Közmondások és szólások

 • Egy öreg tehén bolondul a borjáért(老牛舐犢)

  Az „Egy öreg tehén bolondul a borjáért” szólással a szülőknek a gyermekük iránti szeretetét fejezik ki. A szólás Yang Biao történetén alapszik a „Késői Han könyv”-ből, amely egy hivatalos kínai történelmi szöveg, amely a Han dinasztia történelmét tartalmazza Kr.u. 6-189-ig.
 • Egy veszteség által elkerülhetjük a szerencsétlenségeket (捨財消災)

  A kínai emberek a történelemben hittek abban, hogy erényt nyerhetünk a mások felé mutatott kedvességből, a szenvedésből, tartós kudarcból és veszteségekből. A karma a rossz cselekedetek és helytelen dolgok elkövetésével halmozódik fel, vagy más emberek zaklatásával vagy mások előnyeinek megszerzésével. A két összetevő át tud alakulni, és a veszteség és nyereség mindig kéz a kézben járnak.
 • Népmese: A gonoszságot jósággal viszonozni

  Az ősi Kínában volt egy elbizakodott lovag, aki magas rangú hivatalnoknak tekintette magát. Öntelt volt és gyakran terrorizálta a szomszédjait. Az egyik szomszédja egy ősz szakállú öregember volt, aki három fiával élt együtt. Egyik nap az öregember azt mondta a fiainak: „Mindig vigyáztam a családra. Egész életemen át gyakran terrorizáltak, és mindegyikőtök szenvedett ezektől az inzultusoktól. Öregszem, és itt az ideje, hogy egyikőtök mostantól gondoskodjon a családról. Ma mindegyikőtöknek adok tíz tael ezüstöt (ősi kínai pénzegység). Menjetek, és vigyetek véghez egy erényes tettet. Aki a legjobb munkát végzi, az lesz felelős a családért.”
 • Az öregember a határon elvesztette a lovát (塞翁失马)

  A kínai szólás, „Az öregember a határon elvesztette a lovát” azt jelenti, hogy a rossz szerencse néha jóra fordul. és a jószerencse néha rosszá változik. A történet az „Emberiség leckéi” című könyvből származik, amelyet Anshi Liu írt a Nyugati Han dinasztiából (i.e. 206-i.sz. 23).
 • Magas hegy és folyóvíz (高山流水 知音难觅)

  Barátja haláláról hallva, Boya nagyon elszomorodott. Követte az öreget a favágó sírjához, és eljátszott egy zeneművet drága, halott barátja emlékére. Azt mondják, összetörte a hangszerét a sírkövön, miután befejezte a zenélést, és eldöntötte, hogy soha többé nem játszik. Ez a történet eredetileg „A Lie Zi munkái” című könyvben található meg a Tavaszi és Őszi Időszakból. Később a „Magas hegyek és folyóvíz” kifejezést arra használták, hogy a megértő és méltányoló barátokra utaljanak vagy az igaz barátokra, akik megértik egymást.
 • A kínai szólásokról néhány szóban

  A kínai szólás (Cheng Yu 成语) az egyik forma a felbecsülhetetlen értékű, mélyen gyökeredző hagyományos kultúrából, mely a kínai nyelvet erősebbé, működőképesebbé, ezáltal még lenyűgözőbbé tette. Ez a nyelv lényege, a civilizáció öröksége, az emberek bölcsessége és a kínai történelem mikrokozmosza.
 • Kínai közmondás: Öröm tanulni a saját hiányosságainkból

  „Öröm tanulni a saját hiányosságainkból” (聞過則喜, kiejtve: wén guò zé xǐ) egy kínai közmondás, amely Meng Zi-től ered (孟子), aki Mencius néven is ismert, és a konfuciánus tan legismertebb utódja.
 • Kínai közmondás: Szép szavakkal leplezni a hibákat

  „Szép szavakkal leplezni a hibákat” (文過飾非, kiejtve: wén guò shì fēi) egy kínai közmondás, amely arra utal, hogy ékesszóló szavakkal elkendőzik, eltitkolják a hibákat vagy leplezik a rosszcselekedetet. A mondást két forrásból eredeztetik. Az első rész, 文過 (wén guò), Konfucius “Válogatott írásaiból” való, melyben Konfucius egyik tanítványa Zi Xia kijelentette: „Egy alacsony erkölccsel rendelkező személy biztosan elkendőzi a hibáit.”
 • Kínai közmondás: A jóindulatnak nincs ellensége

  "A jóindulatnak nincs ellensége” (仁者無敵, kiejtve: rén zhě wú dí) egy kínai közmondás, melyet Meng Zitől (孟子) származtatnak /aki Mencius néven is ismert/, aki a legismertebb utódja a konfuciánus tannak. Meng Zi azt tanácsolta az uralkodóknak, hogy kormányozzanak jószívűen, takarékoskodjanak a büntetés és a pénzbírság kiszabásával, és az adókat és a járulékokat vegyék könnyedén.
 • Egy jó tanácsot követni olyan természetes, mint ahogy egy folyó követi a medrét

  „Egy jó tanácsot követni olyan természetes, mint ahogy a folyó követi a medrét” (cóng shàn rú liú) egy kínai közmondás, amely azt mondja, hogy aki készségesen elfogadja a jó tanácsot habozás vagy ellenállás nélkül, olyan, mint a folyó víz, mely természetesen követi a medrét.
 • Ahol a víz folyik, egy csatorna keletkezik

  „Ahol a víz folyik, ott egy csatorna keletkezik” (shuǐ dào qú chéng) egy kínai közmondás, amely azt jelenti, hogy a siker természetesen jön, amikor a szükséges feltételek teljesülnek, nincs szükség erős törekvésre. Az alapja egy levél, melyet egy Su Dongpo nevű férfi írt a barátjának, Qi Taixunak. Ebben Su elmondja, hogyan lett úrrá aggodalmán abban az időszakban, mikor nem volt jövedelme, viszont a nagy családját támogatnia kellett.