Megértéseim az igazi énről és a hamis énről

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) Megértésem szerint a Fálun Dáfában való valódi művelés létfontosságú a képességek megszerzése szempontjából, hogy meg tudjam különböztetni az én két különböző aspektusát; az igazi énemet, aki feltétel nélkül követi Li mester (a Dáfá alapítója) tanításait, és a hamis énemet, amelyet a hétköznapi emberi társadalomban eltöltött évek során felhalmozódott különböző emberi gondolatok és nézetek alakítottak ki.


A Mester azt mondta nekünk:

„Az összes hétköznapi ember, aki a világban él, nem találhatja meg az énjét. Ezek a nézetek nemcsak egy élet hosszán át irányítják az embereket, hanem örökké.” („Buddha-természet”, Zhuán Fálun II.)


A hamis énjükben elveszett emberek, akik nem művelik magukat, képtelenek megtalálni valódi énjüket. A Fálun Dáfá-gyakorlók a hétköznapi emberek között művelik magukat, így elkerülhetetlenül végig megyünk egy folyamaton, amelyben az elején képtelenek vagyunk megtalálni valódi énünket, majd fokozatosan felismerővé válunk, és végül visszatérünk eredeti valódi énünkhöz. Ez a folyamat maga a személyes művelés.


Igazi énünk egy magas birodalomban van

Mit jelent az, hogy „valódi énünk állapota?” A Dáfá tanításait olvasva megtanultam, hogy valódi énünk egy magas birodalomból származik, és hogy mentes az emberi érzelmektől, vágyaktól és gondolatoktól. Nem zavarják a mindennapi emberek érdekei vagy konfliktusai. Még egy legalacsonyabb szintű arhát (szanszkrit: „érdemre méltó”; olyan személy, aki sikeresen művelte magát isteni állapotba) is képes derűs maradni, és nem hatja meg mások fecsegése. A magas birodalmakban tartózkodó Dáfá-gyakorló igazi énjét még inkább nem érinthetik az emberi ügyek.


Igazi énünk egy erőteljes test, így ami elválasztja a Dáfá-tanítványokat, és akadályozza a művelésünket és fejlődésünket, az pontosan a hamis én, amit a hétköznapi emberek között kialakult különböző emberi gondolatok és szívek, valamint a különböző szinteken felhalmozott karma hoz létre. Amikor a valódi énünk átveszi a vezetést, a Dáfá-művelők egy egész testként együtt cselekedve harmonikusak és erőteljesek. Ezzel szemben, amikor az emberi szívünk és gondolataink veszik át az irányítást, a hamis énünk kerül fölénybe. A végén karmát, fizikai kellemetlenségeket vagy mentális zavarokat kapunk.


Amennyiben nem nézünk időben befelé, hogy elnyomjuk vagy megszüntessük a hamis én zavaró hatását, az a karma további felhalmozódását okozhatja, és hiányosságokat és akadályokat hozhat létre az általános művelésben. A személyes művelés szempontjából a karma felhalmozódása elkerülhetetlenné teszi, hogy nehezebb próbatételek vagy megpróbáltatások legyenek.


Valódi énem használata a hamis én elnyomására

A két különböző énem megértése alapján kialakítottam egy szokást a művelésemben, ami az, hogy amikor egy próbatétel jön, vagy amikor konfliktusba kerülök, először ellenőrzöm, hogy zavart-e a szívem. Tudom, hogy az igazi énemet nem a közönséges emberek ügyei vezérlik, ezért egy konfliktus okozta bármilyen zavarnak az emberi gondolatokból és szívekből kell származnia, amelyeket ebben az emberi világban szereztem. Amint a szívem megmozdul, azonnal azonosítom a ragaszkodást, elnyomom, és őszinte gondolatokat küldök, hogy megszüntessem.


Nincsenek véletlen konfliktusok. Gyakran használom az igazi énemet arra, hogy ilyen módon uralkodjak a hamis énemen. Felfedezem, hogy a körülöttem lévő összes konfliktus azért van itt, hogy segítsen felismerni hamis énemet, és segítsen átalakítani a karmát. Ebből adódóan fokozatosan eljutottam a kezdeti dühös állapotból az érintetlenségig, és végül átlényegültem, és szívből megköszöntem azoknak, akiknek konfliktusaik voltak velem.


Minden konfliktus, legyen az kicsi vagy nagy, segít nekünk felismerni hamis énünket és átalakítani a karmát. Hogyha nem lennének konfliktusok, az embernek nem adódna meg az a lehetőség, hogy javítsa a xinxingjét (a szív minősége, erény; több összetevője van) és átalakítsa a karmáját.


Rájöttem, hogy a befelé figyelésnek nem csak alkalmanként kell megtörténnie. Hacsak egy rossz gondolat merül fel, azonnal kitisztítom; ha ragaszkodom valamihez, megszüntetem; ha megdicsérnek, megtisztítom a szívemet az örömtől; ha rossz szavakat hallok, elvetem a szívemből az elégedetlenséget vagy a panaszt. Hogyha jó munkát végzek, távol tartom magam a magamutogatás vágyától.


A befelé figyelés segítségével a művelési állapotom lassan átalakul az önmegvalósításra való törekvésből – miközben a három dolgot jól csinálom – a tétlenség állapotává, és hagyom, hogy minden a maga útján haladjon. Később azonban rájöttem, hogy ez az állapot még mindig tartalmazott „önmagamért” elemeket.


Csak, amikor egy újabb konfliktus következett, jöttem arra rá, hogy a nem cselekvés állapota még mindig önzés. A jövőbeli lények önzetlenek – az életem másokért van. A másokért való művelés nagy próbatétel, és még nagyobb kihívás, mint a saját ragaszkodásaim megszüntetése! Rájöttem, hogy nagyobb mértékben kell elvetnem az „én”-t. Függetlenül attól, hogy végül milyen művelési eredményt érek el, a célom világos: olyan szintre művelni magam, amely mentes az egoizmustól, tisztán másokért.


Valódi művelés szemben a feladatok elvégzésével

A Mester elvárja az igaz tanítványaitól, hogy naponta három dolgot tegyenek: tanulmányozzák a Fát, küldjenek őszinte gondolatokat és tisztázzák az igazságot, valamint végezzék a gyakorlatokat. Miután ezeket a dolgokat több tucat éve végzik a gyakorlók, sokan elvesztették a kezdeti sürgősség és lelkesedés érzését, köztük én is; az a helyzet alakult ki, hogy a három dolgot a szorgalmi feladatok közé sorolják.


Miután tapasztalatot cseréltünk néhány szorgalmas Dáfá-gyakorlóval, egyetértésre jutottunk abban, hogy emlékeztetni fogjuk egymást, hogy ne csak azért teljesítsük a kötelességeinket, mert szükségünk van rá. Kerülnünk kell, hogy a három dolgot csak azért tegyük, hogy „tegyük a dolgunkat”.


A Fá tanulmányozása, az őszinte gondolatok küldése és az igazság tisztázása mind egyformán fontosak, de a három dolog elvégzése nem feltétlenül jelenti azt, hogy műveljük magunkat, emeljük a xinxingünket vagy hasonulunk a Dáfához. A hétköznapi emberek is tesznek jótetteket, de függetlenül attól, hogy mennyi jótettet visznek véghez, még mindig emberi lények maradnak, mert gondolataik az emberi szinten maradnak, és nem emelték meg a xinxingjüket.


A Dáfá-tanítványok hatalmas erényének megalapozása nem történik meg a xinxingünk és birodalmunk megemelése nélkül.


A valódi művelők nem hagynak kiskapukat a régi erőknek

Az emberi elme és gondolatok a megromlott régi világegyetem termékei, és összekeverednek a régi erők mechanizmusaival. A régi erők aprólékos elrendezéseket tettek a Dáfá-tanítványok emberi szíve és gondolatai számára. Az emberi szív minden rétege mögött a régi erők által a Dáfá-tanítványok elpusztítására felállított csapdák rétegei vannak. Kínában ennek bizonyítéka az, hogy a Dáfá-tanítványokat üldözik, nyomást gyakorolnak rájuk, hogy tagadják meg a Dáfát, és megtiltják nekik, hogy tisztázzák az igazságot, hogy segítsenek megmenteni az embereket.


Amikor a régi erők kihasználják a kiskapukat, az igaz istenek nem tudnak segíteni, még ha akarnak sem. Amikor az őszinte gondolataink játsszák a vezető szerepet, a Mester Fá-testei és a különböző igaz istenek segítenek megerősíteni az erőnket. Amikor az egész testünk őszinte gondolatai erősek, mögöttünk áll a világegyetem legegyenesebb és leghatalmasabb ereje, amely az emberi dimenzióban az emberek megmentésében nagyobb áttörések formájában nyilvánul meg. Ezzel szemben, amikor a Dáfá-gyakorlókat az emberi gondolatok és nézetek legyőzik, akkor a régi erők beavatkoznak, vagy elnyomnak bennünket.


A Mester által kijelölt út az, hogy valóban a Dáfában műveljük magunkat és hasonuljunk a Dáfához. A valódi művelésből nyert bölcsesség nem a saját bölcsességünk, hanem a Fá ereje, amely megfelel a xinxingünk szintjének: a bölcsességünket a Mester adományozza nekünk. E bölcsesség vezetése alatt járjuk a Mester által kijelölt utat.


A Shen Yun népszerűsítése során a helyes úton járni

Úgy tűnik, hogy a Dáfá-tanítványok segítenek a Shen Yun-nek megmenteni az embereket, de valójában a Shen Yun az, amely segít a Dáfá-tanítványoknak megmenteni az embereket, és ugyanakkor lehetőséget biztosít számunkra, hogy fejlődjünk, megalapozzuk hatalmas erényünket és teljesítsük fogadalmainkat.


A Shen Yun népszerűsítésében nem az a célunk, hogy minél több jegyet adjunk el, hanem az, hogy fejlesszük a művelésünket, és teljesítsük fogadalmainkat. Egy év alatt Edinburgh-ban azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb különbség a helyi gyakorlók között az volt, hogy már nem a saját hozzájárulásunkkal foglalkoztunk, és nem azzal, hogy ki mennyi jegyet adott el, hanem inkább azzal, hogy mindenki jól együttműködött-e a folyamatban, és hogy minden lépés a Dáfá elvárásainak megfelelően történt, vagy sem.


A folyamat során hálásak voltunk, hogy láthattuk a gyakorlótársak fejlődését a művelésben, és az együttműködés hallgatólagos megértését. A mi csoportunk kicsi, de az emberek megmentésére tett erőfeszítéseink nagyon erősek és hatékonyak, mert a folyamat során a művelési állapotunk megfelelt a Fának, és így megkaptuk a Mester áldását és megerősítését.


A Shen Yun népszerűsítésében elért sikereink és a legideálisabb színházak megtalálása csak akkor megengedett, ha a Mester által kijelölt úton járunk. Rajtunk múlik, hogy akarunk-e ezen az úton járni. Ez összefügg az erőnkkel és az együttműködésünkkel, valamint azzal, hogy minden egyes helyi Dáfá-gyakorlónk valóban műveli-e magát, és hogy mennyire vagyunk elkötelezettek a Shen Yun iránt.


Remélem, hogy a gyakorlótársak mindannyian meg tudják ragadni ezt az értékes lehetőséget, hogy kilépjenek, és jól együttműködjenek. A Shen Yun segítése valójában önmagunk segítése! Teljesíteni fogjuk fogadalmainkat, hogy segítsük a Mestert az érző lények megmentésében, és megfeleljünk a Mester könyörületes elvárásainak.


A fentiek csak az én korlátozott szintű megértésemet tükrözik. Kérem, mutassatok rá bármire, ami helytelen.


A szerkesztő megjegyzése: Ez a cikk csak a szerző megértését képviseli a jelenlegi művelési állapotában. A cikket a gyakorlók közötti megosztásra szánták, hogy „Vesd össze a tanulásban, vesd össze a művelésben,” („Szilárd művelés”, Hong Yin)

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: My Understandings of the True Self vs. the False Self

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo