A kínai írásjelek rejtélye

 • Kínai írásjel: Selyem (絲)

  A 絲 (sī) kínai írásjel a selyemre utal, ami olyan jó, mint a finom fonál és a fonálszerű tárgyak, mint a rostok, a drót vagy a zsinór. Az írásjelet arra is használták, hogy leírják a nagyon kis mennyiségű dolgokat.
 • Az intelligencia és az okosság kínai írásjele: Cōng 聰

  A 聰 (cōng) kínai írásjel intelligenciát vagy okosságot jelent. Ez a hallás képességét is jelenti.Három részből áll: 耳 (ěr) a bal oldalon a fül, egy piktogram szimbolizálja a két szemet jobb oldalt felül; és a 心 (xīn) a szív írásjele a jobb alsó sarokban.
 • A harmónia kínai írásjele: Hé 和

  A 和 (hé) írásjel jelentése: a természet és az emberiség közti harmónia hagyományos kínai ideálja. A 和 (hé) kínai írásjel jelentése a harmónia vagy a béke, és egyben egy kínai kötőszó is, ami egyenértékű a magyar „és“ szóval.
 • A „törvény” kínai írásjele: Fǎ 法

  A kínai 法 (fǎ) jelentése törvény vagy módszer. Két részből áll: 氵 (shuǐ) és去 (qù). 氵egy változata a 水 (shuǐ)–nak, a víznek , míg a 去 azt jelenti, hogy menni, eltávolítani vagy megszűntetni. Az eredeti írásjele a 法–nak ez volt: 灋, amelynek ugyanaz a kiejtése, de három részből áll: 氵, 廌 (zhì), és 去. A legenda szerint 廌 egy isteni lény, akit az istenek ajándékoztak a Sárga császárnak az ősi Kínában. 廌 ismert 獬豸 (xiè zhì)–ként is, egy nagyon erkölcsös és őszinte teremtményként, akinek egy szarva van, és tisztán meg tudja különböztetni a jót a rossztól.
 • Az idősek szabadsága

  Ez a jel nem csupán egy idős embert ábrázol, aminek az első ránézésre tűnhet, hanem a társadalomban élő idősebb személyek privilégiumát is; ők már életük alkonyán járnak, joguk van ahhoz, hogy úgy viselkedjenek, ahogy szeretnének.
 • A kínai karakterek rejtélye

  A legenda szerint a kínai karaktereket egy Cang Jie nevű hivatalnok találta fel, körülbelül 4000 évvel ezelőtt. A kínai nép a következő történetet adja tovább szájról szájra az írás kialakulásáról: „Amint Cang Jie feltalálta a kínai karaktereket, kölesszemek hullottak az égből, a gonosz szellemek pedig éjszaka sírni kezdtek.”
 • 眞(Zhen) – igazság, valódi, eredeti

  A kínai karakter, a 眞 (Zhen) két ideogramma, a 十 (shi) és a 目 (mu) összekapcsolása. A 十 karakter a tízes számot jelöli, de egyúttal az univerzum tíz égtájat is. A 目 pedig szemet jelent. Így a két jel együttesen 十 目 isteni szemet, vagy a mindent látó szemet szimbolizálja. E karakteregyüttes egy kínai népi hiedelmen alapszik, miszerint csak emberfeletti lények, istenségek képesek arra, hogy felismerjek az igazságot, az igazat. Ugyanis az istenségek szabadok és nincsenek korlátaik. Ezzel szemben az ember saját szubjektív nézőpontja által behatárolt és csak fizikai testének érzékeléseire hagyatkozhat.
 • Kínai írásjel 藥(Yao) - gyógyszer, orvosság

  A 藥 írásjelnek (Yao-nak) nagy jelentőséget tulajdonítottak a kínai orvoslásban, az orvostudományban, valamint a gyógyszerek között is. Egy kínai legendában Shennong-nak, az építés istenségének egy kísérlet alkalmával száz gyógynövényt kellett találnia. Innen eredeztethető az a hagyomány, mely szerint a növényeknek草(Cao) gyógyhatásuk van. De a növény melletti 艹 jel a 樂 (avagy Le, vagy Yue) karakter alsó fele, ami egyrészt örömöt és boldogságot, másrészt pedig zenét jelent. Tehát a kínai orvoslásban az orvosság és a gyógyfüvek jelentései mellett a zene is egy igen döntő szerepet kap.
 • 悟 (Wú) – Felismerés, megértés és felfogás

  Az írásjel jelentése a tradícionális kínai vallások fényében a következő: A buddhizmus és taoizmus bölcs tanai arra vezérlik az embereket, hogy a kozmikus elvek szerint tökéletesítsék magukat. Az emberk jó oldalának belső művelését, vagyis a szívművelést, egy életen át tartó folyamatnak tekintik, melynek sikere a 悟-tól függ. Csak a felismerés által képes az ember kijavítani emberi nézeteit és gyengéit, ami által javul szívének minősége.
 • 忍 (Ren) – Tolerancia, Elnézés, tűrés, eltűrés

  A 忍 jel eredetéből levetíthetjük, hogy az ősi Kínában a "tűrést, eltűrést, toleranciát és az elnézést" erőnek tekintették, nem pedig gyengeségnek. A mai 忍 jel alsó része a 心 (xin) írásjelből áll, ami a "szívet" jelképezi. Ezáltal tehát az eltűrés, tolerancia és az elnézés mind az ember belső ügyei, melyek szívből jönnek. Nyíltszívűséget és önuralmat követelnek. A felső írásjel 刃 pengét, vagy a kés élét jelenti. Ez a jel 忍 azt jelenti, hogy az ember szíve a kés élén táncol. Ha az ember nem uralkodik önmagán, akkor a helyzet hamar veszekedésbe fulladhat.