Ősi művelési történetek

 • Régi művelési történet: A beszéd művelése

  Jiaye (ejtsd: Csia-je) Tathagáta ideje alatt volt egy fiatal szerzetes, aki jól tudott énekelni. Ezen képessége miatt lenézett a többi szerzetesre, akikkel együtt énekelt dicsdalokat buddha tiszteletére. Úgy hitte, hogy tiszta, gazdag és mély hangjával különb minden szerzetesnél. Arcátlanul viselkedett és állandóan azt mutatta, milyen különleges is ő. Egy rekedt hangú idős szerzetes nem tudta olyan szépen énekelni a dicsdalokat. A fiatal szervezetes állandóan kinevette és azt mondta neki, milyen rossz a hangja. Persze nem tudta, hogy az idős szerzetes már elérte az arhat-szintet.
 • Történetek a régi Kínából: Semmit nem nyert, semmit nem veszített

  Li Shisheng a császári akadémia tagja volt (az akadémia feladata a titkos kormányokmányok igazgatása volt) a Szong dinasztiában, az ősi Kínában. Egy nap mint teljhatalmú képviselő Gaoli-ba (a mostani Korea) küldték. Egy Yu Ying nevű tiszt kísérte útján asszisztenseként. Miután missziójukat sikeresen teljesítették, Li Yu tisztre bízta az ajándékokat, amiket utuk alatt kaptak. Mikor hazafelé tartottak, Yu Ying észrevette, hogy a csónakjuk léket kapott és elkezdte félteni a vagyonát, hogy az nedves lesz. A selyem ruhákat és any
 • Történetek az ősi Kínából: Konfúciusz hárfázni tanul The Epoch Times

  Konfúciusz, a leghíresebb kínai gondolkodó és tanító i.e. 5. századból, Si Xiangzi zenésztől vett egy hárfaórákat. Egy nap Shi Xiangzi egy új zenedarabot tanítot neki, anélkül, hogy elárulta volna neki a zeneszerző nevét. Konfúciusz elkedzett gyakorolni. Néhány nap eltelte után ezt mondta Shi Xiangzi: “Megtanultad a zenei kifejezőmódszert, új darabba kezdhetünk.“ Konfúciusz azonban így válaszolt: „De még nem értettem meg az értelmét.“
 • Bölcsességek: Egy tiszta szív emeli a hölgy szépségét

  A "Tanok hölgyeknek" című írásban ezt írta Cao Yong: "Mint ahogy a fej és az arc, a szív is ápolást igényel. Ha nem mosod meg mindennap az arcod, egyre piszkosabb lesz. Ha egy napig nem vagy barátságos, gonoszság férkőzik szívedbe. Ha nem ápolod az arcod, még a bolondok is azt fogják mondani, hogy hanyag vagy. Elfogadható, ha egy bolond nevez hanyagnak, de nincs helyed ebben a világban, ha egy erkölcsös ember tart rossznak. Ezért gondolkodj el, ha a tükörbe nézel, hogy tiszta-e a szíved. Ha parfümöt használsz, gondolkodj el azon, hogy nyugodt és békés-e a szíved. Ha sminkeled magad, gondolkodj el azon, hogy tiszta-e az elméd. ..."
 • Történetek a régi Kínából: Zhang Guolao hátrafelé lovagolt a szamáron

  Zhang Guolao, akit Zhang Guo-nak is neveztek, egyike a „nyolc Istenségnek” a Taoista iskolában. „Tang Shu” (A Tang dinasztia könyve) szerint Zhang Guolao valóban létezett; Zhong Tiao Shan-ban élt, Shanxi tartományban. Ő maga azt állította, hogy birtokában van az útnak, mely szerint az ember elérheti a halhatatlanságot. Tang Gaosong császár újra és újra meghívta magához, azonban mindig udvariasan visszautasította őt. Wu Zetian császárnő is megpróbálta rávenni, hogy meglátogassa.
 • Kínai mondás: Ha egyetlen teli kosár föld is hiányzik, az egész építmény kudarcba fullad

  Létezik egy régi kínai mondás, miszerint, ha egyetlen teli kosár föld is hiányzik, akkor az építmény kudarcba fullad. Szó szerint: a fáradozások egy 3 Ren magas hegyhez. A Ren egy mértékegység a régi Kínából. Ez körülbelül hét lábat jelent = 2,33 m. A kosár pedig egy bambusz tartóedény, melyet a régi kínaiak a föld szállításához használtak a rövidebb távokon.
 • Történetek a régi Kínából: A nagy ember Liu Yi

  Liu Yi, aki szintén ismert Liu Zixiang néven a keleti Han Dinasztia idejében élt Yingyinben. Egy olyan ember volt, akinek a szíve az igazságért és az összefogásért dobogott. A családja generációkon át jómódú volt és így gyakran segített rászoruló embereken, anélkül, hogy ellenszolgáltatásra vágyott volna. Egy alkalommal Liu úr Runan-ban utazgatott, amikor találkozott Zhang Jili-vel, aki egy távoli helyen tartott halotti torra igyekezett éppen. Amikor váratlanul fagyos viszonyok közé került, a kocsija összeroskadt és így elakadt. Amikor ezt Liu úr meglátta, azonnal leszállt a kocsijáról és odaadta a kocsit Zhang úrnak. Lóra pattant és még a nevét sem mondta meg.
 • Történetek a régi Kínából: Egy történet a búzáról

  „Egyszer sok idővel ez előtt öt búzakalász volt egy búzaszáron. Egy Istenség, aki közelebbről foglalkozott az emberi élet megfigyelésével egy koldus alakját öltötte magára, és leereszkedett az embervilágba. Elment egy családi ház ajtajáig, és a háziúrtól enni valót kért. Pont ekkor akart a ház asszonya fánkot készíteni. Amikor a nő meglátta a koldust, ahogy az élelmet kér, azonnal eldugta a fánkokat a gyereke hátsója alá, aki éppen a konyhában játszott, majd elkergette a koldust." ...
 • A kínai gyógynövény és a Fálun Dáfá története

  A kínai gyógynövények eredete Shen Nong-hoz fűződik, akit a kínai történelemben „Medicin Buddha”-ként ismertek. A régi időkben nem tudták az emberek Kínában, hogy hogyan kezeljék a betegségeiket, amikor megbetegedtek. Shen Nong magához ragadott egy isteni pálcát, hogy több száz fűhalmot különféle gyógynövényekké változtasson. Megtanította az embereknek, hogy hogyan tudják ezeket használni, és besorolta őket ízük és jellemvonásaik alapján.
 • Történetek az orvostanról: Gyógyítható a rák?

  Az orvostudománnyal nem lehet látni az igazi okokat, amíg az emberek nézetei és felfogása meg nem változnak. Ha ezekre a dolgokra vallásos spirituális módon néz az ember, melynél az ok és okozat a jó vagy rossz cselekedetből keletkezik, akkor látni csak a rák gyökerét.
 • Történetek a régi Kínából: A nyolc erény

  A nyolc erény tartalmazza azokat a kritériumokat, melyeket Konfucius hátrahagyott az emberiség számára, hogy azok követhessék ezeket. A nyolc erény a következő: a szülők tisztelete, a testvérek tisztelete, hűség, az ígéretek megtartása, udvariasság, igazságosság, megvesztegethetetlenség és szégyenérzet. Abban az esetben, ha egy embernek e nyolc erény terén hiányosságai voltak, vagy szem elől tévesztette őket, akkor ezt az embert nem tekintették emberi lénynek, mert elfelejtette azokat az értékeket, amik megadják egy embernek a méltóságát.
 • Történetek a régi Kínából: Lao-ce indulása

  Lao-ce nem törődött a kitüntetésekkel és tiszteletadásokkal, hanem művelését helyezte előtérbe. Miután oly sokáig időzött a Zhou dinasztiában és látta bukását, idejét találta eltávozni. Miután a Hanguguan szoroshoz ért, egy keleti hivatalnok ezt kérdezte tőle: „Elhagysz minket, nem hagysz hátra valamit nekünk?” Lao-ce két cikkelyt írt összesen 5000 szóval, melyben az emberi morálról írt. Utána sietve eltávozott és senki nem tudta, hol van.
 • Történetek a régi Kínából: A javaslatokat és a kritikát hálával fogadni

  Wei királya egy alkalommal egy helytelen tervet dolgozott ki, azonban mindegyik minisztere helyeselt neki. Zisi, Konfucius egy tanítványa felismerte ezt, és azt mondta: „Látom, hogy Wei államában a király nem olyan, mint egy király és a miniszterek sem olyanok, mint a miniszterek.” Gongqiu Yizi azt kérdezte: „Mi visz téged arra, hogy ilyet mondjál?”
 • Történetek régi időkből: Emlékezz mások érdemeire és felejtsd el a gyengeségeiket

  Kínában létezik egy legenda egy emberről, akit Ning Qi-nek neveznek. A Wei birodalom egy lakosa volt a tavaszi és őszi időszak kezdetén (Kr.e.: 722- Kr.e.:481). Wei egész földjén nem volt egyetlen egy olyan ember sem, akinél érdemeivel megkereshette volna a megélhetésére valót. Így elhatározta, hogy Huan Grófjához fog fordulni, a szomszédos birodalom, Qi urához. Ahhoz, hogy Qi földjére jusson szegénységének megfelelően egy egyszerű kereskedőnek kellett öltöznie, és egy ökrösszekeret kellett vezetnie. Ezen a módon elérte Qi fővárosát, és megpihent Guo külvárosában.
 • Történetek a régi Kínából: Yan Shu becsületessége

  A régi korok Kínájában a fő szempont a személyzet megválasztásánál minden egyes kormányzási szinten és a nagy és kis üzleti területeken is az ember magas szintű morálja volt. Hogyha valaki nagy tehetséggel és sok ismerettel rendelkezett, de a szíve nem volt becsületes, nem alkalmazták. Mivel Yan Shu igazán becsületes volt, a későbbiekben egy magas rangú hivatalnok lett belőle a császár kormányzása alatt.