Történelmi személyiségek

 • Li Longji, a császár, aki orvosságot főzött a fivérének

  A politikai uralkodása és személyes szerelmi története mellett törődött a fivéreivel a királyi családban, amelyre szintén emlékeznek az emberek. Ez nagyon ritka eset a kínai királyi családtörténetekben, ahol a kegyetlenség és a véres cselekmények vannak túlsúlyban. Miután Xuanzong trónra került, ugyanúgy törődött a fivéreivel, mint azelőtt. Szívesen fogadta fivéreit a palotában.
 • A Tang-dinasztia idején Tibetben élt legkedveltebb hercegnő: Wen Cheng

  Mint a buddhizmus követője, Wen Cheng hercegnő azt kívánta, hogy a házassága hozzájáruljon a Tibet és a Tang-dinasztia közötti békéhez. Megkérte Taizong császárt, tegye lehetővé, hogy magával vihessen egy értékes Buddha szobrot, ezzel támogatva a buddhizmust Tibetben egy irgalmasabb, toleránsabb és békeszeretőbb államért. Továbbá amellett, hogy aranyat, ékszereket és szép bútorokat adott a császár hozományként, Wen Cheng hercegnő elsősorban magokat, mezőgazdasági eszközöket, selymeket, porcelánokat, hangszereket és orvosi könyveket kért, hogy bevezesse a fejlettebb mezőgazdasági szakértelmet és gazdálkodási módszereket a nomád kultúrába, amely akkoriban Tibetet uralta. Ezt hallva Taizong császár elmosolyodott és megdicsérte: „Valódi szerencse, hogy Tibet királya vesz el feleségül, csodákat teszel majd egész Tibetben.”
 • Yan Liben, a művész, aki istenivé formálta a tárgyakat

  Yan Liben az ősi művészetek kitűnő hagyományát örökölte és továbbfejlesztette. A munkái szilárdan körvonalazottak és különleges színűek. A festményeken megjelenített alakok jól ábrázoltak, és a készségei meghaladták az elődjeinek a tehetségét. Úgy emlegették, mint aki festékkel és színek játékával a tárgyakat istenivé képes fomálni, és igen impozáns helyet foglal el a kínai festmények történetében.
 • Xuan Zang, a nagy Tang-dinasztia Tripitaka Mestere

  Xuan Zang-ot (Kr. u. 602-664) úgy is ismerték, mint a nagy Tang-dinasztia Tripitaka Mesterét, a kínai történelem egyik legtiszteletreméltóbb kínai buddhista szerzetesét. Az ókori Indiába zarándokolt, hogy tanulmányozza a buddhizmust, és visszavitte a kanonikus szentírásokat Kínába. Ezt a történetet egy méltán népszerű regényben ábrázolták, a „Nyugati utazás”-ban.
 • Chu Suiliang, a Tang dinasztia egyik híres kaligráfusa és poltikusa

  Chu Suiliang (Kr. u. 596 ~ 659) a korai Tang dinasztia négy nagy kalligráfia írói között tartják számon. Nemesi családba született, az édesapja híres kancellár és irodalmár volt a Tang-dinasztia idején. A családja hatására Chu Suiliang szorgalmasan tanulta az irodalmat, történelmet és a kalligráfiát. Idővel jól ismert tudóssá vált, és az állami ügyek tanácsadói munkakörének hozzáértő jelöltje lett. Egyenes és őszinte személyisége miatt hamar előléptették, végül befolyásos kancellára lett a Tang-dinasztiának Taizong császár uralkodása alatt.
 • Yu Shinan, a Tang dinasztia szorgalmas és becsületes kalligráfusa

  Taizong császár szerint Yu öt kiemelkedő érdemmel rendelkezett: tiszta erkölcs, hűséges- és igazlelkűség, tájékozottság, jó irodalomár, kiváló író- és kalligráfus. Ez a felsorolás valóban egy jómodorú, együttérző, hűséges úriembert tükröz. Ezért sorolták a Tang Dinasztia huszonnégy nagyszerű megalapítója közé.
 • Li Jing, a Tang dinasztia egyik legkiválóbb tábornoka

  A katonai eredményei mellett Li Jing emlékezetes jellemei közé tartozott, hogy szinte elrejtőzött az udvarban. Nagyon ritkán esedezett saját maga számára – még akkor is, amikor hamisan vádolták; egyszerűen és csendben végezte a dolgát. Taizong császár értékelte a személyiségét és egész életében megbízott benne.
 • Ouyang Xun, a Tang dinasztia „szabályos kézírás” vezető kalligráfusa

  Jól megértette az irodalmat és a történelmet, valamint jól ismert volt a kalligráfiával kapcsolatos megszállottságáról. Kalligráfiája jó hírnévnek örvendett, azonban sosem hagyta abba a tökéletesség keresését. Azt beszélték, hogy egyszer észrevette, hogy kalligráfia írás volt egy sírkövön a gazban az út szélén, és annyira lenyűgözte őt az írás, hogy a következő három napot a kalligráfia tanulmányozásával és másolásával töltötte.
 • Du Ruhui meghatározó személyiség, a két leghíresebb kancellár egyike a Tang dinasztiában

  Miután Li Shimin herceg trónra került, egy sor reformba kezdett, amivel javította az állami ügyintézést. Fang Xuanling és Du Ruhui volt a két legfontosabb ember, akik részt vettek a reformokban. Du Ruhui benne volt minden katonai és politikai ügy döntéshozó folyamatában, valamint segített Taizong császárnak kiépíteni a közigazgatási rendszert, a hivatalnok-válogató rendszert és a jogalkotó rendszert. Miután a Sui dinasztia bukásából megtanulta a leckét, Du Ruhui és Fang Xuanling hozzásegítette Taizong császárt, hogy nagy jelentőséget tulajdonítson a nép igényeinek. Hármuktól jött a híres analóg: „A nép olyan, mint a víz és a császár, mint a hajó. A víz, amelyen a hajó úszik, ugyanaz a víz, amely a hajót elnyeli.”
 • Fang Xuanling, a kancellárok elismert példaképe a Tang dinasztiában

  Fang Xuanling harminckét évig szolgálta Taizong császárt, és elkötelezte magát a birodalomért. Az erényük és a tehetségük szerint válogatta ki az embereket, létrehozott törvényeket és alapelveket a Tang dinasztia számára. Nem élt vissza a helyzetéből adódó nagy hatalmával, szerény és megfontolt magatartást tartott fenn egész életén át. A későbbi generációk úgy tisztelték őt, mint a kancellárok egy kiváló példaképét.
 • Qin Shubao, a Tang dinasztia bátor és vad harcosa

  A sereg, ahol szolgált, egyszer megütközött egy nála ötször nagyobb lázadó erővel. Hogy nyerjen a csatában, a hadsereg tábornoka úgy döntött, hogy csapdát állít fel egy hamis visszavonulással, és aztán egy kis elit csapat elindít egy vad meglepetés támadást az ellenség bázisa felé, miközben a fő lázadó csapatokat az üldözésre csábították. Az elit csapat vezetésének kritikus és veszélyes feladatára Qin Shubao volt az egyik az összesen két önkéntes közül, aki jelentkezett. A terv működött: mikor Qin Shubao csapata elfoglalta a bázist, felgyújtotta azt véres és vad küzdelem után.
 • Wei Zheng, Taizong császár pártatlan, de nyers tanácsadója

  „Réz tükröt használok, hogy az öltözetem rendben legyen, a történelmet is egy tükörként használom, hogy lássam az irányt, és tükrözze a döntéseimet, valamint egy úriembert is tükörként használva kijavítom a saját hibáimat. Most, hogy Wei Zheng elment, elvesztettem az egyik tükrömet!”
 • Zhangsun, a gondoskodó, toleráns és bölcs császárné

  A halálos ágyán az utolsó szavait Taizong császárhoz intézte: „Néhányan a Zhangsun családból nem bizonyítottak eléggé, de kiváltságokat élveznek csupán a mi házasságunkból eredően. A család hírnevének megőrzése érdekében őszintén esedezem, hogy ne adj nekik hatalmi pozíciót. Mint a feleséged, nem járultam hozzá a nemzeti ügyekhez, így kérlek, ne pazarold a császári kincset a síromra. Temess el egy domb alá, csak téglát vagy faanyagokat használj a síromhoz, és kérlek, ne tegyél bele kincseket. Egy egyszerű és jellegtelen sír az utolsó kívánságom.”
 • A Tang dinasztia Taizong császára a legnagyrabecsültebb uralkodó Kínában

  23 éves uralkodása alatt Kína elérte politikai, gazdasági és kulturális csúcspontját, valamint békés és virágzó időszakát, mely úgy volt ismert a kínai történelemben, mint az Aranyló Uralkodás Időszaka. A császárra úgy emlékeznek, mint aki nagy empátiával volt a népe felé; egy erős és határozott vezető, aki mégis pozitívan válaszol a korlátozás nélküli és merész tanácsokra vagy intésekre a tanácsadóitól és segédeitől. Kezdetben konfuciánus moralista volt, támogatta a buddhizmus jelentős terjedését Kína egész területén.
 • Gao Zu császár a szelídség és tolerancia uralkodója

  Miután császárrá vált, Li Yuan szerény uralkodóként viselkedett az udvarban, a saját nevén szólítatta magát, és néha meghívta a magas rangú hivatalnokokat, hogy ugyanazon a kanapén üljenek, mint ő. Mikor azt tanácsolták neki, hogy maradjon a szigorú rend, azt mondta: „A múltban egy császár megosztotta ugyanazt a helyiséget a miniszterével, aki még az egyik lábát is kinyújtotta a császár hasán. Most ti vagytok az én nagyra becsült kollégáim és a legjobb barátaim. Mindig emlékszem a napokra, mikor vállvetve harcoltunk. Kérem, hogy ne csináljatok felhajtást a társadalmi protokollból.”