Történetek a történelemből: Jó cselekedetekkel elnyerni egy istenség tiszteletét

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org)

Az emberek azzal, hogy jótetteket hajtanak végre, elnyerik egy istenség tiszteletét.
Mr. Zhang Quaiya Chengdu város egy hivatalnoka volt. Egy éjjelen azt álmodta, hogy meghívta egy istenség, hogy látogassa meg. Miközben beszélgettek, valaki egy üzenetet adott át: "Mr. Huang Jianji a Nyugati Kaputól megérkezett." Majd egy taoista ruhákat viselő személy lépett a szobába. Az istenség rögtön nagy tisztelettel köszöntötte őt.

A következő reggelen Mr. Zhang mindenhol kereste és végül megtalálta Mr. Huang Jianji-t és meghívta őt az irodájába. Ránézett, Mr. Zhang rájött, hogy ez a személy pontosan ugyanaz, akit az álmában látott. Megkérdezte Mr. Huang-ot: „Milyen jótetteket vittél véghez? Miért tisztelne téged egy istenség?”

Mr. Huang válaszolt: "Én nem tettem semmi igazán jelentőségteljes jótettet, kivéve azt, hogy búzát vettem rendes áron, amikor az érett volt. Aztán a következő évben az eredeti áron adtam el az embereknek, mikor nehéz idők jártak. Ugyanazon az áron adtam el, amin én ezt megvettem. Semmit sem vesztettem ezzel, de megoldotta a válságot." Miután hallotta, amit Mr. Huang mondott, Mr. Zhang felsóhajtott. Tisztelettel hellyel kínálta Mr. Huangot, majd mélyen meghajolt előtte.

„Egy istenség tisztelni fogja azt a személyt, aki jó dolgokat tesz másokért. Tudatnunk kellene mindenkivel azokat a jótetteket, amiket Mr. Huang tett. Hadd tudjanak az emberek róla, hogy a jótettek el fogják nyerni az istenségek tiszteletét. Remélhetőleg több ember fogja követni."

Egy önző embert megöl egy villám, egy kedves embert egy fiú(gyermekkel) jutalmaznak

Dr. Sun Simiao, egy ősi orvosi szakértő, egy híres orvos volt a Tang-dinasztiában. Egész életét az orvostudománynak szentelte. Számos könyv szerzője, köztük a „Qian Jin Fang“-nak és a „Qian Jin Yi Fang“-nak is. Ezeket a könyveket generációkon keresztül továbbadták.

Dr. Sun véletlenül megmentette egy sárkány életét. Dr. Sun kedvességének viszonzásául a sárkány felajánlott neki egy orvosi receptet, amit a Sárkány Palotában használtak. Dr. Sun alkalmazta ezt az orvosi gyakorlatot és nagyon jól működött. Aztán összeállította ebből a „Qian Jin Fang“ című könyvet, és egy kőbe véste, hogy átadja a későbbi generációknak. Meghallotta ezt egy másik ember. Hogy hatalmas haszonra tegyen szert, arra használta a hatalmát, hogy lefoglalja a követ. Azt tervezte, hogy egy speciális módszert alkalmaz, hogy lemásolja a receptet a vésett kőről. Ki akarta nyomtatni a receptet és eladni azt. Azonban véletlenül összetörte a követ. Nemsokkal azután a férfit megölte egy villám.

Később, egy kedves ember felbérelte az eredeti mestert, hogy újra belevésse egy kőbe a receptet. Így az értékes „Qian Jin Fang“-ot tovább lehetett adni a későbbi generációk számára. Egy éjjel, ennek a kedves embernek volt egy álma. Dr. Sun azt mondta neki az álmában: "Állítólag eleve el van rendelve, hogy nem lehet fiad. Mivel te jót cselekedtél, egy kiváló fiúval ajándékozlak meg." Nem sokkal az álom után, felesége teherbe esett és egy fiúnak adott életet. Fiából mikor felnőtt, egy csodálatos ember lett.

Az önző személy, aki összetörte a vésett követ, csak saját érdekeire, míg az önzetlen ember, aki újból vésette a receptet, csak másokra gondolt. A sors iróniája, hogy az önző személy végül nem kapott semmit, és a kedves személynek a jótette váratlanul a javára szolgált.

Rossz rendeletek nyomtalan megszüntetése
A Ming-dinasztia Xuande éveiben, sok eunuchot kiküldtek az Indiai-óceánra, értékes kincseket vadászni. A költség rendkívül magas volt és sok ember halt meg az utazásokon. A Tianshun években valaki azt javasolta a császárnak, hogy folytassa a kincsvadászatot. A császár így kijelölte Xiang Zhong katonai vezetőt, hogy tanulmányozza a kincsvadászattal kapcsolatos iratokat, és dolgozzon ki egy új tervet.

Abban az időben Mr. Liu Daxia volt megbízva a dokumentumok karbantartásával. Mikor meghallotta a híreket, elrejtette a dossziékat Xiang alkalmazottai elől. A projektet tehát felfüggesztették, mert nem állt rendelkezésre irat a felvilágosításhoz.

Később, amikor Xiang Zhong a hiányzó kincsvadászat-tervekről kérdezte az iratok őrzőit, Mr. Liu mosolygott és azt mondta: "Kincset vadászni az Indiai-óceánon egy rossz terv volt. Az iratokat meg kellene semmisíteni, akkor is, ha még ma is léteznek. Miért kérdi ezt?” Mr. Xiang hirtelen felébredt és nagy tiszteletet mutatott Mr. Liu felé. Bocsánatot is kért Mr. Liu-tól, mondván: "A jótetted megmozgatta a Mennyeket. Megérdemled a pozíciómat!" Tény, hogy Mr. Liu-t később előléptették, hogy főmarsall legyen és az utóda is magas rangú hivatalnokként szolgált.


"Hogy támogassuk Mr. Liu jótettét, minden rossz dokumentumot meg kell semmisíteni. Még fontosabb, hogy azok a könyvek, melyek az erkölcstelenséget és a rablást segítik elő, és Buddha Törvényét gyalázzák, bűnös dokumentumok. A későbbi generációk károsodását elkerülendő , ezeket feltétlenül meg kellene semmisíteni!"

(A fenti történelmi történeteket a Qing-dinasztia "Chou Anshi Kézikönyv"éből vették)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo