Ősi művelési történetek

 • Történetek a régi Kínából: A szóbeli sértéseket nyugodtan és őszintén kell kezelni

  Mindenkinek megvan erényének saját területe. Egy rendkívüli ember egy normális társadalomban vagy egy művelő elérheti a magasabb szinteket az önművelés által. A reinkarnációk generációin keresztül az emberek sorskapcsolatok miatt nehézségeket viselnek el megalázásokkal, fenyegetésekkel, kritikával és irigységgel. Az, hogy egy ember hogyan kezeli pl. a megaláztatást, a személy erényének szintjétől függ.
 • Történet a régi Kínából: Egy igazi úriember nem törődik a nyereséggel és a vereséggel

  A régi időkben az igazi úriemberek megvetették a hatalmat és a profitot. Nem törődtek a nyereséggel és a veszteséggel, ezért nem vették a szívükre, ha elveszítettek valamit. A Chunqiu periódus alatt (i. e. 770-476) Chu államban (i. e. 1100-223) Lingyi Ziwen-t háromszor választották Lingyi-vé, ami a miniszterelnöki címmel egyenlő. Többször azonban el is vesztette posztját, de soha nem látták elégedetlennek vagy dühösnek. Egy további úriembert, Liu Xiahui-t (i. e. 720-621) Lu államban, szintén háromszor váltottak le tisztségéből, azonban soha nem érzett gyűlöletet.
 • Történetek a régi Kínából: Konfúciusz nézete az „imádkozásról“

  Egyszer Konfúciusz komolyan megbetegedett. Egyik Zi Lu nevezetű tanítványa aggódott Konfúciusz miatt és több, mint egy hónapig nem tágított mellőle. Zi Lu nagyon aggódott, mert Konfúciusz a súlyából is vesztett és semmi jelét sem mutatta a javulásnak. Olyan érzése volt, hogy semmi mást sem tehet, csak az istenségekhez imádkozhat, mert akkor talán meg tudja menteni a tanára életét. gy Zi Lu kikérte Konfúciusz engedélyét arra, hogy imádkozhasson érte. Konfúciusz megkérdezte tőle, „Van olyan törvény, hogy a betegek akkor meggyógyulnak, ha az istenekhez imádkoznak érte?“ Zi Lu így felelt, “ Az ‘Igen, én imádkozni fogok érted az istenekhez’ idézetet Zhou Li könyvében bölcsességnek tartották.“ Konfúciusz erre azt mondta, “Akkor nem kell értem imádkoznod, mivel én már rég óta imádkozok.“
 • Tradicionális kultúra: Ne kövesd az önzést és ne is ragaszkodj hozzá

  Qi Jingtong azt is tanította Qi Jiguang-nak, hogy a tolerancia képessége, valamint a harcművészetekben való jártasság nem arra valók, hogy személyes hírnevet és sikert, esetleg vagyont szerezzünk általuk. Éppen ellentétesen, ez a nemzet, a társadalom és az emberek jólétét kellene, hogy szolgálja. Ezért kell a „hűség, tisztelet a szülőkkel szemben, megvesztegethetetlenség és becsületesség“ erkölcsi tulajdonságait szemünk előtt tartanunk, hogy így magunkat jól igazgathassuk.
 • Történetek a régi Kínából: A kényelmesség rosszab, mint a mérgezett bor

  „Az elődök úgy tekintettek a kényelmességre, mint a mérgezett borra és az ´erényességet jólétnek tekintették `, mintsem szerencsétlenségnek. A Han-dinasztia kezdetétől egészen az utolsó császárig, Xiaopingdi-ig, a mintegy száz királyból és császárból a nagy többség korrupt és erkölcsileg romlott volt. Miért alakult így a történelem? Az életkörülmények és a pozíciók voltak azok, amik ahhoz vezettek, hogy az önfegyelem hiányának állapotába sülyedtek.“ Ez mindenképp egy lecke, amiből később egész generációknak okulniuk kell.
 • Régi művelési történet: Dr. Wang Yanbo

  A Tang-dinasztia alatt (618-907) volt egy taoista szerzetes, akit Wang Yanbo-nak hívtak. Jingzhou-ból származott és volt egy képessége, amit az orvosi praktikum alatt alkalmazott. Rendelkezett azzal a különleges képességgel, hogy diagnosztizálni tudta a betegséget, azáltal, hogy kitapintotta a páciens pulzusát. Az életveszélyes betegségenknél sokszor nagyon helyesnek bizonyultak diagnózisai.
 • Az irigységet félretenni – és a szerencsétlenség szerencsévé változik

  Az irigység az embereket rosszakaróvá teszi. Sőt, még rosszabb: arra vezeti rá az embereket, hogy rosszat tegyenek és hogy meggyalázzák az Eget. Az irigység a bizonyítéka annak, hogy az ember csak magára gondol és önző. Jiang Yuan először nagyon irigy volt és nem ismert semmilyen elnézést sem. Ezért megtorlásban részesült. Miután a hibáit kijavította, a szerencsétlensége átváltozott szerencsévé.
 • Tradícionális kultúra: Kedves, nagylelkű és mindig másokra gondoló

  Az iskolai hivatalnokok elővették a szobatársát, átkutatták a szobát és megtalálták az aranyat. Zhang Zhichang tisztában volt vele, hogyha azt mondaná, hogy az arany az övé, a szobatársát biztosan megbüntetnék. Azon kívül, a többiek előtt, a szobatársa nagy szégyenbe kerülne. Így hát ezt felelte: "Ez nem az én aranyam." A szobatársát annyira meghatotta Zhang Zhichang kedvessége, hogy az éjszaka során összecsomagolta az aranyat és visszaadta neki. Zhang Zhichang tudta, hogy a szobatársa nagyon szegény, ezért odaadta neki aranya felét.
 • Egy mítosz (történet az Istenekről) a jelenkori emberek számára

  Már 14 éves koromban megkeresett egy mester, hogy egy művelési utat tanítson meg nekem. Akkoriban csak egy középiskolás kislány voltam. Ez a mester már több mint 500 éves volt és gyakran tanította nekem a Fá-t. Egy kérdést hónapokig magyarázott és úgy is csak részben értettem meg. Már az elején nyitva volt az Égi Szemem, és láttam, hogy mindenütt a templomokban és kolostorokban rókák, sárga menyétek, szellemek vagy kígyók voltak, akik az emberekre tapadtak. A Buddha-szobrokon valójában végképp nem voltak Buddhák. Ez a szörnyű látvány nagyon megijesztett és ezért mindig megkértem a mesteremet, hogy zárja le az Égi Szememet....
 • Mítosz a Földön

  1995-ben valaki bemutatta neki a Fálun Dáfá-t. Amikor a "Zhuán Fálun" című könyvet a kezébe vette, nem írásjeleket látott, hanem Buddha-alakokat, amik fénylő szemekkel beszéltek hozzá. Megijedt és eldobta a könyvet. Ehelyett a gyakorlatok elmagyárázásánál használt képeket vitte magával és otthon ismételgette a mozdulatokat. Azon az éjszakán volt egy álma. Álmában valaki megmutatta neki a "Zhuán Fálun"-t és azt mondta, hogy ez a könyv a kincsek könyve. Így hát már másnap ment az ismerőseihez, hogy megkapja a "Zhuán Fálun" könyvet.
 • A házasságról - 2. rész

  A régi kínaiak abban hittek, hogy a "házasság" az erkölcs és a kötelezettség kombinációja. Ehhez tartozott az illem, kötelezettség, vonzalom és a szeretet. A házasság egy életre szóló kötelék, melyben a férfi és a nő megbíznak egymásban. A régi kínaiak azt állítják, hogy a férjnek "illemet, vonzalmat és erkölcsöt" kell mutatnia, míg a feleségnek olyan erényeket, mint "illendőséget a magatartásban, modorban, beszédben és minden elfoglaltságban".
 • A házasságról - 1. rész

  A régi idők emberei hittek abban, hogy a két ember közti házasság előre el volt rendelve. Létezik egy kínai közmondás: "100 reinkarnáció kell ahhoz, hogy két ember ugyanabban a csónakban evezhessen; 100 reinkarnáció kell ahhoz, hogy két ember egy párnán osztozzon." Ez a mondás megmutatja, hogy milyen fontos is a férfi és a nő közti előre elrendelt sorskapcsolat. Az emberi világban két ember, akik amúgy nem ismerik egymást, az előre elrendelt sorskapcsolat miatt kerülnek össze.
 • Művelési történet Buddha Milarapa-tól

  Úgy tűnt, hogy Milarepa mester komoly betegségben szenved. Caopu doktor úgy tett, mintha segíteni akarna neki és jó borokat és húst hozott neki. Amikor Milarepa mester elébe lépett, nevetett rá: "Helló! Egy ilyen művelt ember, mint Ön, nem lehet komolyan beteg! Hogyan lett beteg? Ha a betegség másokra is hat, akkor a tanítványaira is átmehet. Ha a betegség átadható, akkor engem is megfertőzhet! Biztos nem tudja, hogy mit tegyen - mit fog csinálni?"
 • Egy kínai népmese gyermekeknek

  A Ts'u nevű királyságban élt egy fiatal ember, akinek 'Őszinte' volt a neve. Amikor édesapja ellopott egy bárányt, Őszinte jelentette ezt a magisztrátusnál, aki azonnal letartóztatta a bűnöst. A fiatal Őszinte arra kérte a magisztrátust, hogy hadd ő viselje a büntetést édesapja helyett. A tiszt éppen azon volt, hogy megadja neki büntetését, mikor ezt mondta: "Amikor majdnem megbüntették édesapámat és én léptem a helyébe, akkor nem tiszteltem az édesapámat? Ha megbüntetik az őszinte és lojális embereket, akkor kit nem büntetnek meg a királyságban?"