Történelmi személyiségek

 • Konfuciusz – a legnagyobb bölcs és tanító a kínai történelemben

  Konfuciusz nagyban hozzájárult az oktatáshoz. Ő volt az első pedagógus, aki a köznépet tanította. Több mint háromezer tanítványa volt, függetlenül attól, hogy gazdagok vagy szegények voltak. Azokat, akik igazán tanulni akartak, mind elfogadta Konfucius mint tanítványt, és egyenlő esélyeik voltak az oktatásban.
 • Lao-ce: A Szent és a Tao alapítója

  Annak érdekében, hogy az emberek visszatérjenek igaz természetükhöz, Lao-ce a kaotikus időszak alatt terjesztette a Tao-t. Mindössze ötezer szóban Lao-ce elmondta az embereknek ennek a Tao-nak a jelentését, a Tao és az univerzum kialakulása közti kapcsolatot, és mindennek az eredetét. Azt is említette, hogy hogyan kell emberi lényként viselkedni, és hogyan kell végül visszatérni az eredeti, igaz valóhoz. Munkája más kérdésekről pontosan előkészítette az utat a végső céljához.
 • Zhou hercege, a gyermeki jámborság és irgalmasság mintája

  Zhou herceg komoly támogatásával Wu király legyőzte a Shang-dinasztiát és hírhedt uralkodójukat, aki végül öngyilkos lett. Hogy vigasztalja a Shang-dinasztia támogatóit és nemeseit, Wu király elfogadta a Zhou hercege által javasolt nagylelkű és jóindulatú politikát, nevezetesen az "inkább megtartani az egyéneket a pozíciójukban, mint megölni őket".
 • Wu király, a Zhou dinasztia első császára, tisztelte a mennyországot

  „Aki szorgalmasan igazgatja a nemzetet, tiszteletben tartja a mennyet és megszabadul a lustaságtól és a kényelem iránti vágytól, boldogulni fog. Aki elhanyagolja a kötelességeit, és a kényelmet kívánja, annak ügyei hanyatlani fognak. Az ügyek, melyekben az igazság érzése több mint a személyes vágyé, sikeres lesz; az ügyek, melyekben a személyes vágy több mint az igazságosság, gátolva lesznek. Ez az az út, melyet könnyű megőrizni, egyszerű kezelni, eredményes a használata a jövő generációi számára, hogy kövessék mindörökre.“
 • Jiang Ziya: A tanácsadó, aki segített megalapítani a Zhou-dinasztiát

  40 éves művelés után lejött a hegyről. Menedéket kellett keresnie egy barátja házában és mindenféle munkát elvégeznie a megélhetéshez. Bambusz kosarakat készített, búzát lisztté őrölt és eladta a piacon, eladott szarvasmarhát, jövendőmondó volt, és így tovább. De nem tudott nagyon hosszan megtartani egy munkát és minden alkalommal, amikor egy új munkát kezdett el, hamarosan abbahagyta. Így a felesége gyakran kigúnyolta.
 • Wen király a Zhou királyságban az erény által uralkodik

  Zhou királyság uralkodója Wen király (i.e. 1152-1056) a Shang dinasztiából ismert volt erényes és jóságos uralkodásáról. Arra tanította az embereket, hogy legyenek becsületesek, tiszteletteljesek az Istenhez és erkölcsösek. Gyakran mondta: „A király jóakarattal uralkodik az embereken; a hivatalnokok gondosságukkal sikerre viszik az embereket; a gyerekek jámborsággal tiszteletben tartják a szülőket, a szülők szeretettel nevelik fel a gyermekeiket; és az emberek jóhiszeműen társulnak egymással.”
 • Yi Yin: A Shang dinasztia nagyszerű miniszterelnöke

  Yi Yin volt a Shang dinasztia első miniszterelnöke, ötven évig szolgált. Ismert volt a kedvességéről, jó döntéseiről és a nagyszerű főzési kézségéről. Egy nagy áradás volt, mikor Yi Yin megszületett. Megmenekült és örökbe fogadta a Xin királyságnak a királyi szakácsa. Amíg tanulta az apjától a főzést, Yi Yin sok más dolgot is elsajátított. Nagyon keményen dolgozott, és nagyon tehetséges fiatalemberré vált. Nemsokára a Xin királyság hercegnőjének a nevelője lett.
 • A Nagyszerű Yu szabályozta az áradást (Kr.e. 2205)

  Shun császár után Yu lett a következő császár (Kr.e. 2205). Yu az egyik leszármazottja volt a Sárga császárnak. Mivel ismert volt a kedvessége és a tehetsége, Yu-nak azt javasolta sok miniszter – mint a legalkalmasabb személynek – hogy találja meg a módját az áradások szabályozásának. Akkor őt nevezte ki Shun császár arra, hogy felügyelje az árvizet.
 • Shun császár ihlette példa

  Sok évszázaddal Konfuciusz tanításai előtt Kr. e. V. században Shun császára úgy volt ismert, mint a megalapítója a kínai szociális szabályoknak a családban és a társadalom különböző tagjai között. Azt mondta, hogy szeretetnek kell lennie apa és fia között, igazságosságnak az uralkodó és miniszterei között, kötelességnek a férj és a feleség között, tiszteletnek az idősebbek felé és bizalomnak a barátokhoz.
 • Yao Császár

  Yao Császár elmagyarázta a hivatalnokainak: Nem tudom felelősségre vonni a természeti csapásokat, amikor az embereknek nehézségeik és megpróbáltatásaik vannak az életben. Az embernek befelé kell tekintenie. Nem tudom hibáztatni az embereket, amikor képtelenek elviselni a megpróbáltatásokat. El kell gondolkodnom, hogy hogyan irányítom az országot, milyen dolgokban követtem el hibákat?”
 • Changjie, a kínai írásjegyek megalkotója

  Az ősi kínai legenda szerint a kínai karaktereket Changjie alkotta meg. Ő volt személyes történetírója Fu Xi-nek és a Sárga Császárnak. Egy nap, amíg a hegyek között sétált Changjie, egy hatalmas teknős keresztezte az útját. A teknős páncélján lévő kék vonalak felhívták a figyelmét. Gondosan tanulmányozta a vonalakat és kitalálta a belső jelentését a mintáknak. Az az ötlete támadt, hogy az emberek szintén ki tudnák fejezni a gondolataikat és azok jelentését, vagy nyilván tudnák tartani a dolgokat olyan egyszerű szimbólumokkal, mint amilyenek a teknős hátán vannak.
 • Sárga Császár – a kínai civilizáció őse

  A Sárga Császár uralkodása alatt a társadalom stabil volt és a kultúra gazdagodott. Sok találmány volt, többek között a hajók, kocsik, fegyverek, írott nyelv, zene, naptár, ruha, gyógyszer, számtan, fazekasság, selyemgyártás, az iránytű és a királyi lakóhelyek. A kínai nép úgy tekintett abban az időben a Sárga Császárra, mint a kínai civilizáció megalapítójára. A számos utána következő császár, mint Yao, Shun, Yu és Tang mind a Sárga Császár utódai voltak.
 • Shen Nong, a mezőgazdaság és az orvostudomány atyja

  Miután Fu Xi létrehozta a házasságot a társadalomban, az ősi Kína népessége fokozatosan nőtt. Ekkor az emberek új problémákkal találkoztak. Először is, nem tudták, mit egyenek és mit ne egyenek meg. Másodszor, nem tudták, hogyan gyógyítsák meg a betegségeket. Azt mondják, sokan meghaltak pestisben azokban a napokban. A legenda szerint Shen Nong kristálytiszta hassal született, és az összes szerve tiszta volt és látható. Születése után a harmadik napon tudott beszélni, az ötödik napon képes volt járni, és a hetedik napon minden foga kinőtt.
 • Nu Wa, az emberek teremtője

  A legismertebb ősi kínai legenda, hogy Nu Wa teremti az emberi lényeket. A mítosz szerint minden kínai ember az ő leszármazottja. Az első agyagemberek, akiket Nu Wa alkotott, élet, gondolat vagy mozgás nélkül olyanok voltak, mint a bábuk. Nu Wa nem volt elégedett velük, úgyhogy lelket lehelt az agyagemberekbe. Azonnal átváltoztak elven emberi lényekké.
 • Fu Xi és a kínai civilizáció eredete

  A kínai történelem szerint az istenek a mennyből a kínai embereknek – akiket Nu Wa teremtett – közvetlenül ruházták át a kultúrát. A legismertebb ezek közül az istenek közül Fu Xi és Shen Nong. Őket leküldték a földre, hogy tanítsák a kínai embereket az alapvető készségekre és hogy tökéletesítsék az emberek természetes tudatosságát.