Ősi művelési történetek

 • Egy üzleti modell az erkölcs alapján

  Konfucius hitt abban, hogy habár az emberek gazdagok és/vagy híresek akarnak lenni, a jóindulat és a magas erkölcsi normák fontosabbak. Jelenlegi társadalmunkban sok üzleti modell létezik. Néhányan az újítást, a versenyzési módokat hangsúlyozzák, felhasználnak különböző csatornákat, tanulják az apró részleteket, a végrehajtás hatékonyságát, a gyorsaság kezelését, stb. Ezeknek a modelleknek a célja, hogy gyorsan gazdagságot építsenek a szoros verseny fényében. Ilyen környezetben lehetnek sikeresek a magas erkölcsi normákkal rendelkező emberek? A válasz: igen.
 • Történetek a kínai történelemből: Sun Yang felismeri az „ezer mérföldes lovat”

  Egyszer Chu király megbízta Sun Yang-ot, hogy találjon egy szép lovat, amelyik „ezer mérföldet tudna futni egy nap alatt”. Sun Yang elmondta a királynak, hogy az ilyen „ezer mérföldes lovak” ritkák, és nehéz megtalálni őket. Azért, hogy találjon egyet, be kellene utaznia az egész világot. Sun Yang jó hírének tudatában a király engedélyt adott neki erre.
 • Konfúciusz és Szókratész: bátorsággal az igazság oldalára állni

  Konfúciusz írásaiban Xianwen, az Északi Wei dinasztia császára (454-476), aki félig kínai, félig xianbei volt, választ adott a törvény alapvető kérdéseire. "Egy jóindulatú ember nem aggódik, egy tanult embert nem lehet megzavarni, és egy bátor ember nem fél" - mondta Xianwen. A bátorság egy alapvető erény, ami szükséges egy tökéletes birodalom megalapításához. Sok történelmi feljegyzés létezik bátor emberekről mind nyugaton, mind keleten.
 • Egy történelmi kérdés: Miért fárasztják az ősi zenék az embereket?

  „A versek könyve azt mondja: ’Az elődeink csak akkor voltak hajlandóak meghallgatni egy darabot, ha az szigorú és harmonikus volt’. Mivel szigorú, bárki tiszteletet mutat, mivel harmonikus, barátságossá tesz bárkit. Mikor valaki tiszteletteljes és udvarias, mi az, amit nem lehet megtenni? Egy ország uralkodójának óvatosnak kell lennie az ízlésében. A tisztségviselők azt követik, amit az uralkodó kedvel. A köznép utánozni fogja, ami a felsőbb rétegben népszerű."
 • A tanulás, gondolkodás nélkül hiábavaló erőfeszítés

  Amikor valaki tanul, akkor képes arra, hogy megjegyezze a szöveg tartalmát és a későbbiekben fel tudja idézni, hogy mit tanult korábban. Azonban gyakran csak felszínesen érti meg az ember a gondolatokat és nem látja azok mélyebb jelentését. Sokan nem kötik össze a tanultakat a valósággal, ami azt jelenti, hogy azt, amit megtanultak, nem tudják használni. Ez által a tanulás felszínessé válik. Ezt úgy tudjuk megjelölni, mint „az információk magunkba szívását, azok megemésztése nélkül”. Látja ugyan az ember az alapelveket, azonban nem képes azokat a gyakorlatba átültetni. Mechanikusan tanul, anélkül, hogy feldolgozná azt, amit éppen megtanult.
 • Mesék az ősi Kínából: Épségben visszatér az egész jáde

  Egy öreg kínai elmondása szerint ha két tigris harcol egymással, az egyik vagy megsebesül, vagy meghal. Az emberi lények is versenyeznek és harcolnak egymással, de ők képesek a bölcsességre, mely megakadályozza a konfliktust, vagy barátságot hoz létre. Az ilyen bölcsesség segített megőrizni a sértetlen jádét a Zhao királyság számára.
 • Bölcsesség az ókori Kínában: a konfucionista bölcsesség a másokkal való bánásmódról

  Konfuciusz rámutatott arra, hogy a jóindulat, ill. jóság nemcsak egy politikai ideológia, hanem egy erkölcsi mérce is. "A másokról való gondoskodás" kifejezi a jóindulatot és elősegíti a "hűséget és a türelmet." Ez az ideológia mélyrehatóan befolyásolta a kínai hagyományos erényt és igazságérzetet, valamint a jóság és türelem fogalmait. Napjaink társadalmában is egy mely értelemmel rendelkezik.
 • Történetek a történelemből: Jó cselekedetekkel elnyerni egy istenség tiszteletét

  "Én nem tettem semmi igazán jelentőségteljes jótettet, kivéve azt, hogy búzát vettem rendes áron, amikor az érett volt. Aztán a következő évben az eredeti áron adtam el az embereknek, mikor nehéz idők jártak. Ugyanazon az áron adtam el, amin én ezt megvettem. Semmit sem vesztettem ezzel, de megoldotta a válságot." Miután hallotta, amit Mr. Huang mondott, Mr. Zhang felsóhajtott. Tisztelettel hellyel kínálta Mr. Huangot, majd mélyen meghajolt előtte.
 • Egy ősi történet a házasságtörés következményeiről

  Mikor az ikrek 31 évesek lettek, elmentek, hogy tartományi vizsgát tegyenek. A vizsgaidőszak alatt egy csinos, fiatal özvegy élt annak a lakásnak a szomszédságában, ahol a testvérek laktak. Egy idő után megpróbálta elcsábítani az idősebb testvért. De az idősebb testvér szigorú szavakkal elutasította. Aggódott, hogy az asszony elcsábítja az öccsét, ezért elmondta az öccsének, hogy mit tett az asszony és azt tanácsolta neki: „Te és én teljesen egyformák vagyunk. Ő el akart csábítani engem. Nagyon valószínűleg megpróbál majd téged is elcsábítani. Nem szabad engedned a csábításának és elveszítened az erényedet!” A fiatalabb testvér bólintott...
 • Régi idők történetei: a házasság előre elrendelt – egy férjnek és egy feleségnek tisztelettel kell kezelniük egymást

  A Tang dinasztia alatt élt egy ember Kínában, Duling-ban, akit Wei Gu-nak hívtak. Fiatal korában árva lett. Miután felnőtt, minél hamarabb meg akart házasodni és családot akart alapítani. Megbízott valakit, hogy keressen számára egy feleséget, de nem járt sikerrel. Yuanhe (i.e. 806-820) második évében Qinghe területén utazott és egy fogadóban szállt meg Sogcheng város déli részén. Egy vendég a fogadóban azt ajánlotta neki, hogy megkéri számára Sima Panfang lányának kezét, aki Songcheng-ben élt. Egy találkozót tűztek ki a következő napra a Longxing templom bejáratához, hogy megvitassák az ügyet ...
 • Néhány szó Konfuciusról, az erényről és a lakóhely kiválasztásáról

  Aztán milyen fajta emberek az erkölcsösek? Egy erkölcsös ember olyan valaki, akinek fennkölt ötletei vannak, aki másokkal engedékenyen bánik. Ha valaki támogatná, hogy egy magas rangú vezető igazságtalan dolgokat csináljon – mint az ártatlan emberek megölése –, egy erkölcsös ember biztosan nem teszi ezt. Egy erényes ember törődik az emberekkel maga körül ugyanúgy, ahogy a távolabb lévőkkel is, és amit tesz, az mindenki számára előnyös. Vannak emberek, akik hazudnak és csak a családjukra ügyelnek, egy erényes ember ezt szégyenletesnek tartja.
 • Xiao Yan, Wu uralkodó a Liang Dinasztiából—Kína első „Szerzetes Uralkodója”

  Xiao Yan, a Han Dinasztia miniszterelnökének, Xiao He-nek a leszármazottja volt. Xiao Yan 86 évet élt, és 48 évig irányította a nemzetet. A kínai uralkodók között Qin Shi Huang (259 kr.e.- 210 Kr.e.az egyesült Kína első uralkodója, Xiao Yan élvezte a második leghosszabb életet. Xiao Yan egy ritka uralkodója volt a kínai történelemnek, mivel ő tehetséges volt úgy az irodalomban, mint a harci készségben is. Zizhi Tongjian alapján [irodalmi: „Átfogó Tükör a Kormány megsegítésére”, egy híres kínai történelemkönyv, amelyet a nagy történész Sima Guang írt, (1019-1086) amely 16 dinasztiát foglal magában és 1363 éven keresztül haladt]. Xiao Yan\ Wu uralkodó a Liang Dinasztiából jó volt az írásban és az irodalomban, Ying Yan g-ban, megérzésben, lovaglásban, íjászatban, írásritmusban. Cao kalligráfiában (teljesen folyóírás), valamint Li (papi írásban), és a Go-ban (egy ősi táblajáték) úgyszintén. „A természetes tehetségei az irodalomban és a harci művészetben kimagasló hírnevet szereztek neki, már hét- nyolc éves korában.
 • Történet a régi Kínából: Egy nemes ügy érdekében feláldozott élet megérintette az ellenség  szívét

  Ha van egy barátságunk, nagyon fontos benne a hűségre hangsúlyt fektetnünk. A barátság nem attól függ, hogy valaki gazdag, nemes, szegény, vagy mennyire tekintélyes. Nem befolyásolhatja az egészség, a halál, különféle problémák, vagy a boldogság. E helyett megmutatja a hűséget, hogy valaki egy barátság kedvéért képes-e vállalni a kockázatot. Egy hatalmas lélekre vall, ha egy ilyen helyzetben az életét áldozza valaki, miközben megpróbál segíteni máson, és támogatni őt. Ez az igazságosság és őszinteség tiszta megtestesülése.
 • A “Maradj szorgalmas hajnaltól az alkonyat sötétjéig” kínai mondás eredete

  „A három klasszikus karakter” egy gyermekek számára készült könyv Wang Yinglin-től, a 13. századból. A könyv minden sora három karakterből áll és mindig négy mondat képez egy csoportot. A gyerekek nagyon szívesen olvassák ezeket a rímelő verseket. Ezen kívül nagyon érdekes olvasmány és nevelési célú. Az elmúlt évszázadok során is egy népszerű tankönyv maradt. Első megjelenése óta többször átvizsgálták. A jelenlegi verziója, a "Három Klasszikus Karakter" összesen 1500 írásjelből áll. De ez magában foglal számos különféle területet, mint például az etika, a csillagászat, a földrajz, a történelem és az oktatás.
 • Történetek a régi Kínából: Jiang Xinkui, a fia halálából tanult meg egy égi alapelvet

  Qianlong császár uralkodásának 54. évében Jiang Xinhui volt a Yiliang kerületben található Diannan kormányzója. A megyében történt egy gyilkosság. Az áldozat egy nagyon szegény családból származott. Az a személy, aki a gyilkosságot elkövette pedig egy igen nagy, és gazdag család tagja volt. Megpróbálta megvesztegetni Jiang Xinhui-t, hogy ezzel jóvátegye a dolgot. Jiang elutasította a pénzt, de a fia elfogadta, anélkül hogy ezt közölte volna édesanpjával.