizációkban élő mítoszok és legendák, tulajdonképpen minden etnikai csoport legendái a világ létrehozásáról mesélnek és arról, hogy az istenek a saját képmásukra teremtették meg az embereket. Számos prófécia felveti a világvégét is, valamint megemlítik, hogy az istenek megváltást fognak kínálni az embereknek. Az emberi erkölcsi értékek fennmaradtak egy bizonyos szinten, mert az emberek hittek az istenek létezésében. Így lehetővé tették az emberiségnek, hogy ettől a ponttól folytassa, miközben elterjed a Dáfá és az embereknek most lehetőségük van visszatérni az eredetükhöz.
 • Hagyományos kínai kultúra: A bátorságról, hogy kiálljunk az igazság oldalán

  Mikor Konfuciusz és Szókratész éltek, úgy tűnt, hogy nem az erkölcs volt a norma, de ők ketten nem adták fel. Gondolataik végül nagy jelentősséggel bírtak az évezredek folyamán. Bátorságukra alapozva építették fel személyiségüket és a bátorságuk segítségével alkották meg a kultúrát, amely tartós erkölccsel bírt generációkon keresztül.
 • 5.000 év civilizáció alapjaként terjedt el a Dáfá az emberi világban (1. rész)

  A ragyogó kínai kultúrát az istenek ihlették. Az ember és a természet közti harmónia gondolata a kínai hagyományos kultúra lényege, ami mély hatást gyakorol az emberiség különböző szempontjaira, beleértve az etikát, értékeket és az esztétikai érzéket is. „Az ember és a természet közötti harmónia” jelentéstartalma mélyreható, és magában foglalja Pan Gu legendáját ( http://hu.clearharmony.net/articles/201107/4016.html ), aki megteremtette a világegyetemet, Nuwa legendáját ( http://hu.clearharmony.net/articles/201108/4061.html ), aki agyagból teremtette meg az embert, és Sanhuang legendáját, aki a világ fölött uralkodik. Az együttélés az emberek és az istenek között, a mennyország tisztelete és az istenek imádása olyan fogalmak, melyek őseink kultúrájában gyökereznek.
 • Festmény: Remény a megváltásra

 • Hagyományos kínai kultúra: Qin Shi Huang császár

  Qin császár édesapja Ying Yiren volt. Fiatal korában Ying a Qin állam egyik hercege volt, de Zhao állam túszaként, száműzetésben élt. Élete túszként nehéz volt, és rendkívüli szegénységben élt. Nagyapja Qin királya volt, de Ying apja nem volt koronaherceg. Yingnek (édesapja számos feleségétől) több mint húsz fivére volt. Őt küldték Zhaonak, mert a királyi családba tartozott, ez bevett szokás volt a Hadviselő Államok időszakában, hogy a szomszédos államok fenntarthassák a békét.
 • Egy művelő szerint a világ: több tízezernyi vágás és fényezés után végül valami értékessé válik

  A „Három Karakter Szentírás” szerint: „A jáde nem válik jádévá faragás és fényesítés nélkül.” Faragva lenni – az egy fájdalmas folyamat. Ezt követően, hosszú távú kitartás és türelem után általában valami értékessé válik a faragott tárgy. A legenda szerint réges-régen egy nagy templom épült egy városban. A templom nagyon szentséges és csendes volt. Az egyetlen dolog, ami hiányzott belőle, az egy Buddha szobor volt a hívők számára, amit imádhatnak. Így a hívek meghívtak egy híres jáde-művest, hogy faragjon egy Buddha szobrot, amelynél kifejezhetik a csodálatukat.
 • Olajfestmény: Az ülő meditáció gyakorlása a Fálun Dáfá- információs anyagok gyűjtőhelyén

  Ez a festmény egy Fálun Dáfá gyakorlót mutat be, aki arra kényszerült, hogy elhagyja az otthonát, ezzel elkerülve az üldözést. Gyermekként kezdte el a gyakorlást, még az üldözés előtt, később éretté vált, és létrehozott egy helyet az üldözésről szóló információs anyagok gyűjtésére. Az egyszerű menedékhelyen – a Fálun Dáfá információs anyagok előkészítése és megszervezése után –leül meditálni. Az arca békés, és enyhe fényt bocsát ki a teste. Ez a kép megmutatja, hogy a Fálun Dáfá gyakorlók nem félnek a nehézségektől vagy a gonoszoktól, hanem méltóságteljesen haladnak előre útjukon.
 • Festmény: Megvilágítás

  Amikor a képen látható hölgy egy Fálun Dáfá könyvet olvas, egy lágy fény csillan fel a szobában, ezzel egy időben pedig egy szinte láthatatlan fény ragyog fel – a spirituális megvilágosodás fénye – a hölgy arcán. A nyugodtan fekvő gyermek azt a harmonikus egyensúlyt szimbolizálja, amely a spirituális élet és a rendszeres családi élet között létezik és a Fálun Dáfá művelése által megtalálható. A gyermek gyengéd nyugalma tükrözi egy Fálun Gong-gyakorló belső világát.
 • Hagyományos kínai kultúra: A Sárga Daru Torony legendája

  A Sárga Daru Torony egyike a négy nagy toronynak Kínában. A Jangce folyó partján áll, és a Hubei tartományi Wuhan városra nyílik kilátás róla. Sok költő – beleértve Cui Hao-t és Li Bai-t is – híres verseket írt a toronyról. Létezik egy legenda, mely szerint a tornyot egy halhatatlan taoista tiszteletére építették.
 • A kínai karakterek rejtélye

  A legenda szerint a kínai karaktereket egy Cang Jie nevű hivatalnok találta fel, körülbelül 4000 évvel ezelőtt. A kínai nép a következő történetet adja tovább szájról szájra az írás kialakulásáról: „Amint Cang Jie feltalálta a kínai karaktereket, kölesszemek hullottak az égből, a gonosz szellemek pedig éjszaka sírni kezdtek.”
 • Az ősi kínai naptár

  A legendák és a mitológia egy nagy részét képezik a kínai kultúrának, különösen a kínai naptárral kapcsolatban. A kínai embereknek megvan minden okuk arra, hogy büszkék legyenek ezekre a kincsekre, habár sok közülük mítosznak minősül a modern tudomány szerint.
 • A legnagyobb és legerősebb erkölcsi erő

  Mencius egyszer azt mondta az egyik tanítványának: „A nemes lélek művelésében jártas vagyok. Ez a legnagyobb és legerősebb hatalom. A menny és a föld nemes elmével lesz teletöltve. Egyeznie kell az erénnyel és az erkölccsel, különben hiányozni fog az erő. Emellett folyamatosan erősíteni kell az erényt és az erkölcsöt annak érdekében, hogy ez fenntartható legyen, inkább, minthogy az igazságosság alkalmi cselekedete legyen.” „Légy érzéketlen a gazdagság és magas pozíciók kísértésével szemben, ne viseljen meg a szegénység, és ne légy visszafogott a hatalom által.” Mencius jóindulatú kormányzást javasolt egész életében. Az ügyeiben a feudális urakkal és a nemességgel szemben nem volt sem engedelmes, sem nagyképűen. Az igazságra való törekvése nagyban befolyásolta a későbbi generációkat.
 • Egy üzleti modell az erkölcs alapján

  Konfucius hitt abban, hogy habár az emberek gazdagok és/vagy híresek akarnak lenni, a jóindulat és a magas erkölcsi normák fontosabbak. Jelenlegi társadalmunkban sok üzleti modell létezik. Néhányan az újítást, a versenyzési módokat hangsúlyozzák, felhasználnak különböző csatornákat, tanulják az apró részleteket, a végrehajtás hatékonyságát, a gyorsaság kezelését, stb. Ezeknek a modelleknek a célja, hogy gyorsan gazdagságot építsenek a szoros verseny fényében. Ilyen környezetben lehetnek sikeresek a magas erkölcsi normákkal rendelkező emberek? A válasz: igen.
 • Vers: A Mennyország kapuja megnyílik a történelem hosszú útjának végén

  A Mennyország Kapuja megnyílik a történelem hosszú útjának végén Az emberi civilizáció hétezer évében, hány hős lépett színre? Felemelkedés és bukás, siker és kudarc, tovatűnnek mint a hullámok,Szeretet, gyűlölet, hála és harag, olyanok, mint az óceán elmosta homok.A múlt bölcseinek és tudóinak megkopott a szelleme,Megvilágosult lények szálltak alá a világba, hogy átadják valásukat.Látva az érző lényeket a reinkarnációban szenvedni, azt mondták az embereknek, javuljanak meg.