A Fá-tanulás fontosságának lépésről lépésre való felismerése

(de.minghui.org) 1996-ban megvettem a „Zhuán Fálun” című értékes könyvet, a Fálun Dáfá fő művét, egy nanjingi könyvesboltban, és azonnal elkezdtem a művelést. Ha visszatekintek, a szavak nem tudják leírni a Mester iránti hálámat. Itt szeretném megosztani a Fá olvasásával és memorizálásával kapcsolatos tapasztalataimat, valamint a megértésemet erről.


1. Egy felszínes megértés a Fá-tanulásról

A húszéves művelésem során nagyon szerencsés voltam. A legnagyobb áldás az, hogy mindig is nagy hangsúlyt fektettem a Fá-tanulásra. A különböző szakaszokban különböző módon értettem meg a Fá-tanulás fontosságát.


Csak akkor tudunk sikeresen művelődni, ha jól tanuljuk a Fát

Amikor elkezdtem a művelést, azon a véleményen voltam, hogy jól kell tanulnom a Fát, ahhoz hogy megértsem, hogyan művelje magát észszerűen és őszintén az ember. Ezen a módon képes lennék megérteni a Fá tartalmát és a Dáfá alapelveit. Ezért olvastam a Zhuán Fálunt és a Fá-magyarázatokat, amelyeket a Mester különböző helyszíneken előadás formájában tartott az 1999-ben elkezdődött üldözés előtt. A Fá-alapelvek megértésén keresztül megtanultam művelni magam, befelé nézni és ragaszkodásokat eltávolítani különböző konfliktusokban.


A Fá-tanulás önmagában megemelkedés

A Mester azt mondja:

„Ezért mondom én nektek ezt az alapelvet, semmi esetre se gondoljátok, hogy az már elég, ha ti már elolvastátok a „Zhuán Fálun”-t és megtanultátok a gyakorlatokat, és hogy ez már minden, ha ti tudjátok, hogy ezek jók, és aztán együtt gyakoroltok a többiekkel. Ha te emelkedni akarsz, minden teljesen attól a könyvtől függ. Ezért mindig és mindig újra kell olvasd. Miközben a könyvet olvasod, elmélyíted a felismeréseidet és emelkedsz. És a mi módszerünkkel a beteljesüléshez – a gyakorlatokkal, a szinted állandóan emelkedni fog.” (Fá-magyarázat San Franciscóban, 1997.04.06.)


A Mester írásainak olvasása által mélyen megértettem, hogy maga a Fá-tanulás a megemelkedést szolgálja. Gyakorlóként ki ne szeretne megemelkedni olyan gyorsan, mint lehetséges? Bár 1999 előtt szakmailag eléggé elfoglalt voltam, mindig nagy hangsúlyt fektettem a Fá-tanulásra, amikor csak időm engedte. A személyes művelés ezen évei alatt valóban az volt a benyomásom, hogy minden nap rakétaként repülök felfelé, és minden nap változom. A szívem egyre tágabb lett, a belső hozzáállásom egyre békésebb, a Mesterbe és a Fába vetett hitem pedig egyre erősebb.


A Mester azt mondja:

„Egy hatalmas kaput nyitottam meg és még valami nagyobbat tettem. Vagyis kimondtam a művelés összes alapelvét és a beteljesülés összes tényezőjét, és ezt nagyon rendszerezetten. Ez az, amiért a nagyon magas szintű istenségek azt mondják: Te az embereknek egy a mennybe vezető létrát hagytál hátra – a „Zhuán Fálun”-t.” (Fá-magyarázat Sydneyben, 1996)


Az istenségek azt mondták, hogy a Mester egy létrát adott nekünk. Mit jelent egy „létra”? Megértésem szerint, akkor juthatunk fel magasabb szintekre, ha állhatatosan mászunk fel egy létrán. Ha a Zhuán Fálun egy létra, akkor minden nap tanulmányoznunk kellene. A Fá-tanulás megemel minket a művelésünkben.


Jól tanulni a Fát és megmenteni az érző lényeket a saját világunkban

A Fá-helyreigazítás elkezdése után 1999-ben, lépésről lépésre új megértést nyertem a Fá-tanulásról. Amikor elolvastam a Fá-magyarázat egy körúton Észak-Amerikában 2002 márciusában, végre megértettem, hogy a kitartó Fá-tanulás nem csak a saját megemelkedésünket szolgálja. A mélyebb jelentés a saját világunkban lévő élőlényeknek, illetve a saját mennyei testünk és az egész világegyetem élőlényeinek a megmentése.


Én ezt úgy értem, hogy a személyes művelés szintjén a Fá-tanulás és a megemelkedés a személyes beteljesülést szolgálja. Amikor azonban belépünk a Fá-helyreigazítás szakaszába, a Fá-tanulásnak szélesebb és mélyebb jelentése van. A Fát a világomban lévő élőlényekért tanulom. Ha nem érem el, hogy a Fát kitartóan és koncentráltan tanuljam, akkor a világomban lévő élőlények nagy veszteséget fognak elszenvedni. Akkor nehéz lenne megmenteni a mennyei testemben lévő élőlényeket. Ez olyasmi, amit nem mertem elképzelni a személyes művelésem során. Ezáltal felismertem a művelés komolyságát és elsőbbségét. Semmiképpen sem szabad lazítanunk a Fá-tanulásnál.


Jól tanulni a Fát az egyetlen módja annak, hogy áttörjük a régi erők elrendezéseit, és sikeresek legyünk az élőlények megmentésére szolgáló projektekben.


A Mester azt mondja:

„A régi erők minden Dáfá-tanítvány számára elrendezték a dolgaiknak egy sorát, ha tehát egy Dáfá-tanítvány nem felel meg a Mester követelményeinek, a régi erőknek az elrendezéseit kell kövesse. A régi erők lényegében hatalmas megpróbáltatások és sanyarúságok, amelyek állandóan kísérnek téged, és arra vannak összpontosulva, hogy a Dáfá-tanítványok képesek-e arra a Fá-helyreigazításnak az idejében, hogy előrejussanak. (Józannak lenni 2004.05.08.)


Mint minden Dáfá-tanítvány, mi is ugyanazzal a problémával szembesülünk: Hogyan utasíthatjuk el a régi erők által foganatosított elrendezéseket és követhetjük a Mester által elrendezett utat? Saját művelésem során fokozatosan megértettem, hogy a jó Fá-tanulás nyújtja az alapvető garanciát a régi erők elrendezéseinek az áttöréséhez.


Valójában a könyörületes Mester már régen megadta nekünk a választ erre a tanításában. Gyakran úgy tűnt számomra, hogy a Mester túl könyörületes a tanítványaihoz, és sok Fá-alapelvet nagyon világosan és alaposan elmagyarázott nekünk. Ez csak attól függ, hogy a szívünkkel tanuljuk-e a Fát, vagy sem.


Megértésem szerint a Mester a Fá-magyarázat fenti két szakaszában világosan elmagyarázta nekünk a Fá-tanulás és az emberek megmentésére irányuló projekt sikere közötti kapcsolatot. Ha nem tudunk lépést tartani a Fá-tanulásnál, akkor a régi erőknek könnyű lesz beavatkozniuk, kihasználniuk és akadályozniuk bennünket. Akkor talán még a régi erők által elrendezett óriási akadályokkal és nehézségekkel is találkozhatunk, és még csak akkor sem ismerhetjük fel őket olyanokként. Amikor egy Dáfá-tanítvány Kínában egy projektet visz véghez, és közben nem tud lépést tartani a Fá-tanulással, ez konkrétan abban nyilvánul meg, hogy gyakran üldözik.


2. A Fá memorizálása és a nehézségek legyűrése

2001 és 2004 között többször voltam bezárva agymosó intézetekbe vagy munkatáborokba. Amikor megnyugodtam és befelé néztem, megértettem, hogy az alapvető probléma nálam az időhöz való ragaszkodás volt. Azt hittem, hogy a Fá-helyreigazítás hamarosan véget ér, úgyhogy elhanyagoltam a Fá-tanulásomat. Ennek következtében sok emberi ragaszkodás és érzelem került a felszínre, és többször letartóztattak és üldöztek. 2004-ben, e fájdalmas tapasztalatok után, nyugodt szívvel kezdtem újra tanulni a Fát. Ugyanakkor kitartóan küldtem rendszeresen őszinte gondolatokat. Ezután úgy éreztem, hogy a gonosz egyre messzebb távolodott tőlem, és nem üldözött többé. Még az érzékeny napokon [1] sem keresett többé a rendőrség, hanem a családtagjaimhoz fordult. Mindig azt válaszolták a tiszteknek, hogy jól vagyok.


2014-ben elhagytam Kínát. Külföldön azonnal csatlakoztam egy médiaprojekthez. A médiánál sok tennivaló van, és könnyen megtörténik, hogy az ember ki sem látszik a munkából. Ha nem igazán tekinti a Fá-tanulást elsődleges prioritásnak, könnyen meg lehet zavarni, úgyhogy nem talál időt a Fá-tanulásra, vagy ráadásul még csak nem is gondol többé a Fá-tanulásra.


Hogy garantáljam a Fá-tanulást, felállítottam egy tervet: 1. minden nap elolvasok két fejezetet a Zhuán Fálunból; 2. kitűzök egy fix Fá-tanulási programot és egy meghatározott időt a Fá-tanulásra. Így minden reggel egy Fá-tanulási csoporttal együtt elolvasok egy fejezetet a Zhuán Fálunból a munka előtt. Esténként munka után, úgy fél tíz körül, magam is elolvasok még egy leckét. Hétvégén a Zhuán Fálun mellett még jingweneket is olvasok.


A Fá-tanulás lehetővé tette számomra, hogy a médiaprojektekben végzett munkára koncentráljak. Gyakran több feladatot kell egyszerre elvégezni. Az NTD-nél három programért voltam felelős, emellett kreatív felügyeletet láttam el az értékesítési hirdetések, a médiahírek, a televíziós rendezők és a médiamenedzsment-képzés területén. 2017-ben a Sound of Hope-ra váltottam át, és videókat valamint egy dokumentumfilmet készítettem a Kínai Kommunista Párt által a Tiananmen téren megrendezett önégetésről [2]. Ezeket a filmeket még ma is széles körben terjesztik itthon és külföldön, és nézők milliói tekintik meg.


Mindig, amikor a belső hozzáállásom instabil volt, vagy sok zavarás létezett, több időt szántam a Fá tanulására és az őszinte gondolatok küldésére. Aztán minden alkalommal a nehézség egy jó dologgá fejlődött, és a Fában való állhatatosság egyre mélyebb gyökeret eresztett az életemben.


3. Az akadályok áttörése és egy pozitív körforgásra való törekvés a Fá memorizálása során

Habár nagy jelentőséget tulajdonítottam a Fá-tanulásnak, az volt a benyomásom, hogy a követelmények egyre magasabbak a művelésben. Ugyanakkor egy komoly problémába is ütköztem, nevezetesen növekvő zavarásokkal a Fá-tanulásnál.


Különösen 2019 után lépett fel két probléma egyre világosabban a Fá-tanulásnál. Először is, gyakran más gondolatok terelték el a figyelmemet, és nem tudtam az olvasásra koncentrálni. Ámbár különböző módszerekkel próbálkoztam, mint például lassabban olvasni, vagy a Fá-olvasás előtt először nyugalomba jutni, mindezek a módszerek nem tudták megoldani a problémámat. A második probléma az volt, hogy nem tudtam felfogni és megérteni a Fát. Amikor a Fát olvastam, és végig olvastam egy bekezdést, ugyan nem terelődött el a figyelmem, de már nem tudtam, hogy mit olvastam, sőt néha többször is el kellett olvasnom egy bekezdést.


Mivel nem tudtam jól tanulni a Fát, 2019-ben néhány nagyobb zavarást éltem át. „Betegségtünetek”, mint gyengeségérzet, fájdalom és légzési panaszok okoztak nehézségeket. Aztán órák hosszán át felváltva tanultam a Fát, és küldtem őszinte gondolatokat. Néhány óra múlva a betegség-karma jelensége eltűnt. Ezek a problémák elgondolkodtattak, és magamba néztem. Először lettem tudatában annak, hogy látszólag csak felületesen műveltem magam. Minél inkább a felszínre kerültem, annál nehezebbnek tűnt, hogy nyugalomban tanuljam a Fát és egybeolvadjak a Fával. Másrészt a jól művelt részem teljesen el lett választva tőlem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy elkerülhetetlen következmény-e, amikor az ember eléri a felszínt.


Elkezdtem gondolkodni azon, hogy meg kellene-e tanulnom kívülről a Fát. A memorizálásnál nem létezne a figyelemelterelés és a figyelmetlenség problémája. Tehát csatlakoztam egy csoporthoz a Fá memorizálása miatt. Minden nap követem ezt a csoportot, és úgy érzem, hogy sokat nyertem. Először is, alapvetően megoldódott a két fő probléma, a figyelemelterelés és a koncentráció hiánya a Fá-tanulásnál. Mert ha elterelődik az ember figyelme, nem tud megjegyezni semmit. Amikor a Fát memorizáltam, éreztem, ahogy a Fá hasonultat engem, ez nagyon szép volt. Azután a Fá sok más jelentése természetes módon jutott napvilágra. Erre nem számítottam.


Korábban az volt az elképzelésem, hogy többet érthetnék meg a Fából, ha a Mester jingweneit olvasnám, vagy más Fá-magyarázatokat. Most felismertem, hogy a Zhuán Fálun tartalma nagyon mély és kiterjedt. Régebben azt gondoltam, hogy a második fejezetben elsősorban a természetfeletti képességekről van szó, de most úgy találom, hogy a második fejezet nagyon gazdag és mélyreható a világegyetem, a dimenziók és az idő vonatkozásában. A Fáról való megértésem egyre mélyebb és mélyebb lesz.


Szeretném javasolni a gyakorlóknak, akiknek nincs erős főtudatuk, hogy ismételten memorizálják „A főtudatnak erősnek kell lennie” című alfejezetet a Zhuán Fálunban. Ez segíteni fog nekik abban, hogy megerősítsék a főtudatot, és elkerüljék a külső tényezők okozta zavarásokat. Néha, amikor úgy érzem, hogy az egóm egyre erősebb, és nem sokat gondolok mások érzéseire, ismételten memorizálom ezeket a mondatokat „A xinxing emelése” című alfejezetből.


A Mester azt mondja:

„Mindig könyörületesnek és kedvesnek kell lenned másokhoz, és mindig másokra kell gondolnod, bármit teszel is. Ha problémák érnek, először mindig arra gondolj, hogy mások el tudják-e ezt viselni vagy sem, és hogy ez másokat megbánt-e. Ha így cselekszel, akkor nem fognak problémák érni. Ezért kell magasabb és magasabb mértéket magad elé állítani a gyakorlásnál.” (Zhuán Fálun 2016, 174. o.)


Amikor ismételten memorizáltam ezeket a mondatokat, segített nekem, hogy először mások szükségleteire gondoljak.


Ez néhány felismerés a Fá-tanulásról és a Fá-memorizálásról. A korlátozott művelési szintem miatt a megértésem nagyon korlátozott. Ha van valami javítanivaló, remélem, hogy a gyakorlók könyörületesen rámutatnak.[1] Itt Kínában létező érzékeny napokról van szó. Az „érzékeny napok” olyan napok, amikor a kínai kommunista rezsim a rezsim elnyomott ellenfeleinek vagy más elnyomott kisebbségeknek a tiltakozó akcióitól tart.


[2] Önégetés: https://de.minghui.org/cc/88/

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: My Understanding about Studying and Memorizing the Fa

Forrás: Schrittweise die Bedeutung des Fa-Lernens erkannt – von der persönlichen Kultivierung bis zur Errettung der Lebewesen