Ne nézz meg és ne hallgass meg semmit, ami nem felel meg az illendőségnek

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.de) Amit az ember lát az finoman befolyásolja a saját gondolatait és erkölcsi értékeit. Ha egy szemlélet mélyen a szívben gyökerezik, akkor szokássá és egészen természetessé válik. Végső soron egy ilyen szemlélet tükröződik abban, ahogyan valaki viselkedik. Ahogy Konfucius mondta: "Ne nézd azt, ami nincs összhangban az illendőséggel; ne hallgasd azt, ami nincs összhangban az illendőséggel; ne beszélj, ha nincs összhangban az illendőséggel; ne cselekedj, ha nincs összhangban az illendőséggel".


A „Beolvadni a Fába” című írásban az „Esszenciák a további haladásra I. rész” című könyvben Li Hongzhi mester is azt mondja:

„Az ember olyan, mint egy tároló, és az, amit tartalmaz. Minden, amit az ember lát a szemeivel és hall a füleivel azok: erőszak, paráznaság, hatalmi harcok az irodalmi művekben, a profitért való harc a gyakorlati világban, pénzimádat és a démoni természet megnyilatkozásai, és így tovább. Egy olyan ember, aki csak ilyen dolgokat vesz fel, az igazán rossz ember, bárhogyan is akarja feltüntetni magát. Az ember viselkedését a gondolatai határozzák meg. Mit tehet egy ember, akinek ilyen gondolatokkal van tele a feje?”


A „Zizhi Tongjian” (egy jelentős kínai történelmi szöveg) beszámol arról, hogy Jia Yi, Liang állam akkori miniszterelnöke hogyan fordult Hanwen császárhoz azzal kapcsolatban, hogy a herceget hogyan kellene erényre és illendőségre nevelni. A felhívás szerint:

„Az ősi időkben volt egyszer egy nagyszerű császár, aki betartotta az illemszabályokat, és születésétől fogva körülvette velük a hercegét. Jól öltözve és jól viselkedve, az összes tisztviselő a város déli részébe tartott, hogy ünnepeljen. Valahányszor elhaladtak a császár kapuja előtt, kiszálltak a hintójukból, és kimutatták a tiszteletüket iránta. Valahányszor elhaladtak egy templom mellett, nagyon gyorsan, kis léptekkel haladtak. Ennek eredményeként a herceg már gyermekkorától kezdve mindent megtanult az erényről és az illendőségről.


Amikor a herceg idősebb lett és jobban megértette a dolgokat, a felelős tisztviselő elkezdte oktatni őt a fiúi tiszteletre, a kedvességre, a rituálékra és a kölcsönös kötelezettségekre. Távol tartották a rossz emberektől és a rossz cselekedetektől. Közben az uralkodó bölcsen elkezdte kiválasztani az egyszerű emberek közül azokat, akik becsületesek voltak, tisztelték a szüleiket, szerették a testvéreiket, elég ismerettel rendelkeztek, és képesek voltak a nemzet irányítására, védelmére, valamint a herceg támogatására és a vele való jó kapcsolat fenntartására.


A herceg születése óta csak őszinte viselkedést látott, csak őszinte beszédeket hallott, és csak őszinte emberek vették körül. Pontosan úgy, ahogyan a Qi államban élő emberek csak a Qi-dialektust beszélhették, úgy a herceg, akit csak becsületes és őszinte emberek vettek körül, természetesen őszintén gondolkodott, őszintén beszélt és őszintén cselekedett. Ezzel szemben, aki tisztességtelen emberekkel él együtt, az fokozatosan tisztességtelenné válik, pontosan úgy, ahogyan annak, aki a Chu államban él, a Chu-dialektust kell beszélnie.”


Konfuciusz azt mondta: „Ahogy a szokás már nagyon korán kialakul az egyén jellemében, úgy válik természetessé az, ami megszokott. Ha az ember megtanulja, hogy az illendőség és az intelligencia fejlesztése együtt jár, akkor ezek kölcsönösen egymást erősítik, így a gondolatok megosztása másokkal egyáltalán nem lesz probléma. Ahogyan az ember nevelkedett, úgy alakultak ki a saját nézetei. Végül az erény és az illendőség pontosan olyan lesz, mint a veleszületett jellem.


Az a tény, hogy a Xia, Shang és Zhou dinasztiák olyan hosszú ideig fennmaradtak, ennek a rendszernek köszönhető, amely a hercegeket nevelte és támogatta. A Qin-dinasztia idején azonban a dolgok drámaian megváltoztak. Az első Qin-uralkodó (Qin Shi Huang) Zhao Gaót küldte el, hogy legyen Hu Hai, a császár második fiának tanítója. Amit Zhao tanított Húnak, az az udvartartás, a bírói döntések és az ítélethozatal volt, beleértve az emberek kivégzését, az emberek orrlyukának elvágását és egy család három generációjának megsemmisítését. A második napon miután Hu új császárrá vált, nyilakat lőtt az emberekre, azokat, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy őszinte kritikát fogalmazzanak meg, a kormányzat rágalmazóinak bélyegezte, és azokat, akik a nemzet jövőjéért aggódtak, olyan embereknek bélyegezte, akik rosszindulatú beszédekkel megtévesztik a közvéleményt. Ráadásul az emberek megölését olyan lazán kezelte, mint a fűnyírást. Vajon azért, mert Hu ilyen gonosz, veleszületett jellemmel rendelkezett? Biztosan nem, ez Zhao Gao tanításainak eredménye volt, ami arra csábította Hút, hogy megtanulja ezeket a gonosz dolgokat.


Születésük után az északi kisgyerekek ugyanúgy sírtak, mint a déli kisgyerekek, és mindannyian tejet akartak inni. Ahogy azonban felnőttek, különböző szokásokat tanultak, különböző szokásokat alakítottak ki, és különböző nyelveket kezdtek beszélni. Az általuk beszélt dialektusok gyakran annyira különböznek, hogy még tolmács segítségével sem értik meg egymást. Néhányan arra esküsznek, hogy inkább meghalnának, minthogy a másik régióban éljenek. Az ilyen hatalmas különbség teljes egészében a nevelésen és a szokásokon keresztül jön létre.


Ezért ragaszkodom ahhoz, hogy feltétlenül meg kell válogatni, ki kerül kapcsolatba és érintkezik a herceggel, és hogy minél korábban nevelni kell.”


Van egy közmondás: „Aki vörös tintához (vagy cinóbervöröshöz) közelít, az vörös lesz; aki fekete tintához (vagy szurokfeketéhez) ér, az fekete lesz.” A környezet nagy hatással van az ember erényére és viselkedésére. Aki a jóhoz közelít, az jó lesz; aki a rosszhoz közelít, az rossz lesz. Ha mindenki, akivel kapcsolatba kerülünk, becsületes és őszinte, ha minden, amit látunk és hallunk, egészséges, jó képzőművészet, jó könyvek vagy jó zene, akkor természetesen pozitívan fognak hatni ránk, és a helyes irányba fejlődünk. Másrészt, ha minden ember, akivel kapcsolatba kerülünk, gonosz és elítélendő, és minden, amivel tele vagyunk, a vágy és az erőszak, akkor rossz irányba fogunk fejlődni, és romlásnak indulunk.


***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Schau nichts an, was nicht dem Anstand entspricht, höre nichts an, was nicht dem Anstand entspricht

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo