5.000 év civilizáció alapjaként terjedt el a Dáfá az emberi világban (1. rész)

(Minghui.org)

Kína ragyogó isteni ihletésű kultúrája
A ragyogó kínai kultúrát az istenek ihlették. Az ember és a természet közti harmónia gondolata a kínai hagyományos kultúra lényege, ami mély hatást gyakorol az emberiség különböző szempontjaira, beleértve az etikát, értékeket és az esztétikai érzéket is. „Az ember és a természet közötti harmónia” jelentéstartalma mélyreható, és magában foglalja Pan Gu legendáját ( http://hu.clearharmony.net/articles/201107/4016.html ), aki megteremtette a világegyetemet, Nuwa legendáját ( http://hu.clearharmony.net/articles/201108/4061.html ), aki agyagból teremtette meg az embert, és Sanhuang legendáját, aki a világ fölött uralkodik. Az együttélés az emberek és az istenek között, a mennyország tisztelete és az istenek imádása olyan fogalmak, melyek őseink kultúrájában gyökereznek.

Az ötezer éves isteni ihletésű kultúra és az ötezer éves kínai dicsőséges civilizáció a Sárga Császár ( http://hu.clearharmony.net/articles/201109/4089.html) születésével kezdődött. Feljegyezték, hogy a Sárga Császár sikeresen megszerezte a Nagy Utat egy látványos jelenetben, ahol egy ember egy istenként nyilvánult meg a népe előtt. Az istenek embert teremtettek, és az ember is megszerezheti a Nagy Utat, és istenné válhat a művelés útján.

A művelés kultúrája egy hosszú történet. A Tavaszi és Őszi időszak alatt (kb. i.e. 520) Lao Ce hátrahagyta „A Tao a klasszikus erény” című művét, mely ötezer kijelentést foglalt magában, bemutatta a Nagy Út megszerzésének titkait, és segített megérteni az élet, az emberi test és a világegyetem összefüggéseit, beleértve az emberi lény fogalmát, mely a mennyekből jött és oda is tér vissza.

Kicsit később – körülbelül ugyanebben az időszakaszban – Konfucius a jóindulat, a becsületesség, az etikett, a hűség, a bölcsesség és a bátorság alapelveit tanította, melyek a társadalomban az emberi lények közötti etikai kapcsolatokon nyugszanak. Később Kínában bemutatták a Buddhizmust, és a Buddhizmusban való művelés gyakorlattá vált. Azóta a Buddhizmus gyökeret vert Kínában.

A Tang dinasztia képviseli a kínai civilizáció csúcsát. A Tang dinasztia idején virágzott a Konfucianizmus, és a Buddhizmus és a Taoizmus is az aranykorát élte. Mind a három irányzat az emberi gondolkodást és a viselkedést szabályozta, amely behatol a társadalom minden területére és arra vezeti az embereket, hogy egy magas etikai színvonalat tudjanak fenntartani. A Tang dinasztiát figyelemre méltónak tekintették és híres volt világszerte akkoriban. Taizong Tang császár nem csak a Konfucianizmust tisztelte, hanem támogatta a Taoizmust és a Buddhizmust is. Az emberek imádták az isteneket és a mennyországot, és értékelték az erényt. Ezeknek az igaz hiteknek a hatására az emberek megtartották a jó és tiszta természetüket.
A Konfucianizmus, a Taoizmus és a Buddhizmus nemcsak a három fő igaz rendszer, hanem a hagyományos kínai kultúra középpontja is. Bár minden dinasztia végül véget ért, ezen erős és létfontosságú kultúra lényege generációkon át öröklődött tovább.

A művelés Kína ragyogó isteni kultúrájának a lényege
A Tao és a Buddha Iskolák vezetik az emberi lényeket, hogy istenséggé műveljék magukat. Bodhidharma kilenc évig ült egy fallal szemben. Maradt egy kép róla, amelyen egy sziklával néz szembe. Jiong szerzetesnek a Déli Song dinasztiából varázslatos hatalma volt. Sok jól ismert történet maradt fenn róla, melyben erejével megjutalmazza az erényt és megbünteti az erénytelenséget.

A művelés nem egy eszköz, amit a frusztrált emberek használtak, hogy mentséget keressenek vagy elmeneküljenek. Még a császárok is különböző dinasztiákban, akik élvezték az evilági gazdagságot, vágytak a Nagy Útra, hogy gyakorolhassák a művelést. A Sárga Császár megszerezte a Nagy Utat, és 120 évesen egy sárkányon lovagolt az égbe. Taizong császár a Tang dinasztiában elküldte Xuanzang szerzetest Indiába, hogy hozza vissza a buddhista szentírásokat, és azután úgy üdvözölték őt, mint aki elterjesztette a Buddhizmust Kínában. A Qing dinasztia alatt Shunzhi császár úgy döntött, hogy buddhista szerzetes lesz. Más császárok szintén tisztelték a Buddhákat és imádták a mennyországot.

A Fálun Dáfá az igazi művelés
A kínaiaknak évezredek óta fennáll a művelési kultúrájuk, mely mindenféle természetfeletti jelenségekben, elméletekben és technikákban nyilvánult meg. Hogy mi a művelési gyakorlat lényege valójában, hogy mi a célja, hogyan kell emelkedni, és hogy mik bújnak meg a természetfeletti képességek mögött, ezek mindig is rejtélyek maradtak a legtöbb ember számára.

Li Hongzhi Mester abban az időben mutatta be a Fálun Dáfát, amikor a világ legnagyobb része elfelejtette, mi is az a művelés. Beszélt az Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia univerzális alapelvekről, és feltárta a titkokat, amit a művelők évezredek óta el kívántak érni, de nem voltak képesek megszerezni.

A Fálun Dáfá a Buddha Iskolának egy magas szintű művelési gyakorlata, amelyet először Li Hongzhi Mester hozott nyilvánosságra 1992 májusában. Az univerzum legmagasabb jellemzőivel – Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia – vezetett, és az univerzum fejlődésének alapelveivel gyakorlók tízmilliói bizonyították, hogy a Fálun Dáfá egy nagyszerű művelési módszer. Miközben a valódi művelők magas szintekre emelkednek segítségével, a Fálun Dáfá egy mérhetetlenül pozitív szerepet játszik a társadalom stabilizálásában, az emberek testi egészségének javításában, és az erkölcsi norma emelkedésében is.

A Fálun Dáfá művelési gyakorlat az elmére összpontosít, kihangsúlyozva az elme és az erkölcsi jellem, vagyis a xinxing művelését, követve az Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia alapelveket. Ha emelkedik a xinxing, akkor a gong (művelési energia) is vele nő, és a fizikai test is jelentősen megváltozik.

A Fálun Dáfá a test művelését is magában foglalja, amely öt egyedi gyakorlat végzését jelenti. Egy átfogó elme-test művelési rendszer, melynél egyaránt szükséges az önművelés és a fizikai gyakorlatok is, az önművelés azonban elsőbbséget élvez a gyakorlatokkal szemben.

Li Mester azt mondja „A Fálun Dáfá, a nagy beteljesülés útja” című műben:
„Egy személy gongja nem fog nőni, csupán attól, ha a gyakorlatokat végzi, és nem műveli a jellemét. Miközben az a személy, aki csak a jellemét fejleszti, és nem csinálja a Lelki Tökéletesség Nagy Útjának a gyakorlatait, úgy fogja találni, hogy gongja erejének a növekedése akadályozva lesz, és a veleszületett test (ben-ti) változatlan marad.”

A Fálun Dáfá magában foglalja a Fálun vagy a „Törvény Kerék” művelését. A Fálun egy intelligens, forgó lény, amely nagy energiájú anyagokból áll össze. A Fálun – amit Li Mester beültetett egy gyakorló alhasába egy másik dimenzióban – folyamatosan forog az óra járásával megegyező irányban. (Az igaz művelők Fálunt szerezhetnek Li Mester könyvének elolvasásával, a kilenc lecke videón való megnézésével, a kilenc lecke meghallgatásával vagy a Fálun Dáfá tanításokat más tanítványokkal együtt tanulva.) A Fálun segít a gyakorlóknak, hogy automatikusan gyakoroljanak. Vagyis a Fálun egyfolytában nemesíti a gyakorlókat, még akkor is, ha nem végzik a gyakorlatokat. Az összes gyakorlat nyilvános, csak a Fálun Dáfának sikerült elérnie azt az állapotot, melyben a Fá nemesíti az embert.

Li Mester ezt mondja:
„A forgó Törvény Keréknek ugyanaz a természete, mint a világegyetemnek, és annak miniatúrája. A Buddhista Törvény Kerék, a Taoista yin-yang, és minden a tíz-irányú világban visszatükröződik a Törvény Kerékben. A Törvény Kerék üdvösséget biztosít a művelőnek, mikor befelé forog (óramutató járásával egy irányban), mivel nagy mennyiségű energiát nyel el az univerzumból, és gonggá alakítja át. A Törvény Kerék üdvösséget biztosít másoknak is, mikor kifelé forog (az óramutató járásával ellentétes irányba), mert energia szabadul fel, amely meg tud menteni minden lényt, és helyreigazít minden kóros állapotot; ez az embereknek a művelő közelében a javára válik.” (A Fálun Dáfá, a nagy beteljesülés útja)

„A Fálun Dáfá lehetővé teszi, hogy elsajátítsa az univerzum legfőbb természetét – a Zhen, Shan, Ren-t. Ez alapvetően különbözik minden másik gyakorlattól ...” (A Fálun Dáfá, a nagy beteljesülés útja)

„A Fálun Dáfá egy tisztességes törvény. Egy jó gondolat legyőz száz gonoszt, feltéve, ha a művelő művelésében fenntartja a jellemét, felhagy a ragaszkodásaival, és lemond a helytelen célokról, ahogy a Dáfá azt előírja. Minden gonosz lény félni fog, és bármi, ami nincs kapcsolatban az emelkedéseddel, nem fog merni hozzád nyúlni vagy zavarni téged. ” (A Fálun Dáfá, a nagy beteljesülés útja)

A Kínai Kommunista Párt tizenhárom éve üldözi a Fálun Dáfát. Ezalatt az időszak alatt a gyakorlat széleskörűen elterjedt a világban. Megnyitja az emberiség egész történetének eredetét és lényegét. Mindent megtestesít, és magában foglalja a mélyreható alapelveket, melyeket a gyakorlók gyakorolnak.

(Folytatása következik)