Világ egy barlangban és más dimenziók létezése (3. rész)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org)

1.rész, 2.rész


A hagyományos kínai kultúra szerint a hegyi barlangokban istenségek és művelők élnek. Egyesek meg akarták találni őket, de nem sikerült, míg mások véletlenül találkoztak velük.


Sun Jat-sen tapasztalatai

Sun Jat-sen – neves államférfi és a Kínai Köztársaság első ideiglenes elnöke – 1916. augusztus 25-én a Kuomintang több vezetője, köztük Hu Hanmin, Deng Jiayan, Zhu Zhuowen, Zhou Peizhen és Chen Qubing kíséretében ellátogatott a Zhejiang tartományban található Putuo hegyre.


Már alkonyodott, amikor megérkeztek. A Huiji templomtól mintegy fél kilométerre lévő világítótoronyhoz közeledve Sunt és társait több tucat szerzetes heshi-vel (合十) üdvözölte. A templom előtt egy pompás boltív volt, ahol egy magas zászló lengett a szélben. Mögöttük egy isteni lény és egy óriási forgó kerék volt. A jelenet hamarosan elhalványult.


Miután belépett a Huiji templomba, Sun megkérdezte az őt kísérőket, hogy látta-e valaki a szerzeteseket és a zászlót, de senki sem látta. Amikor Sun erről beszélt Liaoyuval, a templom apátjával, Liaoyu megkérte, hogy írja le, mit látott.


Sun így írt egy rövid esszét „Látogatásom Putuóban” címmel. Befejezésül ezt írta: „A jelenetet nézve olyan volt, mintha a világegyetem ténylegesen elérhető közelségben lenne. Az ég kék volt, a megtörő hullámok fehérek, itt-ott hegyekkel. Úgy tűnt, hogy soha életemben nem tapasztaltam még ilyen tiszta és szent dolgot. Az árapályokat hallva megértettem a Buddha-elveket, amelyek mindent magukban foglalnak.”


A való világ

A modern társadalomban a tudósok megfigyelések, matematikai következtetések és tapasztalatok segítségével fedezik fel a világot. Ez azonban a világról való megértésünket csupán a közvetlen anyagi szintre korlátozza, anélkül, hogy a mindennapi felfogóképességünkön túli birodalmat felfedeznénk.


Albert Einstein relativitáselmélete rámutat, hogy a világegyetem nem csupán háromdimenziós tér (hosszúság, szélesség és magasság), hanem van egy negyedik dimenziója is, az idő. Lisa Randall, a Harvard Egyetem elméleti fizikusa javasolta az ötödik dimenziót, amely nagyon közel van hozzánk, bár nem vagyunk tudatában a létezésének.


„A fizika fejlődése: A korai fogalmaktól a relativitáselméletig és a kvantumokig” című könyvében Einstein egy film példáját hozta fel. A filmvásznon látható emberek kétdimenziós világban élnek, és nem tudják megérteni a mi háromdimenziós világunkat. Hasonlóképpen nekünk, akik a háromdimenziós világban élünk, nehéz elképzelni a négydimenziós létezést. David Deutsch, az Oxfordi Egyetem fizikusa, úgy véli, hogy a kvantummechanika lényegében egy több univerzumot tartalmazó elmélet.


A kozmológusok arra a következtetésre jutottak, hogy az általunk érzékelhető anyag az egész univerzumnak csupán 4%-át teszi ki, míg a fennmaradó 96% sötét anyagból és sötét energiából áll. Sok fizikus tehát nemcsak hisz a többuniverzumos elméletben, hanem szerintük számtalan univerzum létezhet.


Platón Phaidón-jában más dimenziókban örökítette meg a Földet, amit Szókratész a halála előtt írt le. Ez magában foglalta a gömb összetételét, a föld színét, a növények ragyogását, a drágakövek alakját és még sok mást. Ezeket a részleteket azonban a nyugati filozófusok figyelmen kívül hagyták.


Az isteni lényekbe vetett hit azonban mélyen gyökerezik jó néhány tudósban, mint például Isaac Newtonban és Albert Einsteinben. Úgy vélték, hogy egy ilyen kifinomult világ nem létezhet véletlenül.


Egy másik dimenzió

Bizonyos fokig a világ, amelyben az emberiség létezik, egy labirintus. De időnként más dimenziók is feltárulnak. Ez történt az ausztráliai Nancyvel, amint arról egy 2021-es Minghui-cikk beszámolt, melynek címe: „Családi történet Ausztráliából: Hogyan inspirálta egy apa a lányát, hogy ő is gyakorolja a Fálun Dáfát?


Nancynek korábban sikeres karrierje, nagyszerű élete volt és egy férje, aki nagyon szerette őt. Habár apja gyakorolta a Fálun Dáfát, és 1998-ban ajánlotta Nancynek annak fő tanítását, a Zhuán Fálunt, az ateizmust már a kínai iskolában belenevelték, következésképpen elvetette. Miután a KKP 2001-ben a Tiananman téren megrendezett önégetési incidenssel rágalmazta meg a Fálun Dáfát, Nancy kényszerítette apját, hogy tegyen eleget egy hivatalos utasításnak, és írjon egy nyilatkozatot, amelyben megígéri, hogy nem megy ki és nem beszél az embereknek a Fálun Dáfá-ról.


A dolgok ezt kövezően drámai fordulatot vettek. A férjének, aki majdnem tíz évig udvarolt neki mielőtt összeházasodtak, viszonya lett, és elvált tőle. A cége pénzügyi problémák miatt elbocsátotta az alkalmazottakat, és Nancy jövedelme jelentősen lecsökkent. Bár még fiatal volt, az egészsége hirtelen megromlott, gyakran érezte magát gyengének és szédült is. „Úgy éreztem, mintha az egész világ rám omlott volna” – mondja Nancy. „Csak miután elkezdtem a művelést, vált világossá számomra, hogy az áldás és megtorlás a Dáfá iránti hozzáállással függ össze, és hogy a Dáfával szembeni bűnök a legnagyobb veszélybe sodornak valakit.”


Nancy végül 2011-ben kézbe vette a Zhuán Fálunt, és elkezdte olvasni. Bár megkérdőjelezte a más dimenziók létezését, egyszer maga is megtapasztalta, amikor a könyv olvasására készült.


„Gyönyörű világ volt, ragyogó napsütéssel, madárcsicsergéssel és kellemes hőmérséklettel. A szépség földöntúli volt. Messziről egy másik világ repült felém. Benne voltam, mielőtt egyáltalán észrevettem volna. Hirtelen felrepültem, és hegyláncolatokat láttam magam alatt. A levegő tiszta volt. Habár magasan repültem, minden fűszálat láthattam a hegyekben.”


„Amikor elfordítottam a fejem, és mindkét oldalra néztem, szélzúgást hallottam. Huss – megint ott voltam a sötét hálószobámban. A kezeimet a szemem elé tartottam, de nem láthattam őket, mert a szoba olyan sötét volt. Sóhajtottam, és be kellett látnom, hogy tényleg léteznek más dimenziók!” – mesélte Nancy.


Másnap Nancy elolvasta az égi szemről szóló részt. Ezután úgy döntött, hogy a Fálun Dáfában műveli magát.


Nancy úgy érezte, hogy testileg és szellemileg is újjászületett. „A művelés révén nemcsak az egészségemet nyertem vissza, hanem megtaláltam az élet értelmét is – hogy visszatérjek az igazi énemhez. Már nem panaszkodom, ha konfliktusok vannak, hanem azt keresem, mit csináltam hibásan. Amikor megtanultam magasabb szintről nézni a dolgokat, a konfliktusok könnyen megoldódtak. A családi életem harmonikus lett. Végre újra van reményem” – magyarázta Nancy.


(Vége)

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: The World in a Cave and the Existence of Other Dimensions (Part 3)

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo