A Fá memorizálása segített gyorsan fejlődni

(de.minghui.org) 64 éves vagyok és Fálun Dáfát gyakorlok. Bár sohasem jártam iskolába, el tudom olvasni a Zhuán Fálunt és más Dáfá-könyveket. Több mint 20 családtagom és rokonom szintén gyakorló. A művelésünk során sok csodát megéltünk. Ma arról szeretnék beszámolni, hogyan tanultam meg kívülről a Fát.


Félelem és kisebbrendűségi érzés

Már régen megvolt a vágyam, hogy kívülről tanuljam meg a Fát. Megpróbáltam, de úgy gondoltam, hogy ez nagyon nehezére esne egy olyan valakinek, mint én – aki már idősebb és tanulatlan. Ezért feladtam. Később felismertem, hogy a nehézségektől való félelem és az önbizalomhiányom akadályozott meg a szándékomban. Világossá vált számomra, hogy amíg valóban erőfeszítéseket teszek a Fá olvasásánál és kívülről való megtanulásánál, a Mester segíteni fog nekem, függetlenül a koromtól és az iskolai végzettségemtől.


Egy nap találtam otthon egy MP3-lejátszót, és bekapcsoltam. Hallottam, ahogy gyakorlók számoltak be arról, hogyan tanulták meg kívülről a Fát. Némely beszámolók 70 vagy 80 év feletti gyakorlóktól származtak, akik már több tucatszor felmondták a Zhuán Fálun könyvet kívülről. Ez mélyen megérintett, és nagyon hálás vagyok a Minghui-weboldalnak, amiért közzétette. Ezután úgy döntöttem, hogy megtanulom kívülről a Fát.


2020. november 12-én kezdtem el. Eleinte nagyon nehéz volt, és egy komoly próbatétel – olyan volt, mintha valami blokkolta volna az emlékezetemet. Ahhoz, hogy kívülről megtanuljak egy szövegrészletet, először megpróbáltam írásjegyenként megjegyezni egy mondatot. Aztán összekötöttem az írásjegyeket, és megpróbáltam megjegyezni a mondatot. A sorban levő mindegyik írásjegy számára, amelyet éppen megtanultam kívülről, tettem egy jelet egy papírlapra. Hosszú időbe telt, amíg néhány mondatot megjegyeztem. Öt napig ezen a módon folytattam. Néha négy órára is szükségem volt, hogy kívülről megtanuljak egy rövid bekezdést.


Végül a Mester segítségét kértem: „Mester, szeretném kívülről megtanulni a Fát. Valóban szeretném kívülről megtanulni a Fát!” A hatodik napon képes voltam egy óra alatt egy egész oldalt kívülről megtanulni. A hetedik naptól kezdve négy óra alatt hat oldalt tudtam kívülről megtanulni. A Zhuán Fálun első leckéjéhez 40 napra volt szükségem. Aztán a következő leckéket csupán 20 nap alatt meg tudtam tanulni kívülről. Egyre gyorsabban tanultam kívülről a Fát, amíg egy leckéhez még csak mintegy tíz napra volt szükségem. Minden nap tanultam kívülről a Fát. Minél többet tanultam kívülről, annál szívesebben csináltam.


Eközben a xinxingem gyorsan nőtt. Öt hónap alatt az egész Zhuán Fálunt megtanultam kívülről. Meglepődtem, és tudtam, hogy a Mester segített nekem. A Mester eltávolított tőlem valamit, és feltárta a bölcsességemet. A Mester segítsége nélkül sohasem lettem volna képes erre. Köszönöm a Mesternek.


Érvényesülési vágy és túlbuzgóság

Amikor kívülről tanultam a Fát, minden mondat bevésődött az emlékezetembe. Azokat a részeket, amelyeket a Fá normál olvasása során megértettem, könnyedén meg tudtam tanulni kívülről. De voltak olyan részek is, amelyeknél nehezemre esett. Elgondolkodtam ennek az okán, és felismertem, hogy azok a bekezdések voltak, amelyeket a rendszeres olvasás során nem mélyítettem el. „Ezeknek a bekezdéseknek nem sok közük van a xinxingem műveléséhez” – gondoltam. Világossá vált számomra, hogy ez a gondolat egy komoly probléma volt, és ennél nem tiszteltem a Mestert és a Fát. Azt gondoltam: „Mester, mindegy milyen nehéz, továbbra is kívülről fogom megtanulni a Fát.”


A Fá kívülről való megtanulása segített felismerni a hiányosságaimat, kijavítani magam és megemelni a xinxingemet. Most, amikor olyan bekezdéseket olvasok, amelyeket nem értek, addig olvasom, amíg megértem őket. Egy nap a következő részt tanultam meg kívülről:


„Az igaz Dáfá gyakorlók ugyanezt az eredményt érhetik el a könyv olvasásakor, ha szigorú elvárásokat állítanak fel xinxingjük emelésével szemben.” (Zhuán Fálun - 2. előadás - Az égi szemről)


Kitisztítottam a gondolataimat és magamba néztem. 26 éve tanulom a Fát. Mindig egy szorgalmas gyakorlónőnek tartottam magam, aki jól csinálta a három dolgot, és minden tekintetben lépést tartott. Ámde most megállapítottam, hogy még messze távol voltam a Fá követelményeitől. Olyan sok évnyi művelés után is még mindig sok emberi nézetem és ragaszkodásom volt, mint például: érvényesülési vágy, túlbuzgóság, irigység és önigazolás. És nem volt türelmem. Sóhajtottam, mert felszínesen megváltoztam, de belül nem. Szégyelltem magam az önelégült hozzáállásom miatt. A Fá kívülről való megtanulása közben folyamatosan felfedeztem a hiányosságaimat.


Egy Fá-tanulási csoport rendszeresen találkozik nálam. Egy nap, miközben olvastunk, valaki hirtelen erőteljesen kopogott az ajtón. Kinéztem az ablakon, és három rendőrt láttam. Lekapcsoltuk a villanyt, és mindannyian egészen csendben voltunk, miközben egy órán keresztül őszinte gondolatokat küldtünk. Hallottuk, ahogy a rendőrök továbbmentek, és más ajtókon kopogtattak. Az őszinte gondolatok küldése után mindenki elhagyta a lakásomat.


Nem hagytuk magunkat megzavarni ettől az eseménytől, és továbbra is a szokásos módon találkoztunk, hogy együtt tanuljuk a Fát. Három nappal később találkoztam két emberrel a közösségemből, akik már ismerték a tényeket a Fálun Dáfáról. Azt mondták nekem: „Ügyelnie kellene a biztonságára. Emberek jöttek a rendőrségtől, akik tudni akarták, hogy vannak-e Fálun Dáfát gyakorlók a közösségünkben. Azt mondtuk nekik, hogy nem tudunk róla, és nem láttunk senkit.”


Magamba néztem, hogy ellenőrizzem, van-e bármilyen ragaszkodásom, ami előidézte ezt a zavarást. Ez idő alatt sok gyakorló jött hozzám, hogy információs anyagokat vigyen el, amelyeket szétoszthatott. Világossá vált számomra, hogy nem fordítottunk elég figyelmet a biztonságunkra.


A Mester azt mondja:

„A hivalkodás mindenütt megmutatkozhat, még akkor is, ha egy személy éppen jót cselekszik. Ha egy kis hírnévre, vagyonra vagy haszonra tesz szert mindennapi életében, kikürtöli és nagydobra veri: „Ügyes vagyok, én vagyok a nyerő.” (Zhuán Fálun - 6. előadás - A hivalkodás)


Felfedeztem a hajlamomat arra, hogy magamat igazoljam és dicsekedjek. Amikor a gyakorlótársak azt mondták, hogy jól művelem magam, ezt szívesen hallgattam. A gonosz kihasználta a túlbuzgóságomat és az érvényesülési vágyamat, amelyek növekedtek. Szerencsére felismertem ezeket a ragaszkodásokat, a Fá kívülről való megtanulása során. Kijavítottam magam és feloszlattam a gonoszt. A zavarás nem lépett fel újra.


Mélyen elrejtett irigység

A Mester állandóan megmutatta nekem a Fá magasabb jelentéseit, miközben kívülről tanultam meg. Minden nap megemelkedtem. Minden alkalommal, amikor mélyebben megértettem a Fát, könnyekig meghatódtam. Sajnáltam, hogy nem kezdtem el korábban a Fá kívülről való megtanulását, és hogy az elmúlt években időt vesztegettem el. Ha a művelésem első éveiben kívülről tanultam volna meg a Fát, a xinxingem valószínűleg sokkal gyorsabban megemelkedett volna.


Az elmúlt 20 évben jól együttműködtem más gyakorlókkal. De amikor nézeteltérésem volt egy adott gyakorlónővel, mindig úgy gondoltam, hogy nekem van igazam. Azt gondoltam, hogy „neki, mint koordinátornak, minden területen jól kell csinálnia”. Gyakran láttam a hibáit és hiányosságait, és néha sértve éreztem magam miattuk. Világossá vált számomra, hogy irigy voltam.


Például egy nap, amikor egy jogtalanul bebörtönzött gyakorlótársunkat próbáltuk kiszabadítani, kijelentette, hogy valami rosszat mondtam, és megakadályoztam mindenkit abban, hogy őszinte gondolatokat küldjön. Azonnal ez a gondolat jutott eszembe: „Engem fognak hibáztatni valamiért, ami váratlanul történt?” A gondolataim zaklatottak voltak. Egy reggel, amikor kívülről tanultam a Fát, ez az érzés újra felbukkant, és egyre rosszabb lett. Folyton arra kellett gondolnom, hogy milyen barátságtalan volt velem, és milyen gyakran sértette meg az érzéseimet az elmúlt tíz évben.


Azonnal felismertem, hogy a gondolatkarma zavart engem, és konfliktust akar teremteni köztünk. Elnyomtam ezt a karmát, és azt gondoltam: „Mi vagy te⁈ Nem ismerlek el, és nem követlek. Én csak a Mesterem Fáját követem.” Magamba néztem, és felismertem, hogy irigység okozta a problémát. Aztán egy ideig őszinte gondolatokat küldtem, hogy eltávolítsam az irigységet. Azonnal megkönnyebbültem.


De két nappal később az irigység újra felszínre tört. Ez a ragaszkodás nagyon makacs volt, és nem volt könnyű levetni. Elmondtam a koordinátornőnek a felismeréseimet, és bevallottam neki a mélyen rejtőző irigységemet. Idővel a xinxingem megemelkedett, és az irigység nem mutatkozott meg többé.


Soha többé nem voltak negatív gondolataim ezzel a gyakorlónővel szemben. Az emberi nézeteim miatt éreztem magam zavartnak. Csak akkor tudok megemelkedni, ha levetem az egoizmust és más emberi gondolatokat. Most már mindketten sokkal jobban működünk együtt. A Fá kívülről való megtanulása ennél a vizsgánál is segített nekem, hogy megemelkedjek.


Tiszta fej a gyakorlásnál

A Fá kívülről való megtanulása egészen más, mint a Fá puszta olvasása. Eközben a gondolataim teljesen a Fára összpontosítanak, és felveszik a Fá minden mondatát. Naponta új felismerésekre jutok. A Fá kívülről való megtanulása a gondolataimat is kitisztítja, amikor a gyakorlatokat végzem. A második gyakorlat (Fálun-karóállás) vagy a meditáció során most gyakran érzek egy nagyon erős energiamezőt magam körül. Megéltem azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket a Mester leír:


„Van egy másik művelési állapot is: miután hosszú ideig ültél, úgy érzed, mintha eltűntek volna a lábaid, nem tudod, hol vannak a lábaid; a tested eltűnt, a karjaid sincsenek ott, és a kezeid is eltűntek – csak a fej marad ott. Ahogy tovább gyakorolsz, észre fogod venni, hogy a fejed is eltűnt, és csak egy kis gondolat marad, ami tudja, hogy ott gyakorolsz.” (Zhuán Fálun - 8. előadás - A túlbuzgó szív)


Köszönöm, Mester, a könyörületes megváltását! Ki fogom használni ezt az egyedülálló lehetőséget, hogy továbbra is kívülről tanuljam meg a Fát, és szorgalmasan és jól csináljam a három dolgot. Minden erőmmel azon leszek, hogy méltó legyek a megváltásra a Mester által.


Kérlek, mutassatok rá az összes hiányosságomra.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: Memorizing the Fa Helped Me to Improve Quickly

Forrás: Mich durchs Auswendiglernen des Fa schneller erhöhen