Az önelégültség

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) A közelmúltban rájöttem, hogy az önelégültség és a nagyképűség különböző ragaszkodásokat jelez. Amikor egy önelégült ember látja a ragaszkodásait, lehet, hogy nem akarja megszüntetni azokat, mivel lehet, hogy a nézetei gátolják őt. Csak akkor tudja valaki igazán művelni magát, ha megszabadul a nézeteitől és az önelégültségétől. Mivel mindannyian másképp értjük meg a Fát, következésképpen más-más művelési szinten vagyunk. A Mester iránti tiszteletünket különböző módon fejezzük ki. Tulajdonképpen ugyanazt a Fát műveljük, és megpróbálunk megfelelni a Fá ugyanazon követelményeinek.


Az önelégültség kialakulása és fejlődése

A Mester azt mondta:

„Ragaszkodással tanulni a Fát, nem igazi művelés. Mindazonáltal, a művelés folyamán az ember fokozatosan szembesül alapvető ragaszkodásaival, majd megszabadul azoktól, így eleget téve a művelővel szemben támasztott kívánalmaknak. Akkor mit jelent az alapvető ragaszkodás? Az emberi lények sok eszmét elsajátítanak ezen a világon, ennek következményeként ezek az eszmék vezetik őket vágyaik követésében.” („A beteljesülés felé”, Esszenciák a továbbhaladáshoz II.)


Az ember élete során sok mindent megtapasztal aszerint, hogy hogyan alakítja ki gondolatait és nézeteit, és ezek alapján ítél meg mindent, beleértve a körülötte lévő embereket is. Amennyiben a nézeteit helyesnek hiszi, akkor nagyképűvé és önelégülté válhat. Az önelégültség másfelől megvédi az ember nézeteit attól, hogy megváltoztassák vagy megkérdőjelezzék őket.


Például, amikor kritizálják, az önelégültség által irányított ember vitatkozni kezd, hogy megvédje magát. Gyakorlóként ebben a pillanatban fel kellene idéznie a Mester versét:


„Ne vitatkozz, amikor az emberek vitatkoznak veled

A művelés az az okért való belülre nézés

Elmagyarázni akarni, csak a ragaszkodást táplálja

Az elme szélessége, ragaszkodásmentesen, igaz betekintést hoz”

(„Ne vitatkozz”, Hong Yin III)


Az önelégültség mindenféle ragaszkodást megvéd, és uralja az ember gondolatait és viselkedését. Irányítja az ember gondolatait, és meghatározza, hogy elfogad-e vagy elutasít-e valamilyen további tudást vagy elképzelést. Az ember mindent a nézeteihez mérhet. Ha ezt nem látja tisztán, nem tudja igazán művelni magát.


Az önelégültség veszélye

Amikor kritizálják, sok gyakorló kijelenti: „A szavaid nem érintenek meg engem.” Qingjüket és nézeteiket arra használják, hogy megvédjék ragaszkodásaikat és önérdekeiket. Nem akarják magukat rendesen művelni, és csupán passzívan teszik azt. Addig nem is változhatnak meg, amíg mások szavai meg nem érintik őket. Mindenesetre a Mester azt mondta nekünk, hogy senki sem kényszeríthet másokat a művelésre.


Mindenkinek megvannak a maga nézetei, amelyek irányítják a gondolatait, és azt hiszi, hogy neki van igaza, bármiről is legyen szó. Az önelégültség az oka annak, hogy az ember nem látja a ragaszkodásait, és nem kapja meg a Fát, miközben a Fát olvassa.


A Mester azt mondta:

„Van néhány könyvem, magnókazettám és videokazettám is. Azt fogod tapasztalni, hogy ha egyszer elolvastad és meghallgattad azokat, és egy idő után megint elolvasod és meghallgatod, akkor még mindig vezérvonallal szolgálnak. Fokozatosan emeled a szinted, miközben azok állandó hatással vannak rád – ez a Fá. Két oka van annak, hogy miért nem növekszik a gong a gyakorlással: ha nem magas szinten tanulod a Fát, akkor nem juthatsz magas szintre; és ha valaki sem a belső lényét, sem a xinxingjét nem műveli, akkor a gongja sem növekszik. Csak ez a két ok létezik.” (Zhuán Fálun - 1. előadás - Miért nem növekszik a gong a gyakorlással?)


Az én megértésem szerint az a Fá, amit minden nap olvasunk, a Dáfá emberi szinten történő megnyilvánulása. Amennyiben folyamatosan emeljük a xinxingünket, a Mester útmutatást és tanácsokat fog adni nekünk, és lehetővé teszi számunkra, hogy magasabb szinteken lássuk a Fá mélyebb megnyilvánulásait. A művelés során megvilágosodunk, és a megvilágosodás segít nekünk a művelésben. Amikor elérünk egy bizonyos szintet, a Mester megmutatja nekünk a Fát azon a szinten, ami aztán lehetővé teszi számunkra, hogy a következő szintre lépjünk.


Hogyha nem fejlődünk, a Mester nem fogja megmutatni nekünk a Fát a magasabb szinteken, és mi nem leszünk képesek megvilágosodni a magasabb szinten lévő Fához. Ebben az esetben a Fá olvasása közben nem fogjuk megkapni a Fát, és amiket felismerünk, azok csupán az emberi szinten lévő elvek.


Néhány gyakorló nem akar a megvilágosodásról beszélni. A megvilágosodás nagyon fontos az egész művelés során. A Mester megtanította nekünk a Fát. Megvilágosodás nélkül nem lennénk képesek megkapni a Fát. Egy gyakorlótársam egyszer azt mondta, hogy a Mester soha nem adott neki tanácsokat. Szerintem ez nagyon tiszteletlen volt. Hogyha nem világosodtál meg, hogyan mondhatod, hogy a Mester nem adott neked tanácsokat?


Miután ezt mondta, aznap éjjel álmot látott, amelyben a Mester egy motorkerékpáron ült. Megpróbálta követni a Mestert a csomagjaival, de nem sikerült neki.


A nagyképűség és az önelégültség minden szinten gátolja a művelőket. Lehet, hogy az ember a felszínen képes megszüntetni néhány ragaszkodást, de sok ragaszkodás mélyen el van rejtve, és az ember még mindig a saját nézeteibe burkolózik.


Néhány gyakorló a saját nézeteivel próbálja magát helyreigazítani. Mivel önelégültek, azt gondolják, hogy a saját helyreigazításuk megfelelt a Fá követelményeinek, és következésképpen úgy gondolják, hogy elég jól csinálták. Ez a fő oka annak, hogy nem jutottak szorgalmasan előre.


Egyszer a fiammal együtt dolgoztunk valamin. Rámutattam, hogy a megközelítése nem volt helyes. Nem volt hajlandó meghallgatni, végül dühös lett és otthagyott. Kezdetben nem sikerült jól viselkednem. Azt hittem, hogy a megközelítésem helyes volt, és hogy nincs semmi baj azzal, ha a fiamat a helyes technikára tanítom. Emberi szinten igazam volt, de egy művelő szempontjából tévedtem.


Bocsánatot kértem tőle. De ő kritizált: „A megközelítésed természetesen helyes. Kiskorom óta mindenben rád kell hallgatnom, mert neked mindig mindenben igazad van. Soha nem tévedsz.” A húszegynéhány éves férfi keservesen sírt.


Visszautasította a bocsánatkérésemet, és nem volt hajlandó válaszolni a hívásaimra. Sok üzenetet küldtem neki, de ő mindig gúnyos volt: „Nem helyes, hogy egy apa bocsánatot kérjen a fiától. Igazad van. Hogyan követhetsz el ilyen hibákat?” Két napon keresztül folytattam a bocsánatkérést, de ő mindig szarkasztikus volt. Minél többet kértem bocsánatot, annál inkább úgy éreztem, hogy tévedtem. Rájöttem, hogy a különböző szinten lévő emberek másképp értelmezik a dolgokat, és csak a saját szintjükön lévő dolgokat tudják elfogadni. Másoknak fájdalmat okoz, ha a saját felfogásomat rájuk erőltetem. Beláttam, hogy tévedtem. Tényleg tévedtem. Segíteni másokat abban, hogy elérjék, amit akarnak, együttérzés. Figyelembe kell vennünk másokat, miközben bármit teszünk.


Az irigység, a ravaszság, a valódi gondolatok elrejtése, a magamutogatás, a türelmetlenség és a versengés azok a ragaszkodások, amelyeket az önelégültség megpróbál megvédeni.


Az önelégültség megszüntetése

Sok gyakorló látja a nézeteit, de nem tudja, hogyan szüntesse meg őket, mert a nézetek nem megfoghatóak, és az önelégültség védi őket. Amikor megpróbáljuk magunkat helyreigazítani a Fában, és megszüntetjük az önelégültséget, minden ragaszkodás és nézet lelepleződik, és ezért könnyű lesz megszüntetni. Tehát a ragaszkodások megszüntetéséhez meg kell szabadulnunk az önelégültségtől.


Csak ha felismerjük az önelégültség kialakulását és fejlődését, és megszüntetjük azt, akkor tudjuk elfogadni a Dáfá általi megtisztulást, hasonulni a Fához, és javítani magunkat a Fán belül. Csak így nem fogjuk cserben hagyni a művelés értékes lehetőségét.


A Mester a legmikroszkopikusabb és legalapvetőbb szinten változtat meg minket, és azt akarja, hogy elérjük a beteljesülést. Rajtunk múlik, hogy valóban tudjuk-e művelni magunkat, és hogy valóban vissza tudunk-e térni eredeti, igaz önmagunkhoz.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Self-Righteousness

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo