Yue Fei tábornok: A hűség megtestesítője a kínai történelemben

Yue Fei tábornok: A hűség megtestesítője a kínai történelemben (Yeuan Fang/Epoch Times)

Yue Fei (Kr. u. 1103–1142) egyike Kína legünnepeltebb tábornokainak. Yue Fei az északi Song-dinasztia korának végén született. Nemcsak a katonai sikereiről volt ismert, hanem a magas erkölcsi normáiról is. A hűség megtestesítője a kínai történelemben.


Yue Fei gyerekkora messze nem volt tökéletes. A családja szegénysége következtében nem járhatott iskolába. Azonban a tanulás iránti nagyon erős vágya lenyűgözött egy öreg harcművészt, aki ingyen maga mellé vette. Yue Fei nem okozott csalódást a tanárának. Nagy szorgalommal és hálával a kedvenc tanítványává vált úgy az irodalom, mint a harcművészet területén. Ahogy Yue Fei nagykorúvá vált, egy ajándékot kapott, amit „isteni fegyverzet”-nek neveztek. Ez egy számszeríj volt, amit a tanárától kapott a kiemelkedő íjászi képessége elismeréseként. Mikor a tanára elhunyt, Yue Fei mélyen gyászolta. Az „isteni fegyverzet” számszeríjat egész életében magánál tartotta.


Yue Fei akkor kezdte katonai karrierjét, mikor Kr. u. 1125 körül Kínát megszállták északról a jurcsenek [ jušen – egy tunguz népcsoport]. A császári udvarnak égető szüksége volt képzett harcosokra. Azonban Yue Fei dilemmával találta szembe magát: egyrészről harcolni akart a betolakodók ellen és megvédeni a hazáját, másrészről pedig maradni akart, és vigyázni az idős édesanyjára. Tépelődött a hűség és gyermeki jámborság kínai erényei között, és nem tudta, mitévő legyen. Hogy bátorítsa őt, az édesanyja megkérte, vegye le a felső ruháit, majd rátetovált négy kínai írásjelet a hátára: jing zhong bao guo – „hűségesen szolgálni a hazát”. Így már teljesíteni tudta az édesanyja kívánságát, és az országgal szembeni kötelességét, így Yue Fei azonnal elindult a csatába. Amint feloszlatták a hadsereget, Yue Fei azonnal visszatért a szülővárosába, hogy ápolja édesanyját. Nap mint nap derűsen köszöntötte az édesanyját, és növényekből orvosságot főzött neki.


1127-ben a jurcsenek megtámadták az északi Song fővárost, Kaifenget. A császárt, az édesapját és több száz hivatalnokot foglyul ejtettek. A császár öccse megszökött, átkelt a Jangce folyón és megalapította a Déli Song kormányt. Ugyanebben az évben Yu Fei csatlakozott a Déli Song erőkhöz és katonai hivatalnok lett. Kr. u. 1128-tól 1133-ig a Déli Song erők sok vereséget szenvedtek a csatákban a jurcsenek ellen, azonban Yue Fei verhetetlen volt és azokban a nehéz időkben a remény nemzeti jelképévé vált.


Yue Fei átvette egy nagy erő parancsnokságát. Szigorú volt a katonáival, megtiltotta nekik, hogy hasznot húzzanak a lakosokból azokban a városokban, amelyeken áthaladtak. A hadserege úgy volt ismert, mint Yue serege, akik „nem fosztogatnak, még ha éhen is halnak; nem rabolnak, még ha halálra is fagynak.” A szigorú fegyelem mellett Yue Fei arról is híres volt, hogy megvédte, és vigyázott a katonáira. A csatákban nagyszerű bátorságát mutatta a seregének, a frontvonalban haladva vezetve őket. Mikor a katonái megbetegedtek a harcmezőn, személyesen adta be nekik a gyógyszert. Ha meghaltak a csatában, segített a családjaiknak. Mikor jutalmat kapott a császári udvartól, osztozott a vagyonon a katonáival.


Yue Fei ismert volt arról is, hogy nemcsak a katonáit, hanem a civileket is megvédte. Néhány évvel később megalapították az új Déli Song-dinasztiát, és Yue Feit küldték egy felkelés elnyomására. Megtette, de miután a lázadást leverte, a Déli Song császár megparancsolta neki, hogy végezzen ki mindenkit a városban. Yue Fei habozott, többször könyörögve kérte a császárt, hogy a polgárok életét kímélje meg. Végül meggyőzte a császárt, hogy csak azokat végezzék ki, akik elindították a felkelést. A városi emberek nagyon hálásak voltak Yue Feinek, hogy megmentette az életüket.


1133-ban a császár egy zászlót ajándékozott neki a következő felirattal: „Yue Fei a leghűségesebb”, ezzel ünnepelve az odaadását a nép és a trón jólétéért.


Kr. u. 1134-től 1140-ig Yue Fei támadást indított, és sok megszállt területet visszakövetelt a Jangce folyó déli részén. Yue serege a Déli Song kormányzat fő erejévé vált, és jól ismert volt a bátorságáról. Egyszer kb. háromszáz katona Yue seregéből, akiket egy tiszt vezetett, hirtelen beleütközött egy jurcsen elit, 6000 katonából álló csapatába és 1000 lovasába. Pánik nélkül, szenvedélyesen, az utolsó csepp vérükig harcoltak. Egyikük sem élte túl a csatát, de a jurcsen közel 1000 katonányi veszteséget szenvedett. A hamvasztásnál két doboznyi vas nyílhegyet gyűjtöttek a vezető tiszt testéből, amelyek a csatamezőn találták el.


Nem sokkal ezen csata után Yue Fei huszonkét éves fia 800 katonát vezetett, és legyőzött több mint 100 000 jurcsen katonát, menekülésre kényszerítve őket. Mikor a támogató erő megérkezett, Yue seregének túlélő katonáit vérben fürödve találták, a saját sisakjaikban, páncéljaikban, lándzsáikkal a lovaikon. A jurcsenek seregének vezető tábornoka azt mondta mély sóhajjal: „könnyebb elmozdítani egy hegyet, mint megverni Yue seregét!”.


Yue Fei azon kísérlete, hogy visszaszerezze az elvesztett területeket, és a teljesítménye azonnal féltékennyé tett néhány, a császárhoz közeli tisztet. Qin Hui miniszter által vezetve szorgalmazták, hogy pecsételjék meg a békemegállapodást a jurcsenekkel. Megbeszélték, hogy elhitetik a császárral, a fővárostól messze Yue Fei talán túl erőssé válhat és így veszélyt jelent.


1141-ben, mikor éppen Kaifenghez közel legyőzte a jurcsen sereget, és előkészítette a régi főváros visszafoglalását, Yue Fei kénytelen volt visszatérni a palotába, elhagyva a területeket, amit biztosított, hogy meghódítsa az ellenséges seregeket. Azt mondják, Yue Fei ezt a megjegyezést tette: „Egy szempillantás alatt dől romba tíz évnyi erőfeszítés.”


Sajnos Yue Fei problémái nem értek azzal véget, hogy visszatért a palotába. Megfosztották a hatalmától és egy évvel később a bíró, akit Qin Hui irányított, koholt vádak alapján halálra ítélte.


Yue Fei harminckilenc éves volt, amikor kivégezték. Egyik híres mondása: „Egy ország élvezni fogja a békét, amikor a köztisztviselőket nem csábítja el a pénz, és a katonatisztek nem félnek feláldozni az életüket a hazájukért.” Sajnos a Déli Song-dinasztia császára nem értette ezt meg.


Forrás: The Great General Yue Fei