Kínai hagyományos művészet és kultúra

Zene | Művészet | Ősi művelési történetek | A kínai írásjelek rejtélye | Shen Yun Performing Arts | Történelmi személyiségek | Közmondások és szólások

 • Festmény: Jószívűen a mannát osztogatni

 • Vers: Arany fény

  Arany fényöleli át az Eget és a Fölet.A "Nagy Törvény" kibontakozik,emberek határtalan szívvel.
 • Tradicionális kultúra: Ne kövesd az önzést és ne is ragaszkodj hozzá

  Qi Jingtong azt is tanította Qi Jiguang-nak, hogy a tolerancia képessége, valamint a harcművészetekben való jártasság nem arra valók, hogy személyes hírnevet és sikert, esetleg vagyont szerezzünk általuk. Éppen ellentétesen, ez a nemzet, a társadalom és az emberek jólétét kellene, hogy szolgálja. Ezért kell a „hűség, tisztelet a szülőkkel szemben, megvesztegethetetlenség és becsületesség“ erkölcsi tulajdonságait szemünk előtt tartanunk, hogy így magunkat jól igazgathassuk.
 • Vers: Összehasonlíthatatlan tengerjárások

  Az erényektől letérveEz az istentelen légkörZivatarokat fog előidézni Tengerjásokat tele kétségbeesésselKína szívében telnek ela legsötétebb órákA felhők mögött eltakarva a fényMegakadályozzák a vetést és virágzást...
 • Történetek a régi Kínából: A kényelmesség rosszab, mint a mérgezett bor

  „Az elődök úgy tekintettek a kényelmességre, mint a mérgezett borra és az ´erényességet jólétnek tekintették `, mintsem szerencsétlenségnek. A Han-dinasztia kezdetétől egészen az utolsó császárig, Xiaopingdi-ig, a mintegy száz királyból és császárból a nagy többség korrupt és erkölcsileg romlott volt. Miért alakult így a történelem? Az életkörülmények és a pozíciók voltak azok, amik ahhoz vezettek, hogy az önfegyelem hiányának állapotába sülyedtek.“ Ez mindenképp egy lecke, amiből később egész generációknak okulniuk kell.
 • Egy történet a régi Kínából: Őszintenek és jószívűnek lenni azzal a kívánsággal, hogy másoknak segítsünk

  Wang Zhaosu a tudásáról és erényességéről volt ismert. A Song-dinasztia alatt, Zhao Kuangyin, vagyis Taizu császár, még egy utat is vállalt, hogy megkérdezze Wang Zhaosu-tól az alapdolgokat, hogy hogyan kell egy államot vezetni és hogyan lehet a testet egészségesen tartani. Wang Zhaosu ezt felelte a császárnak: „Egy országot uralni, nem jelent mást, mint a polgárait szeretni. Egészségesnek maradni, nem jelent mást, mint a vágyakat és kívánságokat féken tartani." Taizu császár felírta magának ezeket a szavakat a falra és az asztalára a császári udvarban, hogy ez így mindig szem előtt legyen neki.
 • Régi művelési történet: Dr. Wang Yanbo

  A Tang-dinasztia alatt (618-907) volt egy taoista szerzetes, akit Wang Yanbo-nak hívtak. Jingzhou-ból származott és volt egy képessége, amit az orvosi praktikum alatt alkalmazott. Rendelkezett azzal a különleges képességgel, hogy diagnosztizálni tudta a betegséget, azáltal, hogy kitapintotta a páciens pulzusát. Az életveszélyes betegségenknél sokszor nagyon helyesnek bizonyultak diagnózisai.
 • Az irigységet félretenni – és a szerencsétlenség szerencsévé változik

  Az irigység az embereket rosszakaróvá teszi. Sőt, még rosszabb: arra vezeti rá az embereket, hogy rosszat tegyenek és hogy meggyalázzák az Eget. Az irigység a bizonyítéka annak, hogy az ember csak magára gondol és önző. Jiang Yuan először nagyon irigy volt és nem ismert semmilyen elnézést sem. Ezért megtorlásban részesült. Miután a hibáit kijavította, a szerencsétlensége átváltozott szerencsévé.
 • Tradícionális kultúra: Kedves, nagylelkű és mindig másokra gondoló

  Az iskolai hivatalnokok elővették a szobatársát, átkutatták a szobát és megtalálták az aranyat. Zhang Zhichang tisztában volt vele, hogyha azt mondaná, hogy az arany az övé, a szobatársát biztosan megbüntetnék. Azon kívül, a többiek előtt, a szobatársa nagy szégyenbe kerülne. Így hát ezt felelte: "Ez nem az én aranyam." A szobatársát annyira meghatotta Zhang Zhichang kedvessége, hogy az éjszaka során összecsomagolta az aranyat és visszaadta neki. Zhang Zhichang tudta, hogy a szobatársa nagyon szegény, ezért odaadta neki aranya felét.
 • Történetek a régi Kínából: Tanácsok

  Az életben fogunk veszteséggel és nyereséggel, jóval és rosszal egyaránt találkozni. Hogyha ezt mind úgy kezeljük, hogy a természetes utat követjük, hogy nem törekszünk sem hírnévre sem előnyökre, a szív nyugodtan és békésen van tartva, mint ahogy az öreg emberek mondták: “Maradj érintetlen jónál és rossznál, csak figyeld meg a virágokat, amik az udvarban virágoznak és hervadnak. Arra ne ügyelj, hogy maradsz vagy mész, hanem csak a felhőket figyeld, amik az égbolton megjelennek és eltűnnek “, akkor egy olyan szintet érsz el, ami „meghaladja az átlagot.“
 • Vers: Vörös halál

  Vörös halál – a kezek véreseka számtalan elveszett élettől csak a hatalomért. A Vörös Párt – megmérgezi a szíveketegy zabolátlan viharromlott múltjából....
 • Festmény: Hölgy szilva-virággal

 • Vers: A Fálun forog, miközben Újév köszönt ránk

  A brutális üldözés, a gonosz párt irányításábanA Dáfá-t ezer meg ezer gonosz taposta meg.Jóság és őszinteség helyesbíti az igazságotA pártból kilépnek, akik átlátnak rajta. Dáfá-tanítványok szikla-szilárdan, mint egy gyémántKövetik a Mestert és a Fá-t, nem tévednek le az útról.A tanítványok jól végzik a három dolgotSzorgalmasan és bátran előre, megállás nélkül.
 • Vers: A Mester arra tanít, hogy jószívű legyek

  A Mester arra tanít, hogy jószívű legyek.Jószívvel kezelem az élőlényeket.Felébreszteni az élőlényeket, hogy a Fá-hoz igazodjanak.Az Természethez és az Igazhoz visszatérni, hogy örüljön a Mester.
 • Vers: Az Ég és a Föld újrakezdése

  Ég és Föld újrakezdéseSötét felhők feloszlásaNapsütés tör át a horizonton.Az egész Univerzum újjáteremtéseMinden lény felébredéseJószívű Mester, köszönjük!