Történetek az ősi Kínából: Wang Shouren bölcs szavai

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) Wang Shouren a Ming-dinasztia idején ismert neokonfucianista és nevelő volt a régi Kínában. Egyszer egy Gusou nevű apa és fia, Shun beperelték egymást, és megkérték Wang Shouren-t, hogy ítélkezzen az ügyükben. Wang Shouren csupán néhány szót váltott velük, mire az apa és a fia megölelték egymást és sírva fakadtak. Békében és barátságban mentek haza. Akkor valaki megkérdezte Wang Shourent: „Mit mondtál nekik, ami arra késztette őket, hogy azonnal megbánják?”


Wang Shouren azt mondta: „Azt mondtam nekik, hogy Shun volna a legtiszteletlenebb és legudvariatlanabb fiú, Gusou pedig a legszeretetreméltóbb és legszeretetteljesebb apa.”


Mindannyian tudjuk, hogy ez távol állt az igazságtól. Shun császárt a kínai faj erkölcsi kultúrája megalapítójának tekintették. Rendkívül tisztelettudó volt. Húsz éves korában gyermeki jámborsága mindenütt ismert volt. Shun apja Gusou volt, és az anyja fiatalon halt meg. Shun mostohaanyja ravasz, sőt kegyetlen és alattomos nő volt. Fiát, Xiangot gőgösnek, zsarnokoskodónak és tiszteletlennek tartották. A mostohaanya gyakran rágalmazta Shunt Gusou előtt. Mindhárman intrikákat szőttek, és mindent megtettek, hogy megöljék Shunt. Egyszer megbízták Shunt, hogy javítson meg egy silót, majd felgyújtották a silót. Egy másik alkalommal megkérték Shunt, hogy ásson egy kutat, és amíg ő ásott, sziklákat és földet dobáltak a kútba. De úgy tűnt, hogy Shun az istenek védelme alatt áll, és így a támadások ellenére sértetlen maradt. Bár mindhárman gyűlölettel és ellenségesen bántak Shunnal, Shun szeretetre méltóan viselkedett velük. Mindent buzgón és panaszkodás nélkül csinált. Mindig engedelmes és udvarias volt a szüleivel szemben, és testvéri szeretettel és együttérzéssel bánt Xianggal.


Hogyan oldotta meg ezt Wang Shouren? Elmagyarázta: „Shun nem mindig tartotta magát tisztelettudónak, ezért képes volt tisztelettudónak lenni. Gusou a legszeretőbb apának tartotta magát, ezért képtelen volt a szeretetre. Gusou folyton azt gondolta: „Én neveltem fel Shunt, amikor kicsi volt, miért nem járul hozzá, hogy örömet szerezzen nekem?” Mivel Gusou nem vette észre, hogy a második felesége becsapta, nagyon szerethetőnek látta magát, de már nem volt képes szeretni. Másrészt Shun azt gondolta: „Apám annyira szeretett engem, amikor kicsi voltam, most meg egyáltalán nem szeret. Biztos azért, mert nem vagyok elég tisztelettudó.” Ezért folyamatosan próbált fejlődni, és ezért még tisztelettudóbb volt. Végül Gusou észhez tért és megbánta. Shun lett a valaha volt legtisztelettudóbb fiú, és Gusou is szerető apa lett.”


Valójában ugyanezt a józan észt kellene használnunk a másokkal való bánásmódnál. Shunnal ellentétben, amikor konfliktusok merülnek fel, gyakran látunk hibákat a másik emberben. Ha azonban magunkba néznénk, hogy felfedezzük a hiányosságainkat, és kijavítanánk magunkat, akkor meg tudnánk oldani a konfliktusokat, legyenek azok bármilyen nagyok is.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: (Traditional Chinese Culture) Wang Shouren Knew Right from Wrong | Falun Dafa - Minghui.org

Forrás: Geschichten aus dem alten China: Wang Shourens weise Worte

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo