Ősi művelési történetek

 • Egy bíró az ókorban felelősségre vonta saját magát a törvény előtt

  Kína ősi kultúrája a jog és az emberiesség szentségét tartotta tiszteletben. Megerősítette az emberek Buddha-természetét, és elősegítette a racionális gondolkodást és a kitartást.
 • Kevéssé ismert történetek a történelemből: Lao-ce, Konfuciusz és Sákjamuni (3. rész)

  A tavasz és ősz korszaka óta eltelt több mint 2500 év alatt - a Buddha-iskolát leszámítva - semmi sem befolyásolta mélyebben a kínai kultúrát, mint a konfucianizmus és a Tao-iskola. Ezért a három iskola alapítóit, Sákjamunit, Konfuciuszt és Lao-cet az egymást követő nemzedékek régóta tisztelik és imádják.
 • Kevéssé ismert történetek a történelemből: Lao-ce, Konfuciusz és Sákjamuni (2. rész)

  A tavasz és ősz korszaka óta eltelt több mint 2500 év alatt - a Buddha-iskolát leszámítva - semmi sem befolyásolta mélyebben a kínai kultúrát, mint a konfucianizmus és a Tao-iskola. Ezért a három iskola alapítóit, Sákjamunit, Konfuciuszt és Lao-cet az egymást követő nemzedékek régóta tisztelik és imádják.
 • Kevéssé ismert történetek a történelemből: Lao-ce, Konfuciusz és Sákjamuni (1. rész)

  A tavasz és ősz korszaka óta eltelt több mint 2500 év alatt - a Buddha-iskolát leszámítva - semmi sem befolyásolta mélyebben a kínai kultúrát, mint a konfucianizmus és a Tao-iskola. Ezért a három iskola alapítóit, Sákjamunit, Konfuciuszt és Lao-cet az egymást követő nemzedékek régóta tisztelik és imádják.
 • Az erény ápolása és az öt alapvető bűn elengedése – III. rész

  „Nélkülözhetetlen receptek, amelyek felérnek ezer arannyal. Ha valaki következetesen erényes, akkor ima nélkül is áldott lesz, és sokáig fog élni hódolat nélkül is.”
 • Az erény ápolása és az öt alapvető bűn elengedése – II. rész

  A kínai történelem tele van olyan történetekkel, amelyek azt tanítják, hogy a hírnév és a gazdagság átmeneti, független a saját léttől. Ezért nem kellene érzelmileg kötődni az átmeneti nyereségekhez vagy veszteségekhez. Végül is, hosszú távon ezek alig többek, mint tovavonuló felhők.
 • Az erény ápolása és az öt alapvető bűn elengedése – I. rész

  Sun Simiao Kína egyik legtehetségesebb orvosa volt. A Tang-dinasztia idején, a 6. és 7. században élt. Az orvostudomány területén elért számos érdeme miatt az „Orvostudomány királya” becenevet kapta. Egyik alapvető műve a Qianjin Yaofang, amelyet nagyjából úgy lehet fordítani, hogy „Nélkülözhetetlen receptek, amelyek felérnek ezer arannyal”.
 • Az elnézés történetei az ősi civilizációkban

  Mind a keleti, mind a nyugati civilizációkban sok történet szólt az elnézésről. Az ókori görög mitológia szerint...
 • Történetek az ősi Kínából: Wang Shouren bölcs szavai

  Wang Shouren a Ming-dinasztia idején ismert neokonfucianista és nevelő volt a régi Kínában. Egyszer egy Gusou nevű apa és fia, Shun beperelték egymást, és megkérték Wang Shouren-t, hogy ítélkezzen az ügyükben. Wang Shouren csupán néhány szót váltott velük, mire az apa és a fia megölelték egymást és sírva fakadtak. Békében és barátságban mentek haza. Akkor valaki megkérdezte Wang Shourent: „Mit mondtál nekik, ami arra késztette őket, hogy azonnal megbánják?”
 • Hagyományos kínai kultúra: Udvariasság (III. rész)

  Zheng Lian-nek a Ming-dinasztia idején nagy családja volt. Több mint 300 év elteltével családja több mint 1000 tagúra nőtt. A kormányzó „A világ legjobb családja” éremmel tüntette ki. Egyszer Taizu császár megkérdezte Zhenget, hogyan lehet egy ilyen nagy családot úgy vezetni, hogy mindenki jól bánjon egymással. „Az őseink tanításait követjük”– válaszolta Zheng.
 • Hagyományos kínai kultúra: Udvariasság (II. rész)

  A hagyományos kínai kultúrában az emberi kapcsolatokkal szemben támasztott elvárásokat világosan meghatározták. A szülőknek könyörületesen kell bánniuk a gyermekeikkel, míg a gyermekeknek tisztelettel kell lenniük szüleik iránt. Az idősebb testvéreknek kedvesnek kell lenniük a fiatalabbakhoz, míg a fiatalabbaknak alázatosnak kell lenniük az idősebbekkel szemben.
 • A bölcs bíró mondása

  Egy gazdának a szomszédja egy vadász volt, akinek vadászkutyái voltak. A kutyafalkát nem tartották rendezett helyen, és gyakran átugrottak a kerítésen, hogy levadásszák a gazda kis bárányait. A gazda ezután megkérte szomszédját, hogy tartsa távol a kutyákat a bárányoktól. A szomszéd beleegyezett, de úgy tűnt, neki nem igazán számít ez az ügy. Néhány nappal később a kutyák ismét átugrottak a kerítésen a szomszéd bárányaihoz, és néhányukat megtámadták és megsebesítették.
 • Hagyományos kultúra: A büntetés mint az önfegyelem eszköze

  Huang Fuji úr a Sui-dinasztia idején (581-618) élt. Amikor hároméves volt, apja meghalt. Nagyapja, Wei Xiaokuan úr kezdte el nevelni és oktatni őt.
 • A reinkarnációról szóló feljegyzésekből: A járványok hírnöke és Tudishen emberként születnek újra

  A Kínai Köztársaság idején valaki összegyűjtötte a reinkarnációról szóló feljegyzéseket, és megírta a Reinkarnációról szóló gyűjtemények című könyvet. Az egyik történet más dimenziókból származó lényeket, nevezetesen a Járványok hírnökét és Tudishen-t (a Talaj és a Föld Istene) írta le, akik emberré reinkarnálódtak. Ezt a történetet most mindenkivel megosztom.
 • Ősi bölcsesség: A pénz megfelelő kezelése (2. rész)

  Tisztesség: Ne törekedj tisztességtelenül megszerzett haszonra! Xie Ting’en, a Jiangxi tartomány Fuzhou városának szülötte, üzletember volt a Qing-dinasztia idején. Tisztelték becsületességéért, és a helyiek „Xi mester” néven ismerték (mivel Jiangxiből származott).