Xin Qiji: A Déli Song-dinasztia ünnepelt, hazafias költője

Xin Qiji: a Déli Song-dinasztia ünnepelt, hazafias költője (Zona Yeh)

Xin Qiji (Kr. u. 1140–1207) a Déli Song-dinasztia korában élt és alkotott hazafias költő és katonatiszt.


Akkoriban Észak-Kínában a Jin (jurcsen)-dinasztia megszilárdította az uralmát, és Dél-Kínába való vonulásának fenyegetésével tartotta rettegésben a Déli Song-dinasztiát. Xin alig várta, hogy megbosszulja Song gyalázatos vereségét, és hogy visszaszerezze az elvesztett területeket, de sikertelenül. Több mint hatszáz jól ismert Cit (Song formában írt versek) hagyott hátra, amelyek a Déli Song-dinasztia korának legkiemelkedőbb alkotásai. Ezekben kifejezésre jutatta komoly aggodalmát az emberek szenvedései miatt. Műveiben törekvése és erkölcsi tartása a szellemiségen alapszik.


Xin egy olyan észak-kínai városban született, amelyet később elfoglalt a Jin hadsereg. Gyerekkorában a nagyapja gyakran mesélt neki az Északi Song-dinasztia tragikus bukásáról, és felvitte a hegytetőre, hogy megmutassa az Északi Song-dinasztiában elveszett szülőföldjét. Miután tanúja volt az emberek szenvedéseinek és tartós nehézségeinek, Xin Qiji elhatározta, hogy visszaszerzi az elvesztett földet a Song-dinasztia számára, ha annak eljön az ideje.


Mikor a Jin sereg délre vonult, hogy megtámadja a Déli Song-dinasztiát, a huszonegy éves Xin egy kétezer fős önkéntesből álló csapatot toborzott, hogy északon velük harcoljanak a Jin uralom ellen. Később csatlakozott egy másik nagyobb ellenálló hadsereghez. Azonban a hadsereg vezetőjét meggyilkolták az árulók, míg Xin távol volt, és a Jin csapatok az árulók irányításával leverték a lázadó sereget. Mikor meghallotta a sürgető helyzetet, Xin annyira ideges lett, hogy mindössze ötven őrrel rajtaütött a Jin táborhelyen, szemben a több mint ötvenezer Jin katonával. Élve elfogták az árulókat, és sikeresen meggyőztek több tízezer katonát, akik korábban a Songot szolgálták, mielőtt átálltak Jinhez, hogy visszaszegődjenek a Song-dinasztiához. Majd a lázadókat a bírósági ítélőszékhez vitte a Déli Song-dinasztia fővárosába. A csata után a bátorsága és a határozottsága hamar híre ment a Déli Song-dinasztiában.


A kormány hivatalos ranglétrán lévő alacsony beosztása ellenére Xin sokszor javasolta a Déli Song császárnak a stratégiák újjáélesztését. Javaslatai lefedték a katonai ügyeket és a részletes megközelítést, ideértve a fegyelmi intézkedéseket a közszolgálatnál, és a tehetségek toborzását. Javaslatai népszerűek lettek az emberek körében, de az udvarban nem kapott hasonlóan jó fogadtatást.


1181-ben Xint megvádolta az ellenzék, és kizárták. A következő húsz évben nem kapott semmilyen fontos beosztást. Idejét jobbára Ci olvasással és írással töltötte. Elsősorban az volt az álma, hogy visszaszerzi az elvesztett földet északon, valamint kritizálta a béke pártiakat az udvarban. A kontraszt, amit teremtett az eszményiség és a realitás között, a költészetét egy egyedi stílusba helyezte, amely széleskörű ambíciókat és mély szenvedélyt párosított a Ci formához, és a Déli Song-dinasztia legjobb munkásságának tartották.


A Tang-dinasztia költeményeihez hasonlóan, a Ci is igen népszerű versforma volt a Song-dinasztiában. Xin volt az egyik a legidézettebb költők közül a Song költészet történelmében. Teljes mértékben képviselte a hazafias embereket, akik mindig a hazájukat helyezték az első helyre. Munkái számos témakört lefednek és változatos stílust szolgáltatnak. Az egyik fő témája a szülőföld mély szeretete. Mikor kizárták az udvarból verseiben sok idilli életet bemutat, és az olvasók láthatják a tehetetlenséget, amelyet ugyanaz a hazafias szellem hatott át, mint más költeményeit. Néhány verse a vidéki életet írja le egyszerű és egyenes szavakkal, frissítően és vonzóan.


Xint hatvannégy éves korában, 1203-ban hívatta a Déli Song-dinasztia minisztere és egy fontos beosztást ajánlott neki a Song-dinasztia visszakövetelésének reményében. Javaslatot tett a miniszternek, hogy hogyan készüljenek fel katonai kihívásokra, és még ügynököket is küldött kémkedni, hogy információkat gyűjtsenek a Jin csapatokról. Ezen kívül megrendelt több tízezer katonai egyenruhát és katonákat toborzott, mégis hamarosan újra perifériára szorult.


Mikor segítségét kérte ugyanaz a miniszter négy évvel később, 1207-ben, Xin gondolkodás nélkül újra csatlakozott hozzá. Azonban hamarosan, 1207 októberében elhunyt, sajnálatosan úgy, hogy a kívánsága nem vált valóra.


Azt mondják, hogy az utolsó szavai ezek voltak: „Gyilkoljátok meg a betolakodókat” Egészen a haláláig nem változtatott az elhatározásán.