Yu Shinan, a Tang dinasztia szorgalmas és becsületes kalligráfusa

Yu Shinan, a Tang dinasztia szorgalmas és becsületes kalligráfusa (Jessica Chang)

Yu Shinanra (Kr. u. 558-638) úgy tekintettek, mint a négy legnagyobb kalligráfus egyikére a Tang korszak elején. A kalligrafikus stílusa egyenletes és elegáns volt.


A nemesi családba született Yu évtizedeken keresztül keményen tanult. Azt mondták róla, hogy néha napokra bezárkózott az emeleten lévő tanulószobába, hogy elsajátítsa és gyakorolja a kalligráfiát. A tanulószobában egy hatalmas urna volt, amely kopott íróecsetekkel volt tele, amiket elhasznált és kidobott. Éjjelenként, mielőtt elaludt a kalligráfia írást gyakorolta, úgy hogy az ujjaival rajzolt a lepedőre, és ettől a lepedők fokozatosan szétszakadtak.


Halkszavú úriemberként ismerték Yut, aki meglepően egyenes erős személyiséggel bírt, amikor az udvarba ment tanácsot adni nemzeti ügyekben, amely tanácsokat később nagyra értékelte Taizong császár a Tang dinasztiában.


Írás közben Yu mindig nagy figyelmet fordított az ülő, álló testhelyzetre, és a csukló mozdulatokra, sokkal inkább mint a papír vagy az ecset minőségére. Véleménye szerint a helyes test- és csuklótartás eredményezi a kitűnő minőségű kalligráfia írásához.


A história szerint Taizong császár egyszer megkérte Yut, hogy írjon le százöt történetet a példaértékű hölgyekről egy hatalmas térelválasztóra. A császár megmutatta, és felolvasta az írást Yunak, aki ezután elkezdett írni. Mivel fotografikus memóriával rendelkezett megtudta tervezni a kivitelezést, miközben folytatta az írást. A feladatot egy nap alatt befejezte. Ahhoz, hogy a megfelelő szögből lássa a felosztásokat, Yu gyakran megváltoztatta a testhelyzetét. Mikor elkészült, egyetlen hiba sem volt benne.


Taizong császárnak tetszett Yu kalligráfiája, és kinevezte saját kalligráfia tanárának. Egy nap Taizong másolta Yu kalligráfiája után a “戩” (Jian) kínai írásjelet, de csak félig fejezte be, miközben Yu bejött. Látva, hogy a fél írásjel még hiányzik, Yu leírta a hiányzó “戈,” részt, ezzel befejezve az írásjelet.


Taizong később megmutatta az írást a kancellárnak, és megkérte, hogy mondjon véleményt Yu kalligráfiájának másolatáról. A kancellár azt mondta, hogy csak a “戈” a “戩” oldalán van jó másolat. Miközben lenyűgözte a kancellár éleslátása is, a császár még jobban értékelte Yu kalligráfiáját.


Évekkel később, amikor már Yu elhunyt, a császár panaszkodott, hogy soha többé nem lesz képes mást találni, akivel tanulhatná a kalligráfiát.


Taizong császár szerint Yu öt kiemelkedő érdemmel rendelkezett: tiszta erkölcs, hűséges- és igazlelkűség, tájékozottság, jó irodalomár, kiváló író- és kalligráfus. Ez a felsorolás valóban egy jómodorú, együttérző, hűséges úriembert tükröz. Ezért sorolták a Tang Dinasztia huszonnégy nagyszerű megalapítója közé.