Közmondások és szólások

 • Lovak ezrei vágtatnak előre (萬馬奔騰)

  A 萬馬奔騰 (wàn mǎ bēn téng) kifejezést arra használták a Qing dinasztia írói, hogy leírják az erős és lendületes katonák menetelését vagy más csodálatos jeleneteket. Napjainkban ez egy kínai szólássá vált, és az angol „teljes gőzzel előre” kifejezés hasonló jelentésével bír.
 • Lóháton érkezett, azonnal győzedelmeskedett (馬到成功)

  A 馬到成功 (mǎ dào chéng gōng) kínai szólás – amelynek szó szerinti jelentése: azonnali győzelem a lóháton való érkezéskor – megtalálható a Yuan dinasztia (Kr. u. 1279-1368) néhány irodalmi munkájában. Eredete azonban egy Qin dinasztia (Kr. e. 221-206) idei történetre vezethető vissza.
 • Három látogatás a nádfedelű háznál (三顧茅廬)

  A történet, ahogy a „Három királyság románca” című alkotásban megírták, egy kínai szólást eredményezett: 三顧茅廬 (sān gù máo lú), melynek szó szerinti jelentése: „három látogatást tenni a nádtetős háznál“, és annak a leírására használják, ha valaki komoly erőfeszítést tesz ismételt látogatásokkal, hogy igénybe vegye egy személy szolgáltatásait.
 • Csodálkozott, mert keveset látott (少見多怪)

  „Említetted, hogy Buddhának 32 különleges megjelenése van és 80 részletes jellemzője, amelyek nagyon különböznek a hétköznapi emberi lényektől. Hogy lehet ez?” Mou válaszolt: „Minél kevesebbet lát valaki, annál jobban csodálkozik; valaki látott egy tevét, és úgy hitte, hogy az egy ló két daganattal.”
 • A gyakorlat nagy szakértelmet szül (熟能生巧)

  A 熟能生巧 (shú néng shēng qiǎo) kínai szólás szó szerinti jelentése, hogy „a gyakorlat nagy szakértelmet szül“. Arra használják, hogy leírják: az ügyesség a többszöri gyakorlásból jön. A szólás hasonlít az angol „gyakorlat teszi a mestert” kifejezésre.
 • Egy barackliget odaát (世外桃源)

  A barlang végében talált egy nagy, nyílt területet. Továbbment, amíg szépen rendezett házsorokra nem akadt, mindenütt növények nőttek a termékeny földben. A terület közepén több út ágazott el mindegyik irányba. Sok ember dolgozott serényen és harmonikusan a földeken.
 • Kínai szólás: Három parancs és öt indoklás (三令五申)

  A三令五申 (sān lìng wǔ shēn) kínai szólás szó szerint azt jelenti, hogy három parancsot és öt indoklást adni. Gyakran fordítják úgy, hogy „ismételt parancs”, amelyet arra használnak, hogy leírják a szüntelenül ismétlődő parancsokat vagy azt is jelenti, hogy ugyanazt a parancsot adni újra és újra.
 • Őrködni a fánál egy nyúlra várva (守株待兔)

  A守株待兔 (shǒu zhū dài tù) kínai közmondás szó szerint azt jelenti: „őrködni a fánál egy nyúlra várva”. Arra használják, hogy egy olyan valakit írjanak le, aki ahelyett, hogy bármilyen munkát végezne, ostobán vár a legvalószínűtlenebbül bekövetkező dologra, vagy visszaül és reménykedik, hogy profitálhat mások erőfeszítéseiből.
 • Tigrisen lovagolni, amiről nehéz leszállni (騎虎難下)

  Azonban az egyik befolyásos tábornok, Tao vonakodott, hogy a szövetségben maradjon-e. A lázadó sereg nagyon erős volt, a szövetség azonban – főleg a belharcok miatt – instabil volt, és majdnem szét is esett több alkalommal. Wen Jiao meglátogatta Tao tábornokot, és azt mondta neki: „A jelenlegi helyzet fényében nincs más kiút. Ez olyan, mint a tigris hátán való lovaglás, melyről nem tudsz leszállni. Az egyetlen módja, hogy leszállj róla, ha megölöd.”
 • A túláradó öröm bánatot szül (樂極生悲)

  „Ha fenségeddel iszom a miniszterek társaságában, és az őrök néznek, nagyon félek, hogy részeggé válok egy liter bortól. Ha a falumbeliekkel iszom a szüreti ünnepen, boldognak érzem magam, és képes lennék nyolc liter bort is meginni, mielőtt lerészegedem.”
 • Életre kelteni a halottat (起死回生)

  A hír, hogy Bian Que felélesztette a herceget, és vissza tudta hozni a haldoklót az életbe, nagyon gyorsan elterjedt. Amikor meghallotta ezt, Bian Que ezt mondta: „Nem vagyok képes a haldoklót visszahozni az életbe. Csak azért tudtam megmenteni a herceg életét, mert nem volt igazán halott.”
 • A törött tükör újra eggyévált (破鏡重圓)

  Átvitt értelemben a férj és feleség újraegyesülését jelenti, miután azok kényszerből szétváltak. A szólás általában egy pár újraegyesülését vagy megbékélését is jelenti, miután azok elveszítették a kapcsolatot egymással vagy szakítottak.
 • A szamár kimerítette a trükkjeit (黔驴技穷)

  A „szamár kimerítette a trükkjeit” szólás ebből a meséből ered. Ma az emberek ezt a szólást arra használják, hogy egy olyan valakit írjanak le, aki az esze végén jár vagy egy olyan helyzetet, amelyben valaki kimerítette a képességeit.
 • Nem teheti azt, amit szeretne (力不從心)

  Ban Chao nagyban hozzájárult a fő nemzeti ellenség megsemmisítéséhez, és elhozta a békét több mint 50 szomszédos országnak. Újranyitotta és biztonságossá tette a kereskedelmi utakat nyugat felé. Ahogy múlt az idő, Kr. u. 88-ban a Keleti Han dinasztia negyedik uralkodója került a trónra, és Ban Chao folytatta munkáját, mint a nyugati régió kormányzója. A császár és a miniszterek úgy vélték, hogy pótolhatatlan.
 • Légy ott csak azért, hogy meglegyen a létszám (濫竽充數) (illusztrációval)

  A 濫竽充數 (làn yú chōng shù) kínai szólást, mely szó szerint: „a yu-n [egy ősi kínai hangszer] való játszást tettetni annak érdekében, hogy meg legyen a zenekar létszáma”, gyakran úgy fordítják, hogy „légy ott csak azért, hogy meglegyen a létszám.”