A legjobb dolgok, amiket utódainknak adhatunk

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) A szülők ősidők óta remélik, hogy a gyermekeikre és unokáikra hagyhatnak valamit, hogy az ő életútjuk kevésbé legyen göröngyös. De mi a legjobb dolog, amit rájuk hagyhatunk, ami valóban hasznos lesz számukra? Nézzük meg néhány történelmi személyiség meglátásait ebben a témában.


Akadályozzuk meg, hogy a fiatalok lusták és gondatlanok legyenek

Shu Guang a nyugati Han-dinasztia idején született. Gyermekkora óta buzgón tanult. Sok tanítványa volt, és korai éveiben az otthonában tanította a diákokat. Később a császári udvarhoz került; Xuan Han császár nagyra becsülte, kinevezte tudósnak, majd Taizhong Dafunak (a palota felsőbb nagymestere), és ezt követően Taifunak (a trónörökös tanítója). Shu Guangot nagyra becsülték, érdemeiért és kiváló jelleméért sokszor jutalomban részesült.


Úgy vélte, hogy „az ember nem élne át megaláztatást, ha megértené, mit jelent elégedettnek lenni, és nem kerülne veszélybe, ha tudná, hogy az elég van olyan jó, mint egy lakoma,” és „az ég törvényével összhangban van az, hogy visszavonulunk, miután megtettük a magunkét.”


A Han könyve szerint amíg Shu Guang Taifu volt, azalatt az öt év alatt, a trónörökös már 12 évesen elsajátította Konfuciusz Analektusait és a Gyermeki jámborság könyvét. Ezért Shu megkérdezte, hogy visszavonulhat-e. A császár elfogadta a kérését, és húsz kati (ชั่) aranyat (egy kati körülbelül 605 gramm) adott neki jutalmul szolgálataiért. A trónörökös további ötven kati aranyat adott neki, hogy megmutassa Shu Guangnak, mennyire nagyra értékeli tanítói képességeit. Shu Guang és unokaöccse egyaránt hivatali pályafutásuk csúcsán vonultak nyugdíjba.


Miután Shu Guang visszatért szülővárosába, gyakran kérte családját, hogy rendezzenek lakomákat a környékbeliek és a barátok számára, azzal a szándékkal, hogy az összes aranyat, amit kapott, felhasználja.


Több mint egy év telt el, és gyermekei és unokái csendben azt mondták egy megbízható idős embernek: „Mindannyian reméljük, hogy marad némi családi vagyon, de ha a családunk továbbra is ilyen módon költi a pénzt a vendégek szórakoztatására, a családi vagyon kimerül. Kérlek, segíts nekünk azzal, hogy beszélsz az öreggel.”


Az idős ember ígéretének megfelelően a leszármazottak aggodalmait továbbította Shu Guangnak.


„Tényleg azt hiszed, hogy olyan ostoba vagyok, hogy nem törődöm a gyermekeimmel és az unokáimmal?” - kérdezte Shu Guang az idős embert.


„Már van némi föld a családban, és amíg a gyermekeim és unokáim keményen dolgoznak, addig nem kell aggódniuk. Ha több vagyon van a családban, az csak lustává teszi őket. Egy bölcs ember, akinek sok vagyona van, könnyen elveszítheti az intuícióit; egy tudatlan ember, akinek vagyona van, hajlamos lesz több hibát elkövetni. Emellett a gazdagság gyakran irigységgel és rosszindulattal jár” - magyarázta Shu Guang az idős embernek.


„Ezenkívül az aranyat az uralkodótól kaptam, ezért örömmel osztom meg az ajándékot a helyiekkel és a barátokkal. Így szeretném eltölteni életem hátralévő részét. Nincs ezzel semmi baj, nem igaz?” Az idős ember bólintott, csodálva Shu Guang bölcsességét és feddhetetlenségét.


A takarékosság erényének átadása a későbbi generációknak

A Han könyve szerint Xiao He, a Han-dinasztia megalapításának legnagyobb hőse takarékos és előrelátó ember volt. Amikor Liu Bang csapatai megszállták Qin (1) állam fővárosát és a katonák azzal voltak elfoglalva, hogy aranyat, ezüstöt és más értéktárgyakat raboljanak, Xiao He megragadta a Qin állam földrajzi atlaszát, hivatalos iratait, háztartási nyilvántartásait és pénzügyi aktáit, amelyek később döntő szerepet játszottak abban, hogy Liu Bang Kína egyesítésére irányuló erőfeszítései során jó áttekintést kapjon az általános helyzetről.


Xiao He utódaira vonatkozó terve szintén előrelátó volt. Amikor földet vásárolt, hogy rezidenciát építsen, szándékosan választott egy elhagyatott helyet, és ritkán épített hozzá további szobákat vagy épületeket. Azt mondta: „Ha az utódaim bölcsek és rátermettek, megtanulnak majd egyszerű és takarékos életet élni, és mindig jól ellátva érzik majd magukat. Ha nem ilyen tehetségesek és rátermettek, akkor a szerény földet, amit vettem nekik, aligha fogják észrevenni, vagy más, hatalmasabb családok elvenni tőlük.


Xiao He halála után mindkét fia megkapta a márki címet, virágzó és teljes életet éltek.


Az integritás tiszteletet nyer

A későbbi Han könyve szerint Yang Zhen a keleti Han-dinasztia egyik legismertebb parancsnoka (a hadsereg vezetője) volt. Amikor korábbi pályafutása során Zhuojun megye prefektusaként szolgált, mindig tisztességes és becsületes volt, és nem foglalkozott a magánjellegű szívességekkel vagy kérésekkel. Takarékos életet élt, otthon egyszerű teát és könnyű ételeket fogyasztott, és soha nem használt hintót.


Néhány régi barátja és az idősebb öregek azt javasolták neki, hogy halmozzon fel némi családi vagyont az utódai számára. Yang Zhen azt mondta: „Ha a jövő nemzedékei büszkén mondhatják el magukról, hogy egy tisztességes tisztviselő leszármazottai, nem ez a legjobb örökség, amit kaphatnak?”


Később a legidősebb fiát nevezték ki Fubo megye vezetőjévé, a második fia a parancsnoki posztot töltötte be, a legkisebb fia pedig nagyon keményen tanult és nagyon műveltté vált. Szép jellemüket és eredményeiket az emberek nagyra becsülték.


A Sui könyvében az áll, hogy amikor Fang Yanqian a vizsgálóbírói tisztséget töltötte be, ő volt a legjobb személy a köztisztviselők elbírálásával foglalkozó nemzeti hivatalban, köszönhetően becsületességének és feddhetetlenségének.


Fang Yanqian valójában gazdag családból származott, melynek vagyona az őseitől származott, de nagyon félvállról vette a vagyont, és azt a rokonok és barátok megsegítésére költötte; ebből kifolyólag a saját családjának nagyon kevés jutott. Így mindig nagyon egyszerű és takarékos életet éltek. Néha még az alapvető dolgokra sem volt elegendő, Fang Yanqian mégis boldognak és elégedettnek érezte magát.


Gyakran mondta a fiának: „Mások jólétben élnek a hivatali fizetésből, és én vagyok az egyetlen, aki udvari tisztviselőként szegényebb lett. Az egyetlen dolog, amit az utódaimnak átadhatok, az a becsületesség és a tisztesség.”


Később egyetlen fia, Fang Xuanling a Tang-dinasztia alapító hőse és kancellárja lett, és posztumusz elismerték Liang Wenzhao hercegeként.


Az erények felhalmozása megáldja a jövő nemzedékeit

Sima Guang, a Song-dinasztia híres kancellárja, a Családi Előírások-ban azt mondta: „Nincs olyan ős, aki ne akarná a jövő nemzedékek javát szolgálni, de nagyon keveset tudnak tenni, mert a legtöbb ember csak azzal törődik, hogyan halmozhat fel több pénzt a későbbi nemzedékek számára, azt gondolva, hogy ezáltal gyermekeik és unokáik kimeríthetetlen vagyonra tesznek szert. Mivel azonban nem tudják, hogyan neveljék gyermekeiket és unokáikat az életben való viselkedésre, végül az évtizedek kemény munkájával felhalmozott vagyonukat néhány év alatt elherdálják, és a fiatalok még ki is nevetik az őseiket, hogy ostobák voltak, és nem tudták, hogyan kell élvezni az életet” - írja a szerző.


Sima Guang azt is mondta, hogy az ősi bölcsek „erényt és illendőséget” hagytak az utódaikra, az erényes emberek pedig „becsületességet és takarékosságot” a későbbi generációkra.


Epilógus

A gazdagság valami külső dolog. Jön és megy. Az erény, az illendőség, a szerénység és a takarékosság olyan szép tulajdonságok, amelyek az ember jellemébe ágyazódnak. Ezek befolyásolhatják az ember egész életét. Az ősök által felhalmozott erények áldást hoznak az utódaikra is.


A mai társadalomban a gyermekek és az unokák gyakran veszekednek az örökségért, és a rokonok bíróságra mennek, és rosszat mondanak egymásról. Egyes magas rangú tisztviselők egyrészt megvesztegethetők, másrészt helytelen előnyökre és kiváltságokra törekszenek a gyermekeik számára, és a végén megtorlással szembesülnek.


Az ősi bölcsek tapasztalataiból és bölcsességéből láthatjuk, hogy a takarékosság és a tisztesség erényeinek megtestesítésével, jócselekedetekkel és erények felhalmozásával példát mutatni a fiatalabb nemzedékeknek a legjobb örökség, amit a jövő nemzedékekre hagyhatunk.(1) Qin állam (Qin guo 秦國) az i. e. 10-9. században jött létre a Wei-folyó völgyében, a mai Gansu és Shaanxi tartományok területén, s évszázadokig jelentéktelen, félbarbár terület maradt a kínai világ perifériáján.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: The Best Things to Give Our Progeny

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo