Li Longji, a császár, aki orvosságot főzött a fivérének

 
Li Longji, a császár, aki orvosságot főzött a fivérének

Li Longji (Kr. u. 685-762), Xuanzong császár Kínában a Tang-dinasztia idején, több mint negyven éven át uralkodott.


Uralkodásának korai szakaszában ismert volt tehetségéről, szorgalmáról és éles eszéről, a legerősebb és legvirágzóbb országgá tette Kínát. Számos meghatározó bürokráciai reformot hajtott végre, hogy biztosítsa az alkalmas és tehetséges értelmiségiek kinevezését kormányzati hivatalnokokká, rendbe tette a népesség regisztrációját, hogy növelje a nemzeti jövedelmet, és visszaszorította a nomád államok fenyegetéseit, úgy mint a tibetiek, törökök és khitanok. Érdekelte a zene, a költészet és a festészet, ezekhez tehetsége is volt, ez a Tang Császári Zeneakadémia megalapításához vezetett. Azonban a későbbi uralkodását beárnyékolta az önteltsége és az érzelmi befolyásoltsága kedvenc hitveseihez. Kr. u. 755-ben az uralkodásában drámai fordulatokat vett, és a következő évben katasztrófába torkollott, amikor is el kellett menekülnie a fővárosból, és szeretőjének kivégzésének elrendelésére kényszerült.


A politikai uralkodása és személyes szerelmi története mellett törődött a fivéreivel a királyi családban, amelyre szintén emlékeznek az emberek. Ez nagyon ritka eset a kínai királyi családtörténetekben, ahol a kegyetlenség és a véres cselekmények vannak túlsúlyban.


Miután Xuanzong trónra került, ugyanúgy törődött a fivéreivel, mint azelőtt. Szívesen fogadta fivéreit a palotában, és néhányan még a hálószobáját is használták. Megpróbált minél több időt tölteni a fivéreivel a politika munka után a bankett teremben, kakasviadalon, labdajátékkal és közös vadászattal.


Egyszer a lakomán az egyik fivére pár ital után kikezdett kedvenc hitvesével. Mikor a hitves panaszkodott Xuanzongnak, csendesen megkérte, hogy bocsásson meg neki. Mikor a fivére másnap kijózanodott, mélyen megbánta a viselkedését, és még jobban tisztelte Xuanzongot a császári nagylelkűsége és megbocsátása miatt.


Míg egy másik történet elbeszéli nekünk, hogy udvari megbeszélést hívott össze, amikor értesült fivére megbetegedéséről. Fivére házához rohant, és a konyhában saját maga készített gyógynövényekből orvosságot. Míg egy edényben a tűzön főzte az orvosságot, véletlenül megégette a szakállát. A tűz után kerültek elő a félős szolgái, akiknek azt mondta: „Nem bánnám, ha elveszíteném az egész szakállamat, ha az orvosság azonnal meggyógyítaná a fivéremet.”


Xuanzong őszintén gondoskodott a fivéreiről, és támogatták egymást az uralkodása alatt.