Az egyetlen dolog, amiben a Fálun Dáfá-tanítványoknak szerepe van, az az emberek megmentése ** A Tanár megjegyzésével

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org)


Tanuljátok jól a Fát, és nem nehéz megszabadulni a ragaszkodásoktól

Ez a cikk nagyon jól sikerült. Azoknak a diákoknak, akik még mindig nincsenek tisztában azokkal a módszerekkel, amelyeket a Dáfá-tanítványok használnak, hogy igazolják a Fát és megmentsenek minden lényt, el kellene olvasniuk ezt a cikket. Habár a cikk nem olyan átfogó, mint lehetne, és korlátozott a mélységében, tisztában van mindennel, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kellene, hogy igazolják a Fát és lényeket mentsenek meg.


A tény az, hogy azok, akik nem tudnak előlépni, tekintet nélkül a kifogásra, félelmet rejtegetnek. De a művelők számára a félelem vagy annak a hiánya [egyvalakinek] az emberi vagy isteni mivoltát bizonyítja, és ez az, ami megkülönbözteti a művelőket a hétköznapi emberektől. Ez olyasmi, amivel egy művelőnek szembe kell néznie, és a legnagyobb emberi ragaszkodás, amit egy művelőnek el kell távolítania.


Li Hongzhi

2005. július 20.

************************************************************************


A Mester azt mondta a Fá-Magyarázat Chicago Cityben konferencián: „Nektek csak az a feladatotok, hogy embereket mentsetek meg.” Sok megértésre jutottam a Mester szavainak az olvasása után, és szeretném megosztani gondolataimat azokkal a gyakorlótársakkal, akik még mindig emberi ragaszkodásokkal rendelkeznek, és emberi ragaszkodásokkal tekintenek a Fá-igazolásra.


Először is, világosan meg kell értenünk, hogy a Mester Fá-helyreigazítása minden lény megmentése. Nem számít, hogy milyen lények, amíg nem követnek el bűnöket a Fá-helyreigazítás ellen, még a KKP, egy olyan gonosz szellem is, amely annyi bűnt követett el a történelem során, amíg nem követett el bűnöket a Fá-helyreigazítás ellen, addig a helyzetük jóindulatúan megoldható, és megmenthetők. Milyen mérhetetlen a Mester jóindulata! Milyen felfoghatatlanul nagyszerű a Fá-helyreigazítás! Ezért ebben a különleges történelmi időszakban Fálun Dáfá-tanítványokként, akik segítik a Mestert a Fá-helyreigazításban, mindennek, amit teszünk, a Fá-helyreigazítás szükségletei körül kell forognia, és akörül, ami az összes lény megmentéséhez szükséges. Mindannak az alapja, amit teszünk, az összes lény megmentése, és ez az, amiért a Fá-helyreigazítás korabeli Fálun Dáfá-tanítványok valóban csodálatosak. Amikor a Fát tanulmányozzuk, és jól műveljük magunkat, azt azért tesszük, hogy jobban meg tudjuk menteni az érző lényeket a saját birodalmunkban. Azzal, hogy őszinte gondolatokat küldünk, azokat a menthetetlen lényeket akarjuk eltávolítani, akik vétkeztek a Fá-helyreigazítás ellen, hogy több megmenthető életet mentsünk majd meg. Azért tisztázzuk az igazságot, hogy a gigantikus égi rendszerek több érző lényét mentsük meg. A Fá-helyreigazítás során azonban minden egyes lépésnél vannak olyan gyakorlótársak, akik emberi mentalitással tekintenek a Fá-helyreigazításra és az érző lények megmentésére. Mindig azon tűnődnek, hogy vajon versenyzünk-e az emberekkel, és hogy belekeveredünk-e a politikába. Tekintsünk vissza és elemezzük a dolgokat lépésről lépésre.


1999-től, amikor az üldözés elkezdődött, egészen 2000-ig sok gyakorlótársnak kétségei voltak azzal kapcsolatban, vajon elő kell-e lépnünk, hogy igazoljuk a Fát, és azon tűnődtek, ha így teszünk és elmegyünk Pekingbe, az harcolás lenne az emberekkel és szembeszállás a kormánnyal. Abban az időben tényleg elég sok ilyen ember volt. Valójában, ha a Fá alapján nézzük meg ezeket a dolgokat, miért lépnénk elő – a hírnévért, a személyes haszonért, vagy azért, hogy ellene menjünk valaminek? A Fálun Dáfá-gyakorlók nem viszonozzák, ha fizikailag vagy szóban megtámadják őket. Mi nem ragaszkodunk semmihez ebben a világban. Akkor tehát miért lépünk elő? Egyrészt azért, hogy megnézzük magunkat, hogy a Fálun Dáfában művelődő lényként, vajon képesek vagyunk-e előlépni, hogy igazoljuk a Fálun Dáfát, amikor üldözik a Fát. Másrészt, hogy megmentsük az érző lényeket; ahogy a gyakorlók egyik hulláma a másik után lépett elő, ez egyre több és több érző lénynek segített átlátni a rágalmazó hazugságokon és világosan látni a Fálun Dáfá-tanítványok szilárd hitét, nagy együttérzését és türelmét. Ez arra késztette ezeket az érző lényeket, hogy többé ne kövessenek el bűncselekményeket a Fálun Dáfá és a Dáfá-tanítványok ellen. Ezért, ha a Fá alapján tudnánk megérteni a dolgokat, akkor tiszta megértéssel léphetnénk elő, hogy miért tettük ezt. A történelem bebizonyította, hogy a Fálun Dáfá-tanítványok előlépése nagyon fontos szerepet játszott az összes lény megmentésében. Azok a gyakorlók azonban, akik ezt emberi ragaszkodással nézték meg, csak önmagukat művelték és magukról gondoskodtak, figyelmen kívül hagyva a Fá és az érző lények jólétét. Bizonyos szempontból nézve, azoknak a gyakorlóknak a viselkedése nagyon hasonlónak tűnt a régi erők viselkedéséhez – a saját önzésükre összpontosítottak.


2001-re a legtöbb tanítvány előlépett, hogy érző lényeket mentsen meg. A Mester új cikkeket tett közzé, amelyekben arra kérte a tanítványokat, hogy küldjenek őszinte gondolatokat, hogy eltávolítsák azokat a rothadt démonokat, amelyek üldözik a Fát, ezáltal csökkentve a gonosznak a Fá-helyreigazítást zavaró és károsító hatását. Abban az időben sok tanítvány felismerte az őszinte gondolatok küldésének a fontosságát, de némelyek, akiknek sok emberi ragaszkodásuk volt, nem tudták ezt a Fá alapján szemlélni. A fő elképzelésük erről az volt, hogy az őszinte gondolatok küldése könyörületes-e, és azon tűnődtek, hogy vajon meg lehet-e ezt tenni. Valójában, ha más szemszögből nézzük a dolgokat, az ilyen gondolatokkal rendelkező gyakorlóknak magukba kellene nézniük – gyakran ezek a gondolatok azért jöttek létre, mert a személyes művelés során nem távolították el a versengés ragaszkodását, és a Fá igazolását és az őszinte gondolatok küldését e ragaszkodás hordozása közben végezték. Ha valaki ilyen ragaszkodások nélkül küld őszinte gondolatokat, akkor azt tiszta együttérzéssel tenné. A Fának megvannak a maga szabványai, és ha szabad kezet adunk azoknak a lényeknek, akik károsítják a Fát, az felelőtlenség az érző lényekkel szemben.


Valójában, ha a Fá alapján nézzük meg a dolgokat, az őszinte gondolatok küldése egyben az érző lények megmentése is. Félretéve a saját birodalmunkban lévő érző lények megmentését, nézzük meg a más égi rendszerekben lévő érző lények megmentését. Láthatjuk, hogy amikor a gonosz tényezők lefelé nyomulnak, ha nem távolítjuk el őket, akkor manipulálják az érző lényeket, hogy vétkezzenek a Fálun Dáfá és a Dáfá-tanítványok ellen. Mi lenne akkor az eredmény? Ezeket a tényezőket megsemmisítenék, és mivel az általuk irányított emberek részt vettek a Dáfá-tanítványok üldözésében, ők is azzal a veszéllyel néznek szembe, hogy eltávolítják őket. Ráadásul azok a magasabb rendű lények, akik a gonosz tényezőket irányították, szintén az eltávolítással néznek szembe. Könnyű belátni, hogy milyen sok lényt távolítanak el, igaz? De ha az őszinte gondolatok küldésével eltávolítjuk az ilyen gonosz tényezőket, akkor az megakadályozná azokat az embereket, akiket irányítottak, és a magasabb rendű lényeket abban, hogy bűncselekményeket kövessenek el a Fálun Dáfá ellen, így nem lenne akkor reményük arra, hogy nem selejtezik ki őket? Akkor nem érző lényeket mentünk meg, amikor őszinte gondolatokat küldünk? Akkor, ami azokat a gyakorlókat illeti, akik emberi ragaszkodásokkal küldtek őszinte gondolatokat, ha nem tudják jól kitisztítani a gonosz tényezőket, milyen sok lényt fognak ennek eredményeként kiselejtezni? Akkor teljesítették ők az érző lények megmentésére való küldetésüket?


A Mester számos módszert tanított meg nekünk a gonosz megállítására, többek között:

„Ha a rosszindulatú rendőrök és a rossz emberek nem hallgatnak a rábeszélésre és továbbra is gaztetteket követnek el, ezeknek útját lehet állni helyes gondolatokkal. Ha a Dáfá-tanítványoknak a helyes gondolatai nagyon erősek és ha nem félnek, helyes gondolatokkal ők megfordíthatják a lándzsát, hogy megfékezzék a gonosztevőket. Hogy a rosszindulatú rendőrökről, akik elektromos gumibotot (sokkolót) vetnek be, vagy a rossz emberekről van-e szó, akik gyógyszerek befecskendezésével hajtják végre az üldözést, helyes gondolatokkal vissza lehet irányítani az áramot vagy a gyógyszereket az erőszakoskodókra, mindegy, hogy ennél kiegyenesíti-e az ember a kezét vagy sem. Mihelyt a helyes gondolatok ki vannak küldve, ez már működik.” (Útját állni a gaztetteknek helyes gondolatokon keresztül, 2004. 02. 15.)


„Ebből az okból kifolyólag minden Dáfá-tanítvány, a sokévesek és az új tanulók, közvetlenül ezekre a fekete kezekre kell célozzon a helyes gondolatok küldésénél a konkrétan lekötött célok mellett, alaposan távolítsátok el őket. Egyidejűleg meg van követelve, hogy a helyes gondolatok küldésénél ti mindannyian még inkább összpontosítsátok a gondolatokat, még tisztábbak és még nyugodtabbak legyetek, azért hogy még nagyobb képességeket szabadítsatok fel, minden fekete kezet és rothadt kísértetet feloszlassatok és ezeket a más dimenziókban létező utolsó zavarásokat eltávolítsátok.” (Helyes gondolatokkal eltávolítani a fekete kezeket, 2004. 03. 16.).


Mi a célja pontosan? A Mester világosan elmagyarázta:

„A Dáfá-tanítványoknak a kiindulópontja az, hogy embereket mentsenek meg és hogy jót tegyenek. Ezek a helyes gondolatok arra vannak ott, hogy megfékezzék a rosszindulatú embereknek a gaztetteit. Arra is szolgálnak, hogy egy figyelmeztető utalás legyenek más rossz embereknek és hogy bűntettektől tartsák vissza az embereket a világon. A cél még mindig minden élőlénynek a megmentése.” (Útját állni a gaztetteknek helyes gondolatokon keresztül, 2004. 02. 15.)


Azért tartjuk vissza a gonoszokat, hogy megakadályozzuk őket abban, hogy vétkezzenek a Fálun Dáfá ellen, és ez alapvetően a saját javukat szolgálja, és az a célja, hogy megmentse őket attól, hogy megbocsáthatatlan bűnöket kövessenek el.


Fá-helyreigazítás korabeli Fálun Dáfá-tanítványként, ezen a ponton világosan kell tudnunk, hogy mit teszünk. Az egyetlen dolog, amiben szerepünk van, az az emberek megmentése, igaz? Mi közünk van a hétköznapi emberek versengéséhez, konfliktusaihoz és politikai kampányaihoz? Semmihez sincs közünk ezek közül. Azért műveljük magunkat, hogy az egyenes Fá és az igaz megvilágosodás lényeivé váljunk, az önzetlenség és az altruizmus lényeivé. Minden, amit teszünk, a Mester segítése a Fá-helyreigazításban és az érző lények megmentésében.


A Fá-helyreigazítás új szakaszba ért, miután a Kilenc Kommentár a Kommunista Pártról megjelent. Mint korábban, némely gyakorlótársak ezt az új helyzetet a pártkultúra zavaros befolyása alatt öntudatlanul kialakult emberi ragaszkodásokkal szemlélik, és az elméjük összezavarodott. Mit csinálunk mi pontosan? Megmentünk minden lényt! Más szemszögből nézve, ha nem segítünk az embereknek, hogy meglássák a KKP valódi természetét, és időben visszavonuljanak, hová fognak jutni? Ki fogják selejtezni őket, mert az istenek nem fogják megengedni, hogy ezek a lények létezzenek az új világegyetemben. Ha nem mentjük meg őket, akkor kiselejtezik őket. Ha meg akarjuk menteni őket, akkor segítenünk kell nekik, hogy megszabaduljanak ettől a gonosz szellemtől. Nem ez az eset áll fenn? Hosszú időn keresztül a szárazföldi kínaiakat elárasztották azzal a felfogással, hogy a párt „nagyszerű, dicsőséges és helyes”. Miután sok éven keresztül átitatódott ezzel, sokféle gondolkodásmód elmerült és csapdába esett általa. Így némely gyakorlótársak nem tudják gyorsan megváltoztatni a gondolkodásmódjukat az emberi ragaszkodásaik miatt, és mert képtelenek a dolgokat a Fá alapján szemlélni. Még ha emberi szemszögből is nézzük, az embereknek meg kell különböztetniük a jót a rossztól. Ha valami gonosz, nem kellene az embereknek ellenállniuk neki? De ha valaki ellenáll a gonosznak, azt úgy bélyegzi meg, hogy politizál – ez nem egy alantas cselekedet? Természetesen nem az ebben a világban létező valamilyen célért tesszük ezt; alapvetően az egyetlen dolog, amiben szerepünk van, az az emberek megmentése, nem igaz?


Azoknak a Kínában élő gyakorlótársaknak, akik még mindig emberi ragaszkodásokkal tekintenek a Fá-helyreigazításra, itt az ideje, hogy komolyan magukba nézzenek. Mi alapján nézzük meg a dolgokat? Mit csinálunk mi pontosan? Miért vannak még mindig ilyen erős emberi ragaszkodásaink? A hátralévő időnk annyira korlátozott, és percről percre csökken. Becsüljük meg ezt az utolsó pillanatot, és fejezzük be jól, tiszta módon az utunkat. Mentsünk meg minden lényt, azokat a lényeket, akik a határtalan reményüket belénk helyezték.


A fentiek személyes megértések. Kérlek, javítsatok ki bármit, ami helytelen.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: The Only Thing Falun Dafa Disciples Have a Role in Is Saving People ** With Teacher's Commentary

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo