Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Vers: A Mennyország kapuja megnyílik a történelem hosszú útjának végén

  A Mennyország Kapuja megnyílik a történelem hosszú útjának végén Az emberi civilizáció hétezer évében, hány hős lépett színre? Felemelkedés és bukás, siker és kudarc, tovatűnnek mint a hullámok,Szeretet, gyűlölet, hála és harag, olyanok, mint az óceán elmosta homok.A múlt bölcseinek és tudóinak megkopott a szelleme,Megvilágosult lények szálltak alá a világba, hogy átadják valásukat.Látva az érző lényeket a reinkarnációban szenvedni, azt mondták az embereknek, javuljanak meg.
 • Történetek a kínai történelemből: Sun Yang felismeri az „ezer mérföldes lovat”

  Egyszer Chu király megbízta Sun Yang-ot, hogy találjon egy szép lovat, amelyik „ezer mérföldet tudna futni egy nap alatt”. Sun Yang elmondta a királynak, hogy az ilyen „ezer mérföldes lovak” ritkák, és nehéz megtalálni őket. Azért, hogy találjon egyet, be kellene utaznia az egész világot. Sun Yang jó hírének tudatában a király engedélyt adott neki erre.
 • Konfúciusz és Szókratész: bátorsággal az igazság oldalára állni

  Konfúciusz írásaiban Xianwen, az Északi Wei dinasztia császára (454-476), aki félig kínai, félig xianbei volt, választ adott a törvény alapvető kérdéseire. "Egy jóindulatú ember nem aggódik, egy tanult embert nem lehet megzavarni, és egy bátor ember nem fél" - mondta Xianwen. A bátorság egy alapvető erény, ami szükséges egy tökéletes birodalom megalapításához. Sok történelmi feljegyzés létezik bátor emberekről mind nyugaton, mind keleten.
 • Festmény: Irgalmasan szétosztani a mannát

 • 眞(Zhen) – igazság, valódi, eredeti

  A kínai karakter, a 眞 (Zhen) két ideogramma, a 十 (shi) és a 目 (mu) összekapcsolása. A 十 karakter a tízes számot jelöli, de egyúttal az univerzum tíz égtájat is. A 目 pedig szemet jelent. Így a két jel együttesen 十 目 isteni szemet, vagy a mindent látó szemet szimbolizálja. E karakteregyüttes egy kínai népi hiedelmen alapszik, miszerint csak emberfeletti lények, istenségek képesek arra, hogy felismerjek az igazságot, az igazat. Ugyanis az istenségek szabadok és nincsenek korlátaik. Ezzel szemben az ember saját szubjektív nézőpontja által behatárolt és csak fizikai testének érzékeléseire hagyatkozhat.
 • Mozi: A nagyszerű kínai gondolkodó a békéről és a szeretetről

  Mozi igazi neve Mo Di volt, aki lelkes humanista volt, és a Mohismus megalapítója. Ez az elmélet az „egyetemes szeretetet és a küzdelemmentességet” tanította. Úgy ismerték Kínában mint az egyik nagy gondolkodót. Mozi nézőpontjából az emberi önzőség és a haszon utáni vágy a fő okai annak, hogy a világ válságba jutott. Ezek a vágyak megakadályozzák az embereket, hogy könyörületesebbek legyenek és jobban szeressék egymást.
 • Kínai írásjel 藥(Yao) - gyógyszer, orvosság

  A 藥 írásjelnek (Yao-nak) nagy jelentőséget tulajdonítottak a kínai orvoslásban, az orvostudományban, valamint a gyógyszerek között is. Egy kínai legendában Shennong-nak, az építés istenségének egy kísérlet alkalmával száz gyógynövényt kellett találnia. Innen eredeztethető az a hagyomány, mely szerint a növényeknek草(Cao) gyógyhatásuk van. De a növény melletti 艹 jel a 樂 (avagy Le, vagy Yue) karakter alsó fele, ami egyrészt örömöt és boldogságot, másrészt pedig zenét jelent. Tehát a kínai orvoslásban az orvosság és a gyógyfüvek jelentései mellett a zene is egy igen döntő szerepet kap.
 • Egy történelmi kérdés: Miért fárasztják az ősi zenék az embereket?

  „A versek könyve azt mondja: ’Az elődeink csak akkor voltak hajlandóak meghallgatni egy darabot, ha az szigorú és harmonikus volt’. Mivel szigorú, bárki tiszteletet mutat, mivel harmonikus, barátságossá tesz bárkit. Mikor valaki tiszteletteljes és udvarias, mi az, amit nem lehet megtenni? Egy ország uralkodójának óvatosnak kell lennie az ízlésében. A tisztségviselők azt követik, amit az uralkodó kedvel. A köznép utánozni fogja, ami a felsőbb rétegben népszerű."
 • Mulan legendája

  Nincs még egy asszony a kínai történelemben, aki több csodálatot váltott volna ki az emberekből, mint Mulan, aki a megtestesült hűség és a gyermeki jámborság példaképeként tekinthető. Mulan ősi kínai története – mi szerint besorozták a hadseregbe az öregedő apja helyett – Kína egyik legértékesebb legendája, és minden kínai tankönyv tartalmazza ezt a történetet. A történet Kínán kívül is meglehetősen ismertté vált egy Disney rajzfilmen keresztül, mely népszerűsítette a híres kínai hősnőt.
 • Zenekar és zongora: „Eső után” és „Gertyafény”

  Eső után Minden hónapban a 16. napon holdtölte van,A ragyogó hold és a csillagok világítanak az égenMinden tiszta az univerzumbanAz eső után minden élet mosolyog.
 • Mese: Történetek egy idősebb Fálun Dáfá gyakorlótól

  Egy idősebb Fálun Dáfá gyakorló egy téli estén kint járt az utcán, hogy plakátokat ragasszon ki, melyek a Fálun Dáfá-t tisztázzak. Egy olyan fasoron sétált, ahol nem volt közvilágítás, így a gyakorló nem látta a plakátokon lévő írásjeleket a sötétben. Amikor hirtelen felemelte a fejét, sok fényes lótuszvirágot látott a feje fölött. A virágok fénye bevilágította a sötét fasort. Mélyen megérintődött a Mester gondoskodásán, mellyel egy olyan Fálun Dáfá gyakorlónak segít, aki azért igyekszik, hogy megmentse az érző lényeket.
 • Zenekar és zongora: „Jóban-rosszban” és „Keresni”

  Az utamon, a hajó a szívemben hazavitorlázikSzorgalmasan terjesztve az emberek világában az igazságotKönyörületességgel a szívemben, a hitem sosem változottA Fálun Dáfá gyakorlók szíve összekapcsolódik és egy új korszakot hoz létre.Az utamon, a hajó a szívemben hazavitorlázikSzorgalmasan terjesztve az emberek világában az igazságotKönyörületességgel a szívemben, a hitem sosem változottA Fálun Dáfá gyakorlók szíve összekapcsolódik és egy új korszakot hoz létre. ...
 • Festménysorozat: Dícséret a Shen Yun-nek

 • A tanulás, gondolkodás nélkül hiábavaló erőfeszítés

  Amikor valaki tanul, akkor képes arra, hogy megjegyezze a szöveg tartalmát és a későbbiekben fel tudja idézni, hogy mit tanult korábban. Azonban gyakran csak felszínesen érti meg az ember a gondolatokat és nem látja azok mélyebb jelentését. Sokan nem kötik össze a tanultakat a valósággal, ami azt jelenti, hogy azt, amit megtanultak, nem tudják használni. Ez által a tanulás felszínessé válik. Ezt úgy tudjuk megjelölni, mint „az információk magunkba szívását, azok megemésztése nélkül”. Látja ugyan az ember az alapelveket, azonban nem képes azokat a gyakorlatba átültetni. Mechanikusan tanul, anélkül, hogy feldolgozná azt, amit éppen megtanult.
 • Mesék az ősi Kínából: Épségben visszatér az egész jáde

  Egy öreg kínai elmondása szerint ha két tigris harcol egymással, az egyik vagy megsebesül, vagy meghal. Az emberi lények is versenyeznek és harcolnak egymással, de ők képesek a bölcsességre, mely megakadályozza a konfliktust, vagy barátságot hoz létre. Az ilyen bölcsesség segített megőrizni a sértetlen jádét a Zhao királyság számára.