A kínai írásjelek rejtélye

 • Kínai írásjel: Könyv – Shū (書)

  A 書 írásjel két részből áll. A felső rész 聿 (yù), az íróeszköznek az írásjele, mint a toll vagy ecset. Ez egy piktogram, amely egy ecsetet tartó kezet mutat. Az alsó 曰 (yuē), az írásjele a „mondani”, „beszélni” vagy „kimondani” igének. Ez egy képírás, amely a beszédet képviseli egy száj képén keresztül, amelynek a belsejében egy jelölés látható, mely a beszéd forrására utal.
 • Kínai írásjel: Bölcsesség – Zhì (智)

  A konfuciánus gondolatban a 智 az egyik legalapvetőbb minden erény közül, és ez az ideális emberi jellem egyik legfontosabb tulajdonsága. A 智 (zhì) a „bölcsesség”-nek, „intelligenciá”-nak és a „tudás”-nak a kínai írásjele. Az írásjel három részből áll. A bal felső sarokban a 矢 (shǐ) a radikális/írásjele a „nyíl”-nak vagy „dárdá”-nak, és utal az „eskü”-re vagy „fogadalom”-ra is. A jobb felső sarokban a 口 (kǒu) a „száj” radikális/írásjele. Együtt kiadják a 知 (zhī) írásjelet, ami azt jelenti, hogy „tudni”.
 • Kínai írásjel: Bátorság (膽)

  A 膽 (dǎn) kínai írásjel az epehólyagra utal, és kapcsolatban áll a bátorsággal és a kurázsival a hagyományos kínai kultúrában. A 膽 egy piktofonetikus írásjel, a kínai írásjelek egy fajtája, amely két részből áll: egy piktogramból, amely az írásjel általános jelentését sugallja, és egy fonetikus összetevőből, amely a kiejtést mutatja.
 • Kínai írásjel: Nő (婦)

  Az írásjel jobb oldala a jósló csontírásból fejlődött 帚 (zhǒu), amely egy „söprésre való eszköz” vagy „seprű”. A bal oldala a 女 (nǚ), a „nő” írásjel. Együtt következik az írásjel eredeti jelentése, ami a „női söprő“ vagy „takarító nő“.
 • Az igazságosság kínai írásjele: Yì (義) (illusztrációval)

  Az igazságosság kínai írásjele széles belső jelentést tartalmaz, beleértve az erkölcsi értékeket, mint az igazságszolgáltatás, az őszinteség, a hűség és a megbízhatóság. A regény a feudális urak, és más történelmi alakok életét és történeteit dramatizálja, a késői Han dinasztia viharos korszakában, a Három Királyság időszakának (Kr.u. 169-280) végén.
 • Kínai írásjelek: Katonai(武) – Wǔ (illusztráció)

  A 武 (wǔ) írásjel a jósló csontírásból fejlődött, és egy összetett írásjel, amely minden része közvetíti az értelmét. Az írásjel jobb oldala a 戈 (gē), ami egy baltaszerű fegyver volt az ősi időkben. A bal oldali írásjel a 止 (zhǐ), vagy láb, amely ugyanazt a jelentést hordozza, mint a 腳 (jiǎo), és a menetelést képviseli. Együtt alkotják a 武 írásjelet, mely megmutatja az eredeti jelentését: fegyvereket hordozni, és a csatába menetelni. A szónak egy másik jelentése is van: katonai.
 • Kínai írásjelek: Jin és jang (陰, 陽) (illusztráció)

  Főnévként gyakran használják arra, hogy hivatkozzanak a jin és jang hagyományos kínai elméletre, ahol a jang (陽) a férfit vagy a pozitív energiát mutatja, a jin (陰) pedig a női vagy negatív energiát mutatja, valamint a természetes világot.
 • Kínai írásjel: Tehetség és képesség – Cái (才)

  A 才 (cái) kínai írásjel egy piktogram, amely egy csírázó növényt ábrázol. Főnévként és melléknévként is használják, az írásjel képességre, tehetségre vagy adottságra utal.
 • Kínai írásjel: hold (月) – Yuè

  A hold kínai írásjel, 月 (yuè), egy piktogram, amely a félholdat ábrázolja. A holdat gyakran használják leíró jellegű kifejezésként 月亮 (yuè liàng), ahol a 亮 (liàng) írásjel ragyogót vagy fényeset jelent, hangsúlyozva a mennyei test fényerejét.
 • Kínai írásjel: Tanulás (學) - Xué

  A 學 (xué) írásjel, amely azt jelenti, hogy „tanulni“, a korai jósló csontírásból származik, ami nagyrészt képírás. Az írásjel korai összetétele 學 jelezte az eredeti jelentését – egy „tanoda“ vagy hely, ahol a gyermekek tanulnak.
 • Kínai írásjel: Álom (夢) - Mèng

  A 夢 (mèng), „álom” jelentésű kínai írásjel négy részből áll, és képírás is. A két felső rész (艹) és ( 罒 ), együtt hasonlítanak a szemöldök alakjára az ember szeme fölött. A középső rész ( 冖 ) értelmezhető „ágy“-nak vagy „háztető“-nek is; és az alsó rész 夕 a xī írásjel, mely „este“-t jelent. Egészében véve az írásjel azt sugallja, hogy egy személy aludni fog este, és az álomra utal, amely azután következik.
 • Kínai írásjel: Káosz (亂) – Luàn

  Az írásjel bal oldala mutatja a jelentését – „selyemszálak tekeredése a szövőszéken“. Később a jobb oldalt – a szótő乚 (yǐ), jelentése „második“ vagy „kétszer több“ – adták hozzá az írásjelhez jelezve, hogy még több kusza selyemszál legyen a jobb ábrázolásért, így még nagyobb hangsúlyt fektetve a káoszra.
 • Kínai írásjel: Erős, hatalmas (雄) – Xióng

  Az írásjel bal oldala: 厷 (gōng) jelzi mind a kiejtést, és a jelentést is, amely „erős“ vagy „férfi“. A jobb oldalon van a szótő: 隹 (zhuī), amelynek jelentése „madarak“.
 • Kínai írásjel: Gyógyítani (治) – Zhì

  A 治 (zhì) írásjel Dayu (大禹) (Kr.e. 2200-2100) vagy Nagy Yu idejére vezethető vissza, és arra, hogyan sikerült úrrá lennie az ősi áradásokon.
 • Kínai írásjel: Jelentés (意)

  A 意 (yì) írásjel fordítása „jelentés” vagy „ötlet”. Gyakran kombinálják a 思 (sī) írásjellel, ami szintén „jelentés”; azonban azt is jelenti, hogy kívánság, vágy vagy szándék.