Bölcsesség az ókori Kínában: a konfucionista bölcsesség a másokkal való bánásmódról

Konfuciusz rámutatott arra, hogy a jóindulat, ill. jóság nemcsak egy politikai ideológia, hanem egy erkölcsi mérce is. "A másokról való gondoskodás" kifejezi a jóindulatot és elősegíti a "hűséget és a türelmet." Ez az ideológia mélyrehatóan befolyásolta a kínai hagyományos erényt és igazságérzetet, valamint a jóság és türelem fogalmait. Napjaink társadalmában is egy mely értelemmel rendelkezik.

Amikor Konfuciusz tanítványaival egyszer megvitatta a másokkal való bánásmód különböző formáit, Zilu így szolt: "Ha mások jószívűen bánnak velem, akkor én is kedves leszek velük; de ha nem, akkor én sem."

Konfuciusz így felelt: "Ez a módszer az erkölcstelen embereké."

Zigong azt mondta: "Ha mások jószívűen bánnak velem, akkor én is kedves leszek velük; viszont ha ők nem kedvesek hozzám, akkor majd én rávezetem őket a jóságra."

Konfuciusz azt válaszolta: "Ez a barátok módszere."

Yanzi azt mondta: "Ha mások jószívűen bánnak velem, akkor én is kedves leszek velük; de ha ők nem kedvesek hozzám, én ennek ellenére jóságos maradok és igyekszem őket is rávezetni a jószívűségre."

Konfuciusz így felelt: "Ez a család és a rokonok közötti viszony. Ha terjeszteni lehet ezt az elképzelést, és minden embert a világban valóban helyesen kezelnek, akkor fog majd megjelenni az igazi jóságosság! "

Forrás: http://www.epochtimes.de/konfuzianische-weisheit-fuer-den-umgang-mit-anderen-892602.html