Wen király a Zhou királyságban az erény által uralkodik

Wen király az erény által uralkodott a Zhou királyságban (Blue Hsiao/Epoch Times munkatárs)

Zhou királyság uralkodója Wen király (i.e. 1152-1056) a Shang dinasztiából ismert volt erényes és jóságos uralkodásáról. Arra tanította az embereket, hogy legyenek becsületesek, tiszteletteljesek az Istenhez és erkölcsösek. Gyakran mondta: „A király jóakarattal uralkodik az embereken; a hivatalnokok gondosságukkal sikerre viszik az embereket; a gyerekek jámborsággal tiszteletben tartják a szülőket, a szülők szeretettel nevelik fel a gyermekeiket; és az emberek jóhiszeműen társulnak egymással.”
Wen király nagyon gondos, óvatos és lelkiismeretes volt. Példát mutatott az embereknek. Egyszerű ruhákat hordott és gyakran együtt dolgozott a gazdákkal a földeken.

Az első gondolata a jó emberek voltak. Lecsökkentette a gazdák adóit, és avval ösztönözte őket, hogy az állami mezőgazdasági földek után csak egy-kilenced adót vetnek ki rájuk. Az összes ilyen kedvezményes intézkedéssel a gazdák pénzt tudtak megtakarítani. Ezen kívül Wen király megszüntette az import/export tranzakciók díjait és eltörölte azt a törvényt, amely előírja, hogy a feleségeket és a gyermekeket büntessék meg azokért a bűncselekményekért, amit férjük vagy az apjuk követett el. Wen király gondoskodott a szegényekről azonnali segítséggel és ellátással.

Egyszer, mikor két király veszekedett egymással a határvonalon, elmentek Zhou királyságába, hogy Wen király ítélkezzen felettük. Ahogy beléptek Zhou királyságába, azonnal észrevették, hogy az emberek nagyon udvariasak, békések és előzékenyek. A látottaktól megérintődve mindkét király abbahagyta a veszekedést, és azt akarták, hogy a másik királyé legyen a vitatott terület.

A Zhou királysághoz közeli hercegek hallottak az esetről és a tisztelt Wen királyról, mint az uralkodás egy modelljéről. Mindegyikük elment Zhou-hoz, hogy engedelmességet fogadjanak neki, és hogy a Zhou királyság részévé váljanak.

Wen király tudta, hogy az állam nem működne jól erkölcsös emberek nélkül, akik segítik őt. Mikor Wen király hallotta, hogy Jiang Ziya egy nagyon erényes bölcs nagyon mély tudással, meglátogatta Jiang Ziya-t, és megkérte őt, hogy legyen a tanácsadója abban, hogyan kell uralkodni egy államon. Jiang Ziya támogatta az első Wen királyt, és később a Zhou királyság Wu királyát is.

Az a mód, ahogy Wen király uralkodott a királyságban lefektetett egy jó alapot a jövő generációi számára az egyesült nemzet jó szabályozásáért.