A megjelenésed természetes módon szép lesz, ha képes vagy megváltoztatni a gondolkodásodat

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

40 éves kora előtt egy ember külsejének nagy részét a genetika határozza meg. De 40 éves kora után egy ember tapasztalatai és lelkiállapota különösen nagy hatással van a megjelenésére és a személyiségére. Mivel az ember temperamentuma visszatükröződik a megjelenésében és a viselkedésében, a temperamentumod megváltoztatásával megváltoztathatod azt, hogy mások hogyan lássanak téged, és természetes módon javíthatsz a megjelenéseden.


A nyűgös emberek gyakran ráncolják a homlokukat és feszültnek tűnnek. A türelmetlen embereknek általában rémült a tekintetük, és hiányzik belőlük a kiegyensúlyozottság. Azoknak az embereknek, akik kedvesen bánnak másokkal, természetes a mosolyuk, és ezzel megnyugtatnak másokat. Az a személy, aki laza, természetes módon tűnik szelídnek és melegszívűnek.


De a vonzó arc fizikai szépségét és a derűs elme mélyebb szépségét aligha lehet összehasonlítani.


Egy jó megjelenésű ember jó személyiség vagy kulturális kifinomultság nélkül kötelezően korlátozott vonzerővel bír; külseje a kor előrehaladtával hanyatlani fog. Egy átlagos külsejű ember, aki nagylelkű szívvel és mosollyal kedvesen bánik másokkal, kellemes a szemnek, és tartós szépségnek örvend.


Egy régi kínai legenda szemlélteti ezt az elképzelést. A legenda megmutatja, hogyan javíthatod a megjelenésedet természetes módon.


Volt egyszer egy ügyes szobrász, aki szeretett démonokat és szörnyeket készíteni. Alkotásai elevenek és élethűek voltak.


Egy nap elhaladt egy tó mellett. A tó szürreális volt, és a felszíne olyan volt, mint egy tükör. Amikor belenézett, hirtelen észrevette, hogy sokkal csúnyábban néz ki, mint két évvel azelőtt. Az arcvonásai mintha alig változtak volna, de a bőre sápadt volt, zöldes-fehéres árnyalattal, mintha beteg és fáradt lenne; a szemei pedig fenyegetőek, tévelygők és szánalmasak voltak.


A szobrász pánikba esett, izgatottá, leverté és gyanakvóvá vált. Elvesztette az étvágyát, éjjelente forgolódott, rémálmok gyötörték, és attól félt, hogy hamarosan meghal.


Még tanonc korától kezdve hallotta a falujában élő emberektől, hogy a közeli hegyek egyik templomában él egy idős szerzetes, aki minden betegséget meg tud gyógyítani, és minden érző lényt meg tud szabadítani a problémáitól. Mivel sohasem hitt a buddhizmusban, és gyermekként fizikailag erős és egészséges volt, sohasem ment oda. Most, hogy visszaemlékezett erre, sietve elment a templomba, hogy kezelést kérjen a szerzetestől.


Az öreg szerzetes valóban mindentudó és erőteljes megjelenésű volt. Emellett jószívűnek is tűnt. A férfi szorongása a felére csökkent, amint meglátta őt. Mindent elmondott az öreg szerzetesnek a betegségéről. Az öreg szerzetes csendben hallgatta. A férfi kifulladt, miután befejezte a beszédet. A szerzetes megveregette a vállát, és azt mondta: „Ne aggódjon, uram. Én tudok segíteni Önnek. De a kezelés előtt van egy feltétel. Először száz Buddha-szobrot kell készítenie nekem” – és az ujjával egy közeli Buddha-szoborra mutatott.


Másnap a férfi kora reggel felsietett a hegyre a templomba, és munkához látott. Miután kiválasztotta a követ, elkezdte megfigyelni és tanulmányozni a Buddha megjelenését és kinézetét, miközben harangok és harangjátékok hangja és a szentírások szerzetesek általi kántálása kísérte. Két-három óránként az idős szerzetes megkért egy fiatal szerzetest, hogy hozzon neki egy tál barna rizskását, amit ő tisztelettudóan felvett és elfogyasztott, mert összehasonlíthatatlanul finomnak találta.


Azon a napon kevés előrelépés történt. A kiválasztott kövön alig tett két-három vésést és már be is sötétedett. Kimerülten hazament a hegyről, és egyenesen lefeküdt aludni. Másnap reggel felment a hegyre, és folytatta a munkát, figyelte a Buddha-szobrot és tovább vésett.


A mesterember napról napra ügyesebb lett, és munkája egyre finomabbá vált. Egyre több szobrot faragott, és egyre gyorsabban és tökéletesebben fejezte be őket. A környékről és messzebbről is jöttek a jó hitű férfiak és nők, hogy megcsodálják és imádják a Buddha-szobrokat. A közeli állami és megyei tisztviselők és az előkelők elmentek a templomba, hogy meglátogassanak egy Buddha-szobrot imádságra és imádatra nyitott szívvel. A mesterember örült, és szorgalmasabban dolgozott, mint valaha.


Minden nap, ahogy a férfi ki-be járt a településen, fel- és lemászott a lejtőn a hegyek és sziklák mentén; egyre ismerősebbnek és kedvesebbnek találta a fákat és füveket, a virágokat és madarakat, a rovarokat és állatokat, a napot, a holdat és a felhőket.


Az elmúlt tíz évben a férfi mindig munkával volt elfoglalva, és ritkán hagyta el a műhelyét. Most azonban fokozatosan megismerkedett azoknak a városoknak és falvaknak a családjaival, kereskedőivel és házalóival, amelyeken áthaladt. Gyakran segített az embereknek útközben, hogy átadjon egy üzenetet, cipeljen valamit, vagy segítő kezet nyújtson az elfoglalt szülőknek. A műhelyétől a templomig vezető tíz mérföldet saját szomszédságává tette.


Sok évszak telt el, amikor végre befejezte a 100 Buddha-szobor faragását. Olyan elevenek és élethűek voltak, hogy elfeledtették az emberekkel a gondjaikat, és a szívük megbékélt. A mesterember ezután meglátogatta az öreg szerzetest, és megkérte, hogy tartsa be ígéretét, és gyógyítsa meg a betegségét.


Az öreg szerzetes elmosolyodott, megveregette a vállát, és azt mondta: „A betegsége meggyógyult.” Ezt mondva átnyújtott neki egy tükröt.


A férfi fogta a tükröt, és megvizsgálta az arcát. Hihetetlen volt: az arcvonásai mintha alig változtak volna, de az arcbőre rózsás volt, az arca méltóságteljes, a szemei békések, a tekintete tiszta. Rájött, hogy valóban, az első naptól kezdve, ahogy elkezdett faragni, megnőtt az étvágya, jól evett, és minden este, amikor hazatért a hegyről, rögtön elaludt, és soha többé nem volt rémálma. De mindezen évek alatt csak a 100 Buddha-szobor faragására összpontosított, anélkül, hogy észrevette volna ezeket a változásokat.


Boldogan tartotta a tükröt, majd újra és újra ránézett. Úgy találta, hogy a haját és a ruháját leszámítva nagyon hasonlít a kedves szemű öreg szerzetesre.


Szerző: Lucy Crawford

Lucy Crawford Kínában született és nőtt fel, de már több mint 20 éve Kanadában él. Nagyon együtt érez a kínai emberekkel és általában az emberi szenvedéssel. Mesterfokozatot szerzett pedagógiából, és különböző szakmákban dolgozott, most az ősi és modern Kína történeteiből fordít és ír róluk. Calgaryban él férjével és négy gyermekével.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Kína Fókusz

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo