Egy bíró az ókorban felelősségre vonta saját magát a törvény előtt

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) Li Li a tavasz és ősz korszakában (Kr. e. 770-476) Jin állam egyik bírája volt. Egyszer egy ügyben való döntésekor félreértett egy kijelentést, amit a beosztottjai tettek, és rosszul döntött. Ennek következtében egy ártatlan embert halálra ítéltek.


Amikor Li később átnézte az ügy aktáját, talált néhány megkérdőjelezhető pontot, és rájött, hogy hibát követett el. Annyira megbánta a hibáját, hogy halálra ítélte saját magát.


Wen, Jin hercege, aki feltétel nélkül bízott Li-ben, megdöbbent, amikor meghallotta, hogy Li mit tett magával. Meg akart kegyelmezni Li-nek, és megpróbálta lebeszélni a döntéséről. Azt mondta: "A császári udvar tisztviselői különböző pozíciókat töltenek be, és annak is különbözőnek kell lennie, hogy hogyan büntetik meg őket a rossz cselekedeteikért. Elsősorban a beosztottjaid követték el a hibát, tehát nem a te hibád volt."


Li nem így látta a dolgokat. Azt mondta Wen hercegnek: "Én vagyok a bírói hatalommal rendelkező személy, és soha nem ajánlottam fel a pozíciómat az alárendeltjeimnek. Magasan fizetett vagyok, és az anyagi kiváltságaimat sem osztottam meg soha az alárendeltjeimmel. Most, hogy téves ítéletet hoztam, és egy ártatlan embert megöltem, hogyan háríthatnám át a felelősségemet a beosztottaimra?"


Wen herceg nagyra becsülte Li tehetségét, és igazán nem akarta elveszíteni őt, ezért tovább folytatta, azt remélve, hogy meggyőzheti az ellenkezőjéről: - A logikád alapján én vagyok az uralkodó, és én neveztelek ki bírónak. Ha úgy gondolod, hogy bűnös vagy, akkor nem kellene-e engem is bűnösnek tekinteni?"


Li így válaszolt: "Egy bírónak a törvényt kell követnie egy ügy kezelése során, és meg kell büntetni, ha rosszul ítél meg egy ügyet, és az életével kell fizetnie azért, hogy egy ártatlan embert megöltek. Őlordsága nem tett semmi rosszat. Ön azért nevezett ki teljes jogkörrel bírónak, mert úgy gondolta, hogy lelkiismeretesen fogom végezni a munkámat, és jó vagyok a nehéz ügyek kezelésében. Most, hogy hibát követtem el, és tévesen halálra ítéltem valakit, engem is halálra kellene ítélni."


Li nem volt hajlandó elfogadni a herceg kegyelmét, és öngyilkosságot követett el a saját kardjával, hogy fenntartsa a törvény méltóságát.


A különböző kultúrák különböző gondolkodásmódokat követnek. A hagyományos kínai kultúra isteni ihletésű volt, és az ember és a természet közötti harmóniát hangsúlyozta. Gazdagította az emberek Buddha-természetét, és ösztönözte a racionális gondolkodást és a kitartást. Li bíró tévedésből egy ártatlan embert ölt meg. Bűntudat terhelte, és öngyilkos lett, hogy bűnbánatot tanúsítson. Becsületessége arra ösztönözte a jövő nemzedékeit, hogy tartsák fenn a jog és az emberiesség szentségét.


A Kínai Kommunista Párt (KKP) egy degenerált kultúrát támogat, amely közvetlenül szemben áll a hagyományos kultúrával. Megveti az ember Buddha-természetét, rágalmazza a buddhákat és a taoistákat, és elpusztítja az emberi természetet. A kommunista uralom évtizedei után sok kínai bírót megmérgezett a hazugság, a gonoszság és az osztályharc kommunista ideológiája.


Gyermekként gyakran hallottam felnőtteket arról beszélni, hogy a KKP bírái "kenőpénzt fogadtak el mind a felperesektől, mind az alperesektől." Akkor még túl fiatal voltam ahhoz, hogy megértsem ezeket a dolgokat. Most, a Fálun Gong folyamatos üldözése során láthatjuk, hogy a korrupt bírák egyszerűen a KKP-t követik, hogy a KKP politikájának „gumibélyegzőjeként” ártatlan embereket ítéljenek el.


Van két könyv, amelyek világos képet nyújtanak arról, hogy mi is a KKP valójában: Kilenc kommentár a Kínai Kommunista Pártról (magyarul itt) és a The Ultimate Goal of Communism („A kommunizmus végső célja”; az angol nyelvű fordításon alapuló videó sorozat itt). Ezekben választ kaphatunk a pártkultúra és a hagyományos kínai értékek közötti alapvető különbségekkel kapcsolatban.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: A Judge in Ancient Times Held Himself Accountable to the Law

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo